Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 632-32-15, fax.(22) 632-72-42
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 23.06.2018   
Imieniny: Albina, Wandy, Zenona

Zamówienia publiczne

Numer postępowania: ZP.272.TE-IV.15.106.2017.PB
Przedmiot zamówienia: Remonty pustostanów na terenie administracji Młynów.

Szczegóły
Status Postępowanie archiwalne
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 2017-06-26 09:00:00
Termin otwrcia ofert 2017-06-26 10:00:00
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Remonty pustostanów lokali mieszkalnych leżących na terenie administracji Młynów.

Do pobrania

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Załączniki do s.i.w.z.
  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
  Wzór Umowy
  Przedmiar robót - branża budowlana - Górczewska 21 m 18
  Przedmiar robót - branża elektryczna - Górczewska 21 m 18
  Przedmiar robót - branża sanitarna - Górczewska 21 m 18
  Przedmiar robót - branża budowlana - Górczewska 27-35 m 85
  Przedmiar robót - branża elektryczna - Górczewska 27-35 m 85
  Przedmiar robót - branża sanitarna - Górczewska 27-35 m 85
  Przedmiar robót - branża budowlana - Ludwiki 3 m 37
  Przedmiar robót - branża elektryczna - Ludwiki 3 m 37
  Przedmiar robót - branża sanitarna - Ludwiki 3 m 37
  Przedmiar robót - branża budowlana - Płocka 3 m 17
  Przedmiar robót - branża budowlana - Płocka 37 m 19
  Przedmiar robót - branża elektryczna - Płocka 3 m 17
  Przedmiar robót - branża sanitarna - Płocka 3 m 17
  Przedmiar robót - branża elektryczna - Płocka 37 m 19
  Przedmiar robót - branża sanitarna - Płocka 37 m 19
  Przedmiar robót - branża budowlana - Rabsztyńska 2 m 10
  Przedmiar robót - branża elektryczna - Rabsztyńska 2 m 10
  Przedmiar robót - branża sanitarna - Rabsztyńska 2 m 10
  Przedmiar robót - branża budowlana - Staszica 7-9 m 11
  Przedmiar robót - branża elektryczna - Staszica 7-9 m 11
  Przedmiar robót - branża sanitarna - Staszica 7-9 m 11
  Przedmiar robót - branża budowlana - Staszica 13 m 25
  Przedmiar robót - branża elektryczna - Staszica 13 m 25
  Przedmiar robót - branża sanitarna - Staszica 13 m 25
  Przedmiar robót - branża budowlana - Staszica 18 m 27
  Przedmiar robót - branża elektryczna - Staszica 18 m 27
  Przedmiar robót - branża sanitarna - Staszica 18 m 27
  Przedmiar robót - branża budowlana - Syreny 13a m 43
  Przedmiar robót - branża elektryczna - Syreny 13a m 43
  Przedmiar robót - branża sanitarna - Syreny 13a m 43
  Przedmiar robót - branża budowlana - Wolska 54 m 21
  Przedmiar robót - branża elektryczna - Wolska 54 m 21
  Przedmiar robót - branża sanitarna - Wolska 54 m 21
  Przedmiar robót - branża budowlana - Wolska 82 m 55
  Przedmiar robót - branża elektryczna - Wolska 82 m 55
  Przedmiar robót - branża sanitarna - Wolska 82 m 55
  Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
  Ogłoszenie o wyborze oferty
  Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia
  • Utworzył(a): Paweł Barwik, 2017-06-07 12:25:37
  • Ostatnia modyfikacja: Paweł Barwik, 2017-08-08 14:05:43
WYSZUKIWARKA
status
tryb postępowania
numer postępowania
rodzaj zamówienia
termin składania ofert
-