Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
panorama Woli
Dziś jest: 01.10.2020   
Imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza

Procedura wycinki drzew

Krok 1:

 1. Aby wyciąć drzewo lub krzew znajdujący się na terenie administrowanym przez ZGN Wola, wymagane jest uzyskanie przez Zakład zgody w formie decyzji administracyjnej – art. 83 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.U. 2018 poz. 142). Zgodę taką wydaje Marszałek Województwa Mazowieckiego. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków.
  • Obowiązek uzyskania decyzji administracyjnej wymagany jest dla gatunków chronionych wymienionych w rozporządzeniach Ministra Środowiska:
  • Konieczność uzyskania decyzji dotyczy:
   • krzewów rosnących w skupisku, których powierzchnia przekracza 25m2,
   • drzew których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
    • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
    • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego,
    • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 2. Wniosek o wycinkę złożony może być na podstawie zgłoszenia otrzymanego od mieszkańców lub administratorów terenu. Może on być efektem przeglądów dendrologicznych, wniosków indywidualnych, zgłoszeń losowych itp. Wniosek jest do pobrania pod tym linkiem: pobierz wniosek.

Krok 2:

 1. Wskazane we wniosku drzewa poddane zostają komisyjnej kwalifikacji, której dokonuje komisja z udziałem pracownika Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Krok 3:

 1. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji administracyjnej zezwalającej na wycinkę ZGN Wola wystawia zlecenie wycinki drzewa.
 2. W decyzji, poza dokładnym wskazaniem lokalizacji, podana jest także ilość oraz gatunkowa lista nasadzeń zastępczych (w przypadku, gdy nakaz taki wynika z decyzji administracyjnej).

Podstawy prawne

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. 2004 nr 228 poz. 2306)
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody  (Dz.U. 2018 poz. 142)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 poz. 1257)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 poz. 1044)
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 2016 poz. 2249)
 
 • Utworzył(a): Dariusz Nowak-Nova, 2019-01-18 11:25:37
 • Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak-Nova, 2019-05-30 11:19:08