ZGN Wola
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Status Numer postępowania Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.ZA.2.252.2018.LW Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektu przy ul. Nakielskiej 4 z wolnej ręki 2018-12-11
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.ZA.243.2018.LW zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w okresie 01.01.2019-31.12.2020 r.- budynki zgodnie z załącznikiem nr 1 (budynki przy ul. Batalionu AK Zośka 4A, Rabsztyńska 4, Wolska 60, Boguszewska 29, Al. Solidarności 84, Karolkowa 56A, Staszica 3, Chłodna 45, Ogrodowa 28/30 Dz.nr 60/2 z obrębu 6-01-02 Warszawa, Tyszkiewicza 10, Dahlbergha 5, Piaskowa 9 i 11, Chłodna 29 (1050340), Chłodna 29 (1050339), Twarda 64 Sławińska 2A, Piaskowa 7, z wolnej ręki 2018-12-05
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.IN.04.27.239.2018 Zakup, dostawa i montaż systemu wideokonferencyjnego w siedzibie zamawiającego ul. Bema 70, Warszawa wraz z przeszkoleniem z jego obsługi. art. 4 pkt 8 ustawy Pzp 2018-11-27 2018-11-30 12:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.IN.042.20.2018.MM Oracle DataBase Edition 2-1 CPU, dwie licencje wieczyste art. 4 pkt 8 ustawy Pzp 2018-11-22 2018-11-28 12:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.229.2018.AS Wykonanie usługi ochrony fizycznej mienia w budynkach mieszczących się przy ul. Piaskowej 9 i 11 w terminie do 31.05.2019 do godz. 14.00 przetarg nieograniczony 2018-11-16 2018-11-26 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.224.2018.JR Usługa dozoru wizyjnego Piaskowa 7, Nakielska 4 przetarg nieograniczony 2018-11-16 2018-11-26 09:00:00
Postępowanie zakończone ZP.26.223.2018.ŁU Leasing operacyjny komputerów przetarg nieograniczony 2018-11-14 2018-11-26 09:00:00
Postępowanie zakończone ZP.26.219.2018.AS Leasing operacyjny komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami przetarg nieograniczony 2018-11-09 2018-11-19 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.195.2018.JR Zakładanie i pielęgnacja zieleni w latch 2019-2021 na terenie ZGN WOLA przetarg nieograniczony 2018-10-19 2018-12-17 09:00:00

archiwum