ZGN Wola
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Status Numer postępowania Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.195.2018.JR Zakładanie i pielęgnacja zieleni w latch 2019-2021 na terenie ZGN WOLA przetarg nieograniczony 2018-10-19 2018-11-26 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.203.2018.AS Remont pustostanów - Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Koło (3 szt.) z wolnej ręki 2018-10-19
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.200.2018.AS Wymiana i montaż instalacji domofonowej z uporządkowaniem instalacji teletechnicznej - Miedziana 3 w Warszawie przetarg nieograniczony 2018-10-18 2018-11-05 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.201.2018.LW Dostawa i wymiana wodomierzy wody zimnej i ciepłej na wodomierze wyposażone w moduły odczytu zdalnego w systemie inkasenckim bezprzewodowym w budynkach mieszkalnych i uzytkowych ZGN Wola m. st. Warszawy przetarg nieograniczony 2018-10-16 2018-10-24 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.198.2018.ŁU Wymiana ław kominiarskich, remont klatki schodowej - ul. Grzybowska 90 przetarg nieograniczony 2018-10-12 2018-10-29 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.191.2018.LW Zabezpieczenie dachu budynku mieszkalnego wyłączonego z eksploatacji przed postępującą degradacją – ul. Wolska 67 przetarg nieograniczony 2018-10-05 2018-10-22 09:00:00
Postępowanie zakończone ZP.26.190.2018.ŁU Zabezpieczenie budynków mieszkalnych - ul. Żelazna 43 i 64 przetarg nieograniczony 2018-10-04 2018-10-19 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.187.2018.AS Wymiana fragmentów nawierzchni z płyt ażurowych na nawierzchnię z kostki betonowej wraz z wykonaniem oznakowania poziomego miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przetarg nieograniczony 2018-10-02 2018-10-18 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.DB.40.188.2018 Remont pomieszczenia oraz dostosowanie wyposażenia i instalacji serwerowni ZGN WOLA przy ul. Józefa Bema 70. art. 4 pkt 8 ustawy Pzp 2018-10-02 2018-10-08 10:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.182.2018.JR Świadczenie usługi ochrony mienia obiektów ZGN Wola w 2019 przetarg nieograniczony 2018-09-27 2018-10-05 09:00:00

archiwum