ZGN Wola
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 632-32-15, fax.(22) 632-72-42

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Status Numer postępowania Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.70.2018.ŁU Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - ul. Żelazna 43A przetarg nieograniczony 2018-04-24 2018-05-14 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.67.2018.JR Dostawa mebli biurowych dla ZGN Wola i Terenowych Zespołów Obsługi Mieszkańców. przetarg nieograniczony 2018-04-18 2018-04-27 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.61.2018.ŁU Zabezpieczenie budynków Śliska 52, Waliców 12, Przyokopowa 10/12 oraz naprawa kominów ponad dachem - ul. Krzyżanowskiego 44 i Krzyżanowskiego 46 przetarg nieograniczony 2018-04-18 2018-05-07 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.63.2018.LW opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych – budowa mini placu zabaw „Sokołowska” w ramach budżetu partycypacyjnego na 2018 r. przetarg nieograniczony 2018-04-16 2018-05-07 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.62.2018.ŁU Rewitalizacja polegająca na zmianie zagospodarowania terenu podwórek - etap II (ul. Ogrodowa, Biała, Elektoralna i al. Jana Pawła II) przetarg nieograniczony 2018-04-12 2018-04-30 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.60.2018.LW Opracowanie projektu przy ul. Bema 69 w Warszawie przetarg nieograniczony 2018-04-12 2018-04-25 10:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.59.2018.JR Wymiana poziomów zimnej wody w budynkach przy ul. Piaskowej 9 i 11 w Warszawie przetarg nieograniczony 2018-04-11 2018-04-26 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.58.2018.ŁU Remont dachu - ul. Górczewska 123 przetarg nieograniczony 2018-04-09 2018-04-24 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.56.2018.AS Opracowanie inwentaryzacji budynku ; oszacowanie wartości środków trwałych - Chłodnej 45 , al. Solidarności 102 w Warszawie przetarg nieograniczony 2018-04-09 2018-04-18 10:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.55.2018.JR Naprawa dachu, kominów, loggii ul. Bolecha 35 Warszawa przetarg nieograniczony 2018-04-04 2018-04-19 09:00:00

archiwum