Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
panorama Woli
Dziś jest: 25.10.2020   
Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora

Materiały dla Wspólnot

Mapa Warszawy

PRZYDATNE LINKI

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Księgi wieczyste - przeglądanie

Termomodernizacja - informator o zasadach udzielania premii termomodernizacyjnej, remontowej, kompensacyjnej

AKTY PRAWNE

Ustawa o własności lokali

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa - Prawo budowlane

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa - Kodeks cywilny

UCHWAŁY RADY m.st. WARSZAWY

Gospodarowanie odpadami komunalnymi - stawki i opłaty - uchwała Rady m.st. Warszawy

ALTANY ŚMIETNIKOWE

Pilotażowy program

PROGRAMY MIEJSKIE

Pilotażowy Program Nabywania i Dzierżawy Działek przez Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem m.st. Warszawy

Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do Pilotażowego Programu Nabywania i Dzierżawy Działek przez Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem m.st. Warszawy

 

 
  • Utworzył(a): Administrator , 2015-11-25 18:44:00
  • Ostatnia modyfikacja: Marcin Włodarczyk, 2018-05-15 15:51:23