ZGN Wola
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Status Numer postępowania Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.51.2019.JS Remont pustostanów TZOM Koło w 2019 r. - 4 lokale przetarg nieograniczony 2019-04-02 2019-04-17 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.53.2019.JR Zakładanie i pielęgnacja zieleni oraz koszenie trawy w latach 2019-2021 na terenie wpisanym do rejestru zabytków przetarg nieograniczony 2019-04-01 2019-04-11 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.TZ.12.54.2019 Realizacji projektu budżetu partycypacyjnego na rok 2019 pn.”EKO-ŁAWKA” art. 4 pkt 8 ustawy Pzp 2019-04-01 2019-04-12 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.48.2019.ŁU „Zwróćmy fontannę muranowskim żabkom” przetarg nieograniczony 2019-04-01 2019-04-17 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.42.2019.ŁU Wymiana instalacji elektrycznej - Al. Solidarności 84 przetarg nieograniczony 2019-03-28 2019-04-15 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.47.2019.LW zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na przeniesieniu oraz uposażeniu siłowni plenerowej przy ul. Karlińskiego w Warszawie. przetarg nieograniczony 2019-03-27 2019-04-11 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.45.2019.JR Remont pustostanów TZOM Ogrodowa (12 lok.) przetarg nieograniczony 2019-03-26 2019-04-10 09:00:00
Postępowanie zakończone ZP.26.41.2019.LW wymiana drzwi balkonowych dwuskrzydłowych w lokalu mieszkalnym – ul. Tyszkiewicza 37 m. 11. z wolnej ręki 2019-03-25
Postępowanie zakończone ZP.26.37.2019.JR Zaprojektowanie i wykonanie toalety publicznej w ramach zadania „Nowoczesna toaleta przy Skwerku Zielone Odolany”. przetarg nieograniczony 2019-03-22 2019-04-08 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.31.2019.ŁU Remont dachu, wymiana instalacji elektrycznej - ul. J. Olbrachta 11. przetarg nieograniczony 2019-03-19 2019-04-04 09:00:00

archiwum