ZGN Wola
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 632-32-15, fax.(22) 632-72-42

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Status Numer postępowania Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.114.2018.LW zabezpieczenie konstrukcji klatki schodowej nr V w budynku mieszkalnym przy ul. Waliców 10 i zabezpieczenie budynku mieszkalnego wykwaterowanego przed dalszą degradacją przy ul. Waliców 14 na podstawie projektów budowlanych. przetarg nieograniczony 2018-06-21 2018-07-06 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.111.2018.AS Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budynku użytkowego - ul. Hrubieszowska 9 w Warszawie przetarg nieograniczony 2018-06-20 2018-07-02 10:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.112.2018.ŁU Termomodernizacja budynku - ul. Żelazna 64 przetarg nieograniczony 2018-06-20 2018-07-05 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.107.2018.AS Remont pustostanów - Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Koło (21 szt.) przetarg nieograniczony 2018-06-13 2018-06-28 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.110.2018.LW zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej robót budowlanych, polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego, placów zabaw i siłowni plenerowej wraz z infrastrukturą przy ul. Boguszewskiej przetarg nieograniczony 2018-06-12 2018-06-28 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.DB.18.105.2018 Konserwację i przeglądy instalacji klimatyzacji w budynku użytkowym Zakładu Gospodarowanie Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. J. Bema 70 w Warszawie. art. 4 pkt 8 ustawy Pzp 2018-06-11 2018-06-15 14:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.DB.09.69.2018 Remont pomieszczeń gospodarczych - piętro I, II, III, IV w budynku uzytkowym przy ul. Bema 70 w Warszawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp 2018-06-11 2018-06-15 10:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.99.2018.AS Remont dachu i kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Grzybowskiej 71 w Warszawie przetarg nieograniczony 2018-06-08 2018-06-26 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.100.2018.ŁU Wymiana kotła centralnego ogrzewania - ul. Młynarska 34 przetarg nieograniczony 2018-06-07 2018-06-22 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.101.2018.LW opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych – budowa mini placu zabaw „Sokołowska” w ramach budżetu partycypacyjnego na 2018 r. z wolnej ręki 2018-05-28 2018-06-05 10:00:00

archiwum