ZGN Wola
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Status Numer postępowania Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Postępowanie zakończone ZP.26.165.2018.JR Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zabytkowych przetarg nieograniczony 2018-08-30 2018-09-14 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.155.2018.JR Zakładanie i pielęgnacja zieleni z wolnej ręki 2018-08-29
Postępowanie zakończone ZP.26.161.2018.ŁU Remont pustostanów lokali mieszkalnych - TZOM Ogrodowa przetarg nieograniczony 2018-08-27 2018-09-11 09:00:00
Postępowanie zatwierdzone ZP.26.157.2018.AS Wykonanie robót budowlanych niezbędnych dla zabezpieczenia budynku mieszkalnego przy ul. Dahlbergha 5 w Warszawie przetarg nieograniczony 2018-08-20 2018-09-04 09:00:00
Postępowanie zakończone ZP.26.156.2018.ŁU Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu budynku przy ul. Dzielnej 74 przetarg nieograniczony 2018-08-20 2018-08-29 09:00:00
Postępowanie zakończone ZP.26.154.2018.JR Opracowanie projektu dostosowania budynku do przepisów ochrony przeciwpożarowej ul. Bema 70 w Warszawie. przetarg nieograniczony 2018-08-20 2018-08-29 09:00:00
Postępowanie zakończone ZP.26.158.2018.ŁU Awaryjne zerwanie izolacji ze styropianu - ul. Piaskowa 9 przetarg nieograniczony 2018-08-17 2018-09-03 09:00:00
Postępowanie zakończone ZP.26.147.2018.JR Remont instalacji strukturalnej budynek ul. Ogrodowa 28/30 przetarg nieograniczony 2018-08-02 2018-08-20 09:00:00

archiwum