ZGN Wola
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Status Numer postępowania Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.12.2019.JR Zakładanie i pielęgnacja zieleni na terenie wpisanym do rejestru zabytkow TZOM Koło Młynów Nowolipki Ogrodowa przetarg nieograniczony 2019-02-19 2019-02-28 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.11.2019.ŁU Naprawy oraz usuwanie awarii wraz z pogotowiem w 2019 r. - TZOM Ogrodowa przetarg nieograniczony 2019-02-18 2019-03-06 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.7.2019.LW roboty budowlane polegające na naprawach oraz usuwaniu awarii wraz z pogotowiem w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz naprawach i usuwaniu awarii wraz z pogotowiem w branżach ogólnobudowlanej, elektrycznej i wodnokanalizacyjnej w terenach zewnętrznych w 2019 r. – TZOM Nowolipki. przetarg nieograniczony 2019-02-12 2019-02-27 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.5.2019.JR Roboty budowlane-naprawy, usuwanie awarii w 2019 TZOM KOŁO przetarg nieograniczony 2019-02-12 2019-02-27 09:00:00
Postępowanie zakończone ZP.26.2.2019.ŁU Konserwacje i naprawy domofonów i anten zbiorczych w 2019 r. przetarg nieograniczony 2019-02-01 2019-02-11 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.195.2018.JR Zakładanie i pielęgnacja zieleni w latch 2019-2021 na terenie ZGN WOLA przetarg nieograniczony 2018-10-19 2018-12-17 09:00:00

archiwum