Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
panorama Woli
Dziś jest: 01.10.2020   
Imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza

Wiem o wycince

Legenda
nasadzenia drzewzłożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
wniosek do RDOŚ o odstępstwo

postępowanie zawieszone
nasadzenia drzewuzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa
decyzja odmowna

Decyzje w postępowaniach rozpoczętych w 2020 roku

Nr Adres Przyczyna konieczności usunięcia status sprawy
1 Wawelberga 7 Wniosek z dnia 2020-02-21. Wniosek dotyczy 1 drzewa. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie przy ciągu pieszo-jezdnym, posiada V-kształtne rozwidlenie, które spowodować może rozszczepienie się konarów. Drzewo stopniowo zamierające. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Postępowanie zawieszone do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych. Postanowienie z dnia 2020-04-22. Decyzja RDOŚ z dnia 2020-08-03. Decyzja z dnia 2020-09-02. zgoda na wycinkę drzewa
2 Okopowa 7 Wniosek z dnia 2020-02-21. Wniosek dotyczy 2 drzew. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie w odległości ok. 2 m od budynku mieszkalnego, częściowo spróchniałe z licznymi ubytkami. Drugie drzewo jest całkowicie suche, pozbawione korony w wyniku wyłamania w czasie silnych wiatrów. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Decyzja z dnia 2020-04-24. zgoda na wycinkę drzewa
5 Grenady 11 Wniosek z dnia 2020-04-03. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku wiąz szypułkowy (Ulmus laevis). Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Decyzja z dnia 2020-05-07. zgoda na wycinkę drzewa
6 Smocza 11 Wniosek z dnia 2020-04-03. Wniosek dotyczy 2 drzew gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata). Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Decyzja z 2020-05-20. zgoda na wycinkę drzewa
7 Miła 27 Wniosek z dnia 2020-06-10. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku topola czarna odmiana włoska (Populus nigra „Italica”) oraz 2 drzew gatunku grab pospolity (Carpinus betulus). Drzewo nr 1 rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie altany śmietnikowej i w znacznym pochyleniu od pionu w kierunku zachodnim gdzie usytuowany jest budynek mieszkalny, posiada duże ubytki w podstawie pnia, występuje na nim próchnica i wykwity grzybów. Drzewo nr 2 rośnie bezpośrednio przy ciągu pieszym, występuje na nim próchnica. Drzewo nr 3 jest całkowicie suche, rośnie bezpośrednio przy ciągu pieszym. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2020-07-03. zgoda na wycinkę drzewa
8 Leonarda 12 Wniosek z dnia 2020-06-10. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum). Drzewo rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie z ciągiem pieszym, przechylone w kierunku południowym, tuż nad ogrodzeniem terenu Ośrodka dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej oraz nad pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Konary drzewa są uszkodzone przez wichurę, w koronie widoczny jest poszusz. Drzewo stanowi dla życia i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2020-07-01. zgoda na wycinkę drzewa
9 Górczewska 18 Wniosek z dnia 2020-06-18. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku klon srebrzysty  (Acer saccharinum), które jest całkowicie obumarłe, rośnie przy ciągu pieszo-jednym, stwarza zagrożenie wywrotem. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2020-07-31. zgoda na wycinkę drzewa
10 Grenady 5 Wniosek z dnia 2020-06-24. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku topola, które rośnie w bliskiej odległości od placu zabaw dla dzieci oraz budynku mieszkalnego. U podstaw pnia widoczny wgłębny ubytek. Drzewo stwarza realne zagrożenie dla ludzi i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. wniosek o wycinkę drzewa
11 Grenady 11 Wniosek z dnia 2020-06-24. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku topola chińska (Populus simonii). Drzewo posiada widoczny wgłębny ubytek u podstaw pnia. Z uwagi na wiek stwarza realne zagrożenie dla ludzi i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2020-08-11. zgoda na wycinkę drzewa
12 Rabsztyńska 3 Wniosek z dnia 2020-06-24. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku jesion wyniosły (Fraxinus excelsior). Drzewo posiada wgłębny ubytek w pniu oraz widoczne spróchnienie pnia na wys. ok. 30 cm. Z uwagi na wiek stwarza realne zagrożenie dla ludzi i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2020-07-29. zgoda na wycinkę drzewa
13 Rabsztyńska 22 Wniosek z dnia 2020-06-24. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku kaztanowiec biały (Aesculus hippocastanum). Drzewo rośnie w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego przy ciągu komunikacyjnym. Jeden z przewodników całkowicie spróchniały. U podstawy pnia wgłębny ubytek. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2020-07-29. zgoda na wycinkę drzewa
14 Płocka 53A Wniosek z dnia 2020-06-24. Wniosek dotyczy 2 drzew gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum). Drzewa posiadają liczne ubytki w pniu oraz zmurszenia, stwarzają realne zagrożenie wywrotem. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2020-08-07. zgoda na wycinkę drzewa
15 Okopowa 7 Wniosek z dnia 2020-06-24. Wniosek dotyczy 6 drzew gatunków śliwa wiśniowa (Prunus ceasifera), klon jawor (Acer pseudoplatanus), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), klon srebrzysty (Acer saccharinum), topola kanadyjska (Populus x canadensis). Drzewa owocowe spróchniałe. Topola w koronie posiada posusz oraz ubytek w pniu. Klon jawor częściowo pozbawiony korony. Klony srebrzyste posiadają owocniki grzybów oraz widoczne zmurszenia na pniu. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2020-08-18. zgoda na wycinkę drzewa
16 Górczewska 22 Wniosek z dnia 2020-06-24. Wniosek dotyczy 8 drzew, w tym 5 gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) oraz 3 gatunku robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia). Klony srebrzyste posiadają ubytki w pniach, poszusz w koronie oraz grzyby i jemiołę. Robinie akacjowe wykazują oznaki zamierania, 70% korony drzew sucha. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2020-08-21. zgoda na wycinkę drzewa
17 Górczewska 20 Wniosek z dnia 2020-06-24. Wniosek dotyczy 2 drzew gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum). Drzewa rosną bezpośrednio przy ciągu komunikacyjnym, posiadają liczne ubytki w pniu. Stwarzają realne zagrożenie wywrotem. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2020-07-31. zgoda na wycinkę drzewa
18 Młynarska 35A Wniosek z dnia 2020-08-24. Wniosek dotyczy 4 drzew gatunku klon srebrzysty (Acer sacchariunum). Drzewo 1 rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie z ciągiem pieszym, pochylone w kierunku zachodnim. Drzewa 2,3 i 4 rosną wzdłuż ciągu pieszego, pochylone nad chodnikiem w kierunku południowym, prowadzącym do przedszkola, w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych - wielorodzinnych. Masywne konary zostały uszkodzone przez wichurę, w korze widoczny liczny posusz, pnie z wgłębieniami, ubytki u podstawy pnia. Drzewa stanowią zagrożenia dla życia i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2020-09-23. zgoda na wycinkę drzewa
19 al. "Solidarności" 84A Wniosek z dnia 2020-09-03. Wniosek dotyczy 2 drzew. Drzewa gatunku topola rosną w bliskim sąsiedztwie budynku mieszkalnego, ciągu pieszego, uliczki wewnętrznej i muru oporowego. Korona drzew przerasta budynek mieszkalny, co wpływa na możliwość wyłamania konarów podczas silnych wiatrów. Drzewa rosną w znacznym pochyleniu od pionu, posiadają osłabiony częściowo system korzeniowy. Drzewa stanowią zagrożenia dla życia i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze.
Komisyjny termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia został wyznaczony na 22 września 2020 r. na godz. 10:30.
wniosek o wycinkę drzewa
20 Nowolipki 21B Wniosek z dnia 2020-09-03. Wniosek dotyczy 8 drzew. Drzewa gatunku topola rosną w bliskim sąsiedztwie budynku mieszkalnego oraz przedszkola, ciągu pieszego i uliczki wewnętrznej. Korona drzew przerasta budynek mieszkalny, co wpływa na możliwość wyłamania konarów podczas silnych wiatrów. Drzewa rosną w znacznym pochyleniu od pionu, posiadają osłabiony częściowo system korzeniowy. Drzewa stanowią zagrożenia dla życia i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze.
Komisyjny termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia został wyznaczony na 22 września 2020 r. na godz. 9:30.
zgoda na wycinkę drzewa
 
  • Utworzył(a): Dariusz Nowak-Nova, 2019-01-14 13:00:57
  • Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak-Nova, 2020-10-01 09:32:08