Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
panorama Woli
Dziś jest: 25.01.2020   
Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Wiem o wycince

Legenda
nasadzenia drzewzłożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
wniosek do RDOŚ o odstępstwo

postępowanie zawieszone
nasadzenia drzewuzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa
decyzja odmowna

Decyzje dotyczące wycinki drzew w postępowaniach rozpoczętych w 2019 roku
Lp. Adres Przyczyna konieczności usunięcia status sprawy
1 Batalionu AK "Zośka" 4a Wniosek z dnia 2019-01-14. Drzewo gatunku topola czarna odmiana włoska (Populus nigra „Italica”) rośnie w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego. Od strony wschodniej posiada widoczny ubytek wgłębny z wypróchnieniem. Drzewo podczas nawałnic może w sposób niekontrolowany ulec wywrotowi lub złamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-02-14 nasadzenia drzew
2 Ciołka 28 Wniosek z dnia 2019-01-14. Drzewo gatunku wierzba biała (Salix alba) rośnie w bliskiej odległości od ogrodzenia oraz ciągu pieszego, jest odchylone od pionu. Na pniu posiada widoczne ubytki wgłębne z wypróchnieniami oraz ślad po złamanym głównym konarze w latach ubiegłych podczas nawałnicy. W koronie widoczny jest posusz. Z uwagi, że teren nieruchomości nie jest publicznie dostępny wnioskowane jest odstąpienie od nasadzeń zastępczych. Decyzja z dnia 2019-02-18 nasadzenia drzew
3 Olbrachta 3 Wniosek z dnia 2019-01-14. Drzewo gatunku korkowiec amurski (Phellodendron amurense) rośnie w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego oraz ciągu pieszego, u podstawy pnia widoczne wypróchnienia. Drzewo ma odsłonięty system korzeniowy z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi. Korzenie wybrzuszają kostkę Bauma, która może stwarzać zagrożenie dla przechodniów. Korkowiec posiada ślad po odciętym konarze, widoczny ubytek wgłębny, odstającą korę oraz próchnicę. Drzewo podczas nawałnic może w sposób niekontrolowany ulec wywrotowi lub złamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-02-18 nasadzenia drzew
4 Olbrachta 15A Wniosek z dnia 2019-01-14. Drzewo gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) rośnie ok. 6 m od budynku mieszkalnego, jest odchylone od pionu. Przy odziomku widoczne ślady próchnicy. Drzewo podczas nawałnic może w sposób niekontrolowany ulec wywrotowi lub złamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-02-15
5 Pustola 30 Wniosek z dnia 2019-01-14. Dwa drzewa gatunku topola chińska (Populus simonii) rosną w bliskiej odległości od ciągu pieszo-jezdnego. Na pniu widoczne ubytki wgłębne z wypróchnieniem. Planowane są nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-02-20 nasadzenia drzew
6 Pustola 30B Wniosek z dnia 2019-01-14. Wniosek dotyczy 5 drzew gatunku topola chińska (Populus simonii) rosnących w bliskiej odległości od ciągu pieszego oraz ogrodzenia terenu Hali Sportowej, gdzie utworzone są miejsca parkingowe. Odległość drzew od ogrodzenia wynosi od 0,60-0,90 m. Są to stare, ogromne topole, niektóre z nich posiadają na pniach widoczne ubytki wgłębne z wypróchnieniem, system korzeniowy na wierzchu, jak również są odchylone do przodu. Planowane są nasadzenia następcze. Decyzja z dnia 2019-02-20 nasadzenia drzew
7 Płocka 42 Wniosek z dnia 2019-02-05. Drzewo gatunku jarzab pospolity (Sorbus aucuparia) jest całkowicie uschnięte. Rozległa martwica na pniu, widocznie odsłonięte wnętrze części pnia prowadzi do rozkładu. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-03-01 nasadzenia drzew
8 Płocka 51 Wniosek z dnia 2019-02-05. Drzewo gatunku topola biała (Populus alba) jest bardzo wysokie, pozbawione jednego przewodnika w wyniku rozłamania. Decyzja z dnia 2019-03-01. nasadzenia drzew
9 Płocka 51 Wniosek z dnia 2019-02-05. Drzewo gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) rośnie ok. 2 m od budynku, odchylone od pionu, ma liczne ubytki pniowe, może ulec wywrotowi lub złamaniu. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-03-01. W zakresie jednego z drzew postępowanie umorzone z uwagi na gniazdo wrony siwej. Został przygotowany wniosek do RDOŚ o odstępstwo. nasadzenia drzew
10 Sokołowska 22 Wniosek z dnia 2019-02-12. Wniosek dotyczy 3 drzew gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum). Wszystkie drzewa rosną ok. 1,5-2 m od budynku mieszkalnego, pochylone nad ciąg pieszych stwarzają zagrożenie wywrotem. Jedno z drzew jest bardzo wysokie, odchylone od pionu, posiada V-kształtne rozwidlenie, które w przyszłości spowodować może rozczepienie sie korony. Dwa pozostałe drzewa posiadają braki lub ubytki w koronie w wyniku wcześniejszych nawałnic. Na korze drzew widoczne są także owocniki grzybów. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-03-30. nasadzenia drzew
11 Garbińskiego 5 Wniosek z dnia 2019-02-21. Drzewo klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie w bliskiej odległości od zespołów garażowych oraz ogrodzenia terenu żłobka. Jest w złym stanie fitosanitarnym oraz odchylone od pionu. System korzeniowy na wierzchu. W koronie widoczny posusz i jemioła. Drzewo może ulec wywrotowi lub złamaniu z uwagi na coraz częściej występujące nad Polską anomalia pogodowe tj. silne podmuchy wiatru oraz nawałnice, które mogą w sposób niekontrolowany doprowadzić do wywrotu lub złamania drzew, stanowiąc bezpośrednio zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-03-25. nasadzenia drzew
12 Grabowska 6 Wniosek z dnia 2019-02-21. Wniosek dotyczy 8 drzew gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis). Drzewa rosną w bliskiej odległości od zespołów garażowych, są w złym stanie fitosanitarnym oraz odchylone od pionu. System korzeniowy na wierzchu, powodujący również spękania ścian garaży. W koronie widoczny posusz i jemioła. Drzewa mogą ulec w sposób niekontrolowany wywrotowi lub złamaniu z uwagi na coraz częściej występujące nad Polską anomalia pogodowe tj. silne podmuchy wiatru oraz nawałnice stanowiąc bezpośrednio zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planowane są nasadzenia zastępcze. Postanowienie z dnia 2019-04-02. Postępowanie zostało zawieszone z uwagi na siedlisko na 2 drzewach ptaka objetego ochroną. Został przygotowany wniosek do RDOŚ o odstępstwo. W jego wyniki zapadła decyzja z dnia 209-06-05 zezwalająca na wycinkę. nasadzenia drzew
13 Grabowska 6 Wniosek z dnia 2019-03-04. Wniosek dotyczy 6 drzew gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis). Drzewa rosną w bliskiej odległości od zespołów garażowych, są w złym stanie fitosanitarnym, odchylone od pionu, system korzeniowy na wierzchu, korzenie niszczą nawierzchnię asfaltową, w koronie posusz i jemioła. Drzewa stanowią niską wartość przyrodniczą, mogą również ulec niekontrolowanemu wywrotowi lub złamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planowane są nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-04-08 nasadzenia drzew
14 Batalionu AK "Zośka" 2 Wniosek z dnia 2019-03-12. Drzewo gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis) rośnie w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego oraz ciągu pieszego. Korona drzewa jest w dużym stopniu porażona jemiołą oraz posiada widoczne ślady wyłamań konarów po silnych wiatrach. System korzeniowy na wierzchu z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi oraz ubytkami wgłębnymi z wypróchnieniami. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-04-17 nasadzenia drzew
15 Pustola 30A Wniosek z dnia 2019-03-12. Wniosek dotyczy dwóch drzewa gautnku kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum) oraz drzewa gatunek śliwa wiśniowa (Prunus cerasifera). Drzewo 1 rośnie w bliskiej odległości od ciągu pieszego. Na pniu widoczny ubytek wgłębny z wypróchnieniem oraz patogeny. Drzewo 2 posiada ubytek wgłębny z wypróchnieniem w konarze. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-04-17 nasadzenia drzew
16 Pustola 32A Wniosek z dnia 2019-03-12. Wniosek dotyczy trzech drzew. Drzewo gatunku śliwa wiśniowa (Prunus cerasifera) rośnie w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego. Na pniu posiada widoczny ubytek wgłębny z wypróchnieniem oraz patogenami. U podstawy pnia widoczny system korzeniowy. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie w bliskiej odległości od ciągu pieszego oraz budynku mieszkalnego. System korzeniowy z uszkodzeniami mechanicznymi. W koronie widoczny podłużny ślad pęknięcia konaru. Drugie drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie w bliskiej odległości od ciągu pieszego oraz budynku mieszkalnego. System korzeniowy z uszkodzeniami mechanicznymi. Planuje się nasadzenia zastępcze. Postanowienie z dnia 2019-04-09. Postępowanie było zawieszone z uwagi na siedlisko ptaka objetego ochroną. Został przygotowany wniosek do RDOŚ o odstępstwo. W jego wyniku została wydana decyzja z dnia 2019-05-17 nasadzenia drzew
17 Wschowska 10 Wniosek z dnia 2019-03-14. Wniosek dotyczy drzew i krzewów w liczbie 13 szt. w tym lilak pospolity (Syringa vulgaris), dąb szypułkowy (Quercus robur) oraz orzech włoski (Juglans regia). Stare krzewy lilaka w formie drzewiastej rosną w bliskiej odległości od ogrodzenia, są w znacznym stopniu pochylone. Pnie esowato wygięte. Posiadają odrosty i wypróchnienia u podstawy pnia. Jedno z drzew rośnie w bliskiej odległości od ogrodzenia. Inne, także rosnące w bliskiej odległości od ogrodzenia, posiada wypróchnienie u podstawy pnia na wysokości ok. 30 cm. Nie planuje się nasadzeń zastępczych. Decyzja z dnia 2019-04-15 nasadzenia drzew
18 Ogrodowa 4 Wniosek z dnia 2019-04-29. Wniosek dotyczy dwóch drzew. Drzewo gatunku klon jawor (Acer pseudoplatanus) o obwodzie 65 cm, samosiejka, rośnie w wąskiej szczelinie pomiędzy garażem a stacją trafo. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum)  jest znacznie odchylone w stronę ciągu pieszego, posiada obecność próchnicy. Stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-05-31 nasadzenia drzew
19 Wronia 33 Wniosek z dnia 2019-05-28. Drzewo gatunku brzoza brodawkowata (Betula verrucosa), całkowicie obumarłe. Stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-07-03. Podczas realizacji zlecenia na usunięcie drzewa, stwierdzono obecność gniazda, którego nie było przy wydawaniu decyzji. Zgodnie z procedurą, przez TZOM Ogrodowa złożony został wniosek do RDOŚ o odstępstwo. nasadzenia drzew
20 al. Solidarności 129/131 Wniosek z dnia 2019-05-28. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum), wypróchniałe, na wys. ok. 2 m dziupla, konar drzewa na wys. ok. 30 cm wypróchniały, skręcony, widoczne pęknięcie wzdłuż. Drzewo jak również konar w sposób niekontrolowany może ulec wywrotowi lub złamaniu. Stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Podczas oględzin komisyjnych przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski, stwierdzono obecność gniazda. Zgodnie z procedurą, przez TZOM Ogrodowa złożony został wniosek do RDOŚ o odstępstwo. Decyzja z dnia 2019-12-12. nasadzenia drzew
21 Czorsztyńska 12 Wniosek z dnia 2019-05-22. Drzewo gatunku topola czarna (Populus nigra), w złym stanie fitosanitarnym. W koronie widoczna jemioła. Od strony północnej ubytek z rozkładem tkanki. Od strony południowo-zachodniej ubytek wgłębny ze zgnilizną. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-09-16 nasadzenia drzew
22 Prymasa Tysiąclecia 137 Wniosek z dnia 2019-05-22. Wniosek dotyczy trzech drzew. Drzewo gatunku klon srebrzysty, w złym stanie fitosanitarnym. Odchylone od pionu, na pniu pniu widoczne zrakowacenia. Grupa krzewów gatunku karagana syberyjska rośnie blisko opaski budynku i jest w całości obumarła. Drzewo gatunku klon pospolity jest zamierające. Planuje się nasadzenia zastępcze. nasadzenia drzew
23 Deotymy 58 Wniosek z dnia 2019-05-22. Drzewo gatunku klon negundo, w złym stanie fitosanitarnym. Odchylone od pionu w kierunku budynku mieszkalnego. Posiada widoczne garby na pniu raz wypróchnienia u podstawy. Planuje się nasadzenia zastępcze. nasadzenia drzew
24 Czorsztyńska 2,2A Wniosek z dnia 2019-05-22. Wniosek dotyczy trzech drzew gatunku topola. Dwa drzewa rosną w bliskiej odległości od ciągu pieszego, są odchylone od pionu. System korzeniowy wybrzusza chodnik. Drzewo trzecie przewyższa czterokondygnacyjny budynek. Planuje się nasadzenia zastępcze. nasadzenia drzew
25 Pustola 30A Wniosek z dnia 2019-05-20. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie na lekkim wzniesieniu, przy ciągu pieszym. Jest odchylone od pionu. Posiada posusz w koronie oraz odsłonięty system korzeniowy z widocznymi ubytkami wgłębnymi. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-06-25 nasadzenia drzew
26 Monte Cassino 1 Wniosek z dnia 2019-05-20. Drzewo gatunku jarząb mączny (Sorbus aria) rośnie ok. 1 m od altany śmietnikowej. Jest odchylone od pionu w stronę północną. Na pniu jak i w koronie drzewa widoczne są ubytki wgłębne z próchnicą. Od strony wschodniej jeden konar ma widoczny podłużny ślad pęknięcia. U podstawy pnia od strony altany na pniu widoczny podłużny ubytek wgłębny z wypróchnieniem. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-07-03 nasadzenia drzew
27 Ożarowska 77 Wniosek z dnia 2019-05-20. Wniosek dotyczy dziewięciu drzew gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum). Drzewo 1 rośnie ok 1 m od fundamentu ogrodzenia, u podstawy pnia od strony wschodniej niewielki ubytek wgłębny z wypróchnieniem. Drzewo 2 rośnie ok 0,6 m od ogrodzenia żłobka dla dzieci. Korona w większości porażona jest jemiołą. Na pniu oraz w konarach widoczne są ubytki wgłębne. Drzewo 3 rośnie ok 1 m od ogrodzenia żłóbka dla dzieci. Korona drzewa jest porażona jemiołą oraz wychylona w stronę wschodnią. Na wysokości ok 3 m w pniu widoczny ubytek wgłębny z próchnicą. Drzewo 4 jest odchylone od pionu i w złym stanie fitosanitarnym. Na pniu oraz na konarach w koronie widoczne narośla. Na śladzie po obciętym konarze widoczne patogeny. Drzewo 5 jest w złym stanie fitosanitarnym. Od strony północnej na pniu widoczne patogeny. U odziomka ślady próchnicy. Drzewo 6 jest w złym stanie fitosanitarnym. W koronie widoczne suchoczuby oraz jemioła. Drzewo 7 jest w złym stanie fitosanitarnym. W koronie widoczne ubytki wgłębne oraz jemioła. Drzewo 8 posiada w koronie widoczną jemiołę oraz posusz. Od strony zachodniej widoczny ubytek wgłębny z wypróchnieniem. Ślady po wyłamanych konarach. Drzewo 9 ma na pniu odrosty pniowe. W koronie widoczna jemioła. Na konarach występują narośla. Planuje się nasadzenia zastępcze. Postanowienie z dnia 2019-06-18. Został przygotowany wniosek do RDOŚ o odstępstwo. Postępowanie zawieszone z uwagi na to, że na dwóch drzewach znajdują się dziuple zasiedlone przez szpaka - ptaka objetego ochroną. Decyza z dnia 2019-09-12. .nasadzenia drzew
28 Grabowska 6 Wniosek z dnia 2019-05-20. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie przy ciągu pieszym. Posiada posusz w koronie, całkowicie uschnięty jeden konar oraz widoczne patogeny. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-07-03 nasadzenia drzew
29 Obozowa 91 Wniosek z dnia 2019-05-20. Drzewo gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) rośnie bardzo blisko ogrodzenia na terenie zamkniętym. Pomimo przeprowadzania prac pielęgnacyjnych w miarę wzrostu drzewa ponownie występuje kolizja gałęzi z elewacją budynku. Korona drzewa jest odchylona w kierunku placu zabaw dla dzieci. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 209-07-02 nasadzenia drzew
30 Batalionu AK "Parasol" 4 Wniosek z dnia 2019-05-20. Wniosek dotyczy trzech drzew gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis). Dwa drzewa rosną w odległości ok 0,6 m od ogrodzenia. Korona w większości porażona jest jemiołą. Drzewa posiadają oznaki zamierania. Drzewo trzecie rośnie ok 0,6 m od budynku gospodarczego znajdującego się na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej. Jest lekko odchylone od pionu. W koronie widoczna jemioła. System korzeniowy może doprowadzić do naruszenia konstrukcji budynku. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-07-03 nasadzenia drzew
31 Olbrachta 7 Wniosek z dnia 2019-05-20. Wniosek dotyczy dwóch drzew z gatunku klon jesionolistny (Acer negundo). Drzewa rosną w pobliżu ciągu pieszego oraz budynku mieszkalnego. Są odchylone od pionu. Jedno z nich posiada widoczny system korzeniowy na wierzchu oraz patogeny u podstawy pnia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Postępowanie zawieszone do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych, z uwagi na występowanie na drzewach gniazda wrony siwej. Decyzja z dnia 2019-11-05. nasadzenia drzew
32 Olbrachta 60 Wniosek z dnia 2019-05-20. Drzewo gatunku topola szara (Populus canescens) rośnie w bliskiej odległości od ciągu pieszo-jezdnego. Odchylone od pionu. W koronie widoczna jemioła. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-06-26 nasadzenia drzew
33 Wawelberga 5 Wniosek z dnia 2019-06-07. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie przy ciągu komunikacyjnym, częściowo spróchniałe. System korzeniowy drzewa uszkodził uzbrojenie podziemne kanalizacji. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-07-31 nasadzenia drzew
34 Rabsztyńska 4 Wniosek z dnia 2019-09-10. Drzewo rośnie w miejscu gdzie wchodzi w kolizję z planowaną inwestycją budowy altany śmietnikowej na potrzeby mieszkańców. Planuje się zasadzenia następcze. Decyzja z dnia 2019-11-07. nasadzenia drzew
35 Ciołka 24 Wniosek z dnia 2019-09-20. Wniosek dotyczy 2 drzew z gatunku topola chińska (Populus simonii) i topola kanadyjska (Populus x canadensis). Drzewo nr 1 rośnie w narożu czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego. U podstawy odziomka niewielki ubytek wgłębny. Wniosek składany na pisemny wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej o usunięcie drzewa z uwagi na możliwość wywrotu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Drzewo nr 2 jest w całości obumarłe. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-25. nasadzenia drzew
36 Deotymy 43 Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo z gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis) rośnie w pobliżu ciągu pieszego. Jest odchylone od pionu w kierunku altany śmietnikowej i ciągu pieszego. Na pniu posiada narośla (garby). Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-31. nasadzenia drzew
37 Górczewska 90-92 Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo z gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) rośnie 60 cm od lokalu użytkowego oraz bezpośrednio przy ogrodzeniu domu mieszkalnego. Drzewo posiada odrosty pionowe oraz widoczny posusz w koronie. Nie planuje się nasadzeń zastępczych. Decyzja z dnia 2019-10-31. nasadzenia drzew
38 Monte Cassino 6 Wniosek z dnia 2019-09-20. Wniosek dotyczy dwóch drzew z gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis). Drzewa rosną w pobliżu czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, ciągu pieszego oraz altany śmietnikowej. W koronie widoczny posusz oraz jemioła. Z uwagi na otrzymanie decyzji odmownej nr 675/2018/PE-ZD-II z dnia 09.07.2018 r. na usunięcie drzew, jak również, z uwagi na liczne telefoniczne interwencje mieszkańców a dotyczące ich obaw (o bezpieczeństwo osób oraz mienia) związanych ze spadającymi na trawnik podczas występowania silnych wiatrów konarach, wniosek jest wnoszony ponownie. Planuje się nasadzenia zastępcze. Na jednym z drzew stwierdzono siedlisko z budką Sokołowskiego typu B dla szpaka/sikory. Postanowienia z dnia 2019-10-22. Decyzja z dnia 2019-12-05. nasadzenia drzew
39 Obozowa 81 Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo rośnie w pobliżu ciągu pieszego. Posiada grzyby na pniu. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-31. nasadzenia drzew
40 Obozowa 93 Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo z gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie w pobliżu placu zabaw. Posiada posusz w koronie, widoczne ślady po odłamanych konarach oraz patogeny. Planuje się nasadzenia zastępcze. Deczyja z dnia 2019-10-31. nasadzenia drzew
41 Olbrachta 15 Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo rosne w pobliżu budynku mieszkalnego. Po ostatniej nawałnicy, która miała miejsce w maju 2019 r. Uległ obłamaniu duży konar. Miało to miejsce również rok wcześniej. Drzewo jest w złym stanie fitosanitarnym i podczas kolejnej nawałnicy może w sposób niekontrolowany ulec złamaniu korona drzewa, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-25. nasadzenia drzew
42 Olbrachta 19 Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo z gatunku głóg pośredni (Crataegus x media) rośnie w pobliżu ciągu pieszego. Po ostatniej nawałnicy, która miała miejsce w maju 2019 r. Uległ obłamaniu duży konar. Drzewo jest w złym stanie fitosanitarnym i podczas kolejnej nawałnicy może w sposób niekontrolowany ulec złamaniu korona drzewa, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-22. nasadzenia drzew
43 Ożarowska 77 Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo z gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie na lekkim wzniesieniu, ok. 2,5 m od budynku mieszkalnego. Jest odchylone od pionu. Na pniu widoczny niewielki ubytaek wgłębny. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-31 nasadzenia drzew
44 Prymasa Tysiąclecia 85 Wniosek z dnia 2019-09-20. Wniosek dotyczy dwóch drzew z gatunku topola chińska (Populus simonii). Podczas silnego wiatru na terenie uległa wywrotowi topola, która przewróciła się na budynek mieszkalny. Podczas oględzin pozostałego drzewostanu, przy dwóch drzewach (topolach) rosnących w pobliżu wywrotu stwierdzono spękany grunt, co wskazuje, że mogło dojść do naruszenia i naderwania ich systemu korzeniowego. Drzewa mogą w sposób niekontrolowany ulec wywrotowi, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-31. nasadzenia drzew
45 Pustola 12 Wniosek z dnia 2019-09-20. Wniosek dotyczy czterech drzew gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis) rosnących w pobliżu ciągu pieszego. Drzewa posiadają widoczny system korzeniowy z ubytkami wgłębnymi. W koronach widoczny posusz oraz jemioła. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-11-07. nasadzenia drzew
46 Redutowa 41 Wniosek z dnia 2019-09-20. Wniosek dotyczy trzech drzew z gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) i robinia biała (Robinia pseudoacacia). Drzewo nr 1 jest odchylone od pionu, na pniu widoczne patogeny. Drzewo nr 2 jest odchylone od pionu, na pniu posiada podłużny ubytek z próchnicą. Drzewo nr 3 jest odchylone od pionu, u podstawy widoczny ślad rozłamania pnia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-31. nasadzenia drzew
47 Redutowa 43 Wniosek z dnia 2019-09-20. Wniosek dotyczy dwóch drzew. Drzewa z gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rosną w bliskiej odległości od ciągu pieszego. Sa odchylone od pionu. W koronie liczne ślady wyłamań gałęzi. Korony w dużym stopniu porażone jemiołą. Drzewa są zamierające. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-25. nasadzenia drzew
48 Redutowa 43 Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo z gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) posiada pień esowato wygięty oraz podczas ostatniej nawałnicy wyłamaniu uległ duży konar. Drzewo może w sposób niekontrolowany ulec złamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-25. nasadzenia drzew
49 Wolska 117 Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo z gatunku kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum) rośnie w bliskiej odległości od terenu utwardzonego oraz ogrodzenia. Podczas ostatniej nawałnicy wyłamaniu uległ duży konar, który uszkodził zaparkowany samochód. Drzewo posiada zachwianą statykę, może w sposób niekontrolowany ulec rozłamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Nie planuje się nasadzeń zastępczych. Decyzja z dnia 2019-10-25. nasadzenia drzew
50 Szlenkierów 22/28 Wniosek z dnia 2019-09-20. Krzew z gatunku lilak pospolity (Syringa vulgaris) - forma drzewiasta krzewu o dwóch pniac,  rośnie w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego. Posiada liczne zgrubienia na pniu. Korona krzewu znacznie przechylona w kierunku ciągu pieszego. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-22. nasadzenia drzew
51 Okopowa 22 Wniosek z dnia 2019-09-20. Wniosek dotyczy trzech drzew gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) oraz drzewa gatunu śliwa wiśniowa (Prunus cerasifera) drzew. Drzewa rosną w bliskim sąsiedztwie budynku mieszkalnego i ciągu pieszego. Na pniu 2 drzew widoczne liczne ubytki wgłębne. Jedno drzewo jest zamierające, a jedno całkowicie suche. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-11-19. nasadzenia drzew
52 Okopowa 20 Wniosek z dnia 2019-09-20. Wniosek dotyczy dwóch drzew. Drzewa z gatunku klon zwyczajny (Acer platanoides) i klon jesionolistny (Acer negundo) rosną w bliskim sąsiedztwie altany śmietnikowej i ciągu pieszego. Biorąc pod uwagę zagrożenie jakie drzewa stanowią dla życia i mienia wnioskowane jest ich usunięcie. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-11-05. nasadzenia drzew
53 Młynarska 64 Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) rośnie w bliskim sąsiedztwie budynku mieszkalnego. Korona drzewa jest zamierająca. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-31. nasadzenia drzew
54 Anielewicza 47B Wniosek z dnia 2019-09-20. Wniosek dotyczy trzech drzew. Drzewa gatunku jarząb mączny (Sorbus aria) oraz topola szara (Populus canescens) rosną w bliskim sąsiedztwie budynku mieszkalnego i ciągu pieszego. Drzewa rosną w znacznym odchyleniu od pionu. Posiadają odsłonięte częściowo spróchniałe korzenie. Na pniu widoczne wykwity grzybów. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-31. nasadzenia drzew
55 Anielewicza 45 Wniosek z dnia 2019-09-20. Wniosek dotyczy dwóch drzew. Drzewa jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) rosną w bliskim sąsiedztwie budynku mieszkalnego i ciągu pieszego. Jarzębiny mają w 70% zamierającą koronę. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-31. nasadzenia drzew
56 Anielewicza 35 Wniosek z dnia 2019-09-20. Wniosek dotyczy dwóch drzew. Drzewa z gatunku jarząb szwedzki (Sorbus intermedia) i klon jesionolistny (Acer negundo) rosną w bliskim sąsiedztwie budynku mieszkalnego i ciągu pieszego. Rosną w znacznym odchyleniu od pionu. Drzewo o obw. 78 cm jest całkowicie suche. Nie planuje się nasadzeń zastępczych. Decyzja z dnia 2019-11-05. nasadzenia drzew
57 Żytnia 48 Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo z gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) rośnie na terenie trawnika w pobliżu ciągu pieszego. Posiada rozległy ubytek u podstawy pnia. Korona ukształtowana jednostronnie, silnie rozbudowana w kierunku południowym. Nie planuje się nasadzeń zastępczych. Postępowanie zawieszone do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych, z uwagi na występowanie gniazda sierpówki (Streptopelia decaocto). Decyzja z dnia 2020-01-03. nasadzenia drzew
58 skwer W.Bartoszewskiego Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo z gatunku jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) całkowicie obumarłe. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-22. nasadzenia drzew
59 Siedmiogrodzka 5 Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo mocno odchylone w stronę ciągu pieszego. Drzewo w sposób niekontrolowany może ulec złamaniu. Stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-22. nasadzenia drzew
60 Hrubieszowska 4/6 Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo pochylone w stronę budynku, jeden z przewodników obumarły. Drzewo, jak również konar może ulec wywrotowi lub złamaniu. Stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. nasadzenia drzew
61 Antka Rozpylacza 3 Wniosek z dnia 2019-10-01. Drzewo z gatunku oliwnik wąskolistny (Eleagnus angustifolia) rośnie w pobliżu ciągu pieszego, jest odchylone od pionu. U podstawy pnia posiada ubytek wgłębny. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-25. nasadzenia drzew
62 Nowolipie 26B Wniosek z dnia 2019-11-14. Drzewo z gatunku topola włoska (Populus nigra ‘Italica’) rośnie w bliskiej odległości od ciągu pieszego. Jest częściowo suche. Z uwagi na coraz częściej występujące na Polska anomalia pogodowe tj. silne podmuchy wiatru oraz nawałnice, które mogą w sposób niekontrolowany doprowadzić do wywrotu lub złamania drzewa, stanowiąc bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia, wnioskuje się o wydanie zgody na jego usunięcie. Planuje się wykonie nasadzeń zastępczych. Decyzja z dnia 2019-12-30. nasadzenia drzew
63 Młynarska 33 Wniosek z dnia 2019-11-14. Drzewo z gatunku topola chińska (Populus simonii) rośnie bezpośrednio przy murze w pobliżu ciągu pieszo-jezdnego. Drzewo wyrosło jako samosiew. U podstawy widoczna dziupla. Drzewo z gatunku bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima) jest odchylone od pionu w kierunku południowym. U podstawy pnia widoczny ubytek z symptomami zgnilizny. Korona rozbudowana po południowej stronie, widoczny posusz. Planuje się wykonie nasadzeń zastępczych. Decyzja z dnia 2019-12-30. nasadzenia drzew
64 Leszno 32 Wniosek z dnia 2019-11-14. Drzewo z gatunku suchodrzew Maacka (Lonicera maackii) rośnie w bliskiej odległości od altany śmietnikowej i ciągu pieszo-jezdnego, w którego kierunku jest odchylone. Swoimi korzeniami niszczy fundamenty nieruchomości. Planuje się wykonie nasadzeń zastępczych. Decyzja z dnia 2019-12-030. nasadzenia drzew
65 Anielewicza 47B Wniosek z dnia 2019-11-14. Stare, zdrewniałe, połamane, krzewy ligustra odchylone od pionu. W związku z planowanym zastąpieniem ich nowymi nasadzeniami, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 8 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Wnioskuje się o wydanie zgody na ich usunięcie. Planuje się wykonie nasadzeń zastępczych. nasadzenia drzew
66 Smocza 24 Wniosek z dnia 2019-11-14. Wniosek dotyczy 18 drzew. Piętnaście drzew rośnie na terenie trawnika w pobliżu ciągu pieszego. Posiadają ubytki u podstawy pnia, są znacznie odchylone od pionu. Jabłoń rośnie w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego, na pniu widoczne zgrubienia oraz odstająca. Kora. Mirabelka rośnie w pobliżu ciągu pieszego, w którego kierunku jest pochylona, posiada odsłonięty system korzeniowy z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi. Jedno drzewo jest całołkowicie suche. Planuje się wykonie nasadzeń zastępczych. nasadzenia drzew
67 Rabsztyńska 6 Wniosek z dnia 2019-11-07. Drzewo gatunku klon zwyczajny (Acer platanoides) rośnie w miejscu gdzie wchodzi w kolizję z planowana inwestycją budowy altanki śmietnikowej dla mieszkańców. Planuje się wykonie nasadzeń zastępczych. Decyzja z dnia 2019-12-18. nasadzenia drzew
68 Staszica 7/9 Wniosek z dnia 2019-11-07. Wniosek dotyczy 10 drzew gatunków jesion pensylwański (Fraxinus pennsylvanica), śliwa wiśniowa syn. ałycza (Prunus cerasifera), jesion pensylwański (Fraxinus pennsylvanica), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), klon zwyczajny (Acer platanoides). Jedno drzewo drzewo całkowicie suche. Klony mocno pochylone nad ciąg pieszy, rosną bezpośrednio przy budynku. Akacje posiadają wypróchnienia oraz pęknięcia w pniu, dodatkowo jedna z nich uległa nadpaleniu do wys. ok. 1,70 m. Nie planuje się wykonania nasadzeń zastępczych. Decyzja z dnia 2019-12-23. Postanowienie z dnia 2019-12-23. nasadzenia drzew
69 Platynowa 10 Wniosek z dnia 2019-11-29. Wniosek dotyczy 3 drzew gatunku topola chińska (Populus simonii). Topola mocno odchylona w stronę ogrodzenia stacji benzynowej. Brzoza to drzewo całkowicie obumarłe. Topola mocno odchylona w stronę ciągu pieszego. Drzewa w sposób niekontrolowany mogą ulec wywrotowi lub złamaniu. Stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Postanowienie z dnia 2020-01-08. nasadzenia drzew
70 Ogrodowa 4 Wniosek z dnia 2019-12-10. Wniosek dotyczy dwóch drzew. Topole mocno odchylone w stronę placu zabaw. Drzewa w sposób niekontrolowany mogą ulec wywrotowi lub złamaniu. Stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. nasadzenia drzew
 
  • Utworzył(a): Dariusz Nowak-Nova, 2019-01-14 13:00:57
  • Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak-Nova, 2020-01-16 10:37:17