Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
panorama Woli
Dziś jest: 12.07.2020   
Imieniny: Brunona, Jana, Wery

Wiem o wycince

Legenda
nasadzenia drzewzłożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
wniosek do RDOŚ o odstępstwo

postępowanie zawieszone
nasadzenia drzewuzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa
decyzja odmowna

Decyzje w postępowaniach rozpoczętych w 2020 roku

Nr Adres Przyczyna konieczności usunięcia status sprawy
1 Wawelberga 7 Wniosek z dnia 2020-02-21. Wniosek dotyczy 1 drzewa. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie przy ciągu pieszo-jezdnym, posiada V-kształtne rozwidlenie, które spowodować może rozszczepienie się konarów. Drzewo stopniowo zamierające. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Postępowanie zawieszone do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych. Postanowienie z dnia 2020-04-22. nasadzenia drzew
2 Okopowa 7 Wniosek z dnia 2020-02-21. Wniosek dotyczy 2 drzew. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie w odległości ok. 2 m od budynku mieszkalnego, częściowo spróchniałe z licznymi ubytkami. Drugie drzewo jest całkowicie suche, pozbawione korony w wyniku wyłamania w czasie silnych wiatrów. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Decyzja z dnia 2020-04-24. nasadzenia drzew
5 Grenady 11 Wniosek z dnia 2020-04-03. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku wiąz szypułkowy (Ulmus laevis). Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Decyzja z dnia 2020-05-07. nasadzenia drzew
6 Smocza 11 Wniosek z dnia 2020-04-03. Wniosek dotyczy 2 drzew gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata). Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Decyzja z 2020-05-20. nasadzenia drzew
7 Miła 27 Wniosek z dnia 2020-06-10. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku topola czarna odmiana włoska (Populus nigra „Italica”) oraz 2 drzew gatunku grab pospolity (Carpinus betulus). Drzewo nr 1 rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie altany śmietnikowej i w znacznym pochyleniu od pionu w kierunku zachodnim gdzie usytuowany jest budynek mieszkalny, posiada duże ubytki w podstawie pnia, występuje na nim próchnica i wykwity grzybów. Drzewo nr 2 rośnie bezpośrednio przy ciągu pieszym, występuje na nim próchnica. Drzewo nr 3 jest całkowicie suche, rośnie bezpośrednio przy ciągu pieszym. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2020-07-03. nasadzenia drzew
8 Leonarda 12 Wniosek z dnia 2020-06-10. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum). Drzewo rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie z ciągiem pieszym, przechylone w kierunku południowym, tuż nad ogrodzeniem terenu Ośrodka dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej oraz nad pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Konary drzewa są uszkodzone przez wichurę, w koronie widoczny jest poszusz. Drzewo stanowi dla życia i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2020-07-01. nasadzenia drzew
 
  • Utworzył(a): Dariusz Nowak-Nova, 2019-01-14 13:00:57
  • Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak-Nova, 2020-07-10 09:44:25