Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 21.08.2019   
Imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty

Wiem o wycince

Legenda
nasadzenia drzewzłożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
wniosek do RDOŚ o odstępstwo

postępowanie zawieszone
nasadzenia drzewuzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa
decyzja odmowna

Decyzje dotyczące wycinki drzew
Lp. Adres Przyczyna konieczności usunięcia status sprawy
1 Batalionu AK "Zośka" 4a Wniosek z dnia 2019-01-14. Drzewo gatunku topola czarna odmiana włoska (Populus nigra „Italica”) rośnie w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego. Od strony wschodniej posiada widoczny ubytek wgłębny z wypróchnieniem. Drzewo podczas nawałnic może w sposób niekontrolowany ulec wywrotowi lub złamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-02-14 nasadzenia drzew
2 Ciołka 28 Wniosek z dnia 2019-01-14. Drzewo gatunku wierzba biała (Salix alba) rośnie w bliskiej odległości od ogrodzenia oraz ciągu pieszego, jest odchylone od pionu. Na pniu posiada widoczne ubytki wgłębne z wypróchnieniami oraz ślad po złamanym głównym konarze w latach ubiegłych podczas nawałnicy. W koronie widoczny jest posusz. Z uwagi, że teren nieruchomości nie jest publicznie dostępny wnioskowane jest odstąpienie od nasadzeń zastępczych. Decyzja z dnia 2019-02-18 nasadzenia drzew
3 Olbrachta 3 Wniosek z dnia 2019-01-14. Drzewo gatunku korkowiec amurski (Phellodendron amurense) rośnie w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego oraz ciągu pieszego, u podstawy pnia widoczne wypróchnienia. Drzewo ma odsłonięty system korzeniowy z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi. Korzenie wybrzuszają kostkę Bauma, która może stwarzać zagrożenie dla przechodniów. Korkowiec posiada ślad po odciętym konarze, widoczny ubytek wgłębny, odstającą korę oraz próchnicę. Drzewo podczas nawałnic może w sposób niekontrolowany ulec wywrotowi lub złamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-02-18 nasadzenia drzew
4 Olbrachta 15A Wniosek z dnia 2019-01-14. Drzewo gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) rośnie ok. 6 m od budynku mieszkalnego, jest odchylone od pionu. Przy odziomku widoczne ślady próchnicy. Drzewo podczas nawałnic może w sposób niekontrolowany ulec wywrotowi lub złamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-02-15
5 Pustola 30 Wniosek z dnia 2019-01-14. Dwa drzewa gatunku topola chińska (Populus simonii) rosną w bliskiej odległości od ciągu pieszo-jezdnego. Na pniu widoczne ubytki wgłębne z wypróchnieniem. Planowane są nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-02-20 nasadzenia drzew
6 Pustola 30B Wniosek z dnia 2019-01-14. Wniosek dotyczy 5 drzew gatunku topola chińska (Populus simonii) rosnących w bliskiej odległości od ciągu pieszego oraz ogrodzenia terenu Hali Sportowej, gdzie utworzone są miejsca parkingowe. Odległość drzew od ogrodzenia wynosi od 0,60-0,90 m. Są to stare, ogromne topole, niektóre z nich posiadają na pniach widoczne ubytki wgłębne z wypróchnieniem, system korzeniowy na wierzchu, jak również są odchylone do przodu. Planowane są nasadzenia następcze. Decyzja z dnia 2019-02-20 nasadzenia drzew
7 Płocka 42 Wniosek z dnia 2019-02-05. Drzewo gatunku jarzab pospolity (Sorbus aucuparia) jest całkowicie uschnięte. Rozległa martwica na pniu, widocznie odsłonięte wnętrze części pnia prowadzi do rozkładu. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-03-01 nasadzenia drzew
8 Płocka 51 Wniosek z dnia 2019-02-05. Drzewo gatunku topola biała (Populus alba) jest bardzo wysokie, pozbawione jednego przewodnika w wyniku rozłamania. Decyzja z dnia 2019-03-01. nasadzenia drzew
9 Płocka 51 Wniosek z dnia 2019-02-05. Drzewo gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) rośnie ok. 2 m od budynku, odchylone od pionu, ma liczne ubytki pniowe, może ulec wywrotowi lub złamaniu. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-03-01. W zakresie jednego z drzew postępowanie umorzone z uwagi na gniazdo wrony siwej. Został przygotowany wniosek do RDOŚ o odstępstwo. nasadzenia drzew
10 Sokołowska 22 Wniosek z dnia 2019-02-12. Wniosek dotyczy 3 drzew gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum). Wszystkie drzewa rosną ok. 1,5-2 m od budynku mieszkalnego, pochylone nad ciąg pieszych stwarzają zagrożenie wywrotem. Jedno z drzew jest bardzo wysokie, odchylone od pionu, posiada V-kształtne rozwidlenie, które w przyszłości spowodować może rozczepienie sie korony. Dwa pozostałe drzewa posiadają braki lub ubytki w koronie w wyniku wcześniejszych nawałnic. Na korze drzew widoczne są także owocniki grzybów. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-03-30. nasadzenia drzew
11 Garbińskiego 5 Wniosek z dnia 2019-02-21. Drzewo klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie w bliskiej odległości od zespołów garażowych oraz ogrodzenia terenu żłobka. Jest w złym stanie fitosanitarnym oraz odchylone od pionu. System korzeniowy na wierzchu. W koronie widoczny posusz i jemioła. Drzewo może ulec wywrotowi lub złamaniu z uwagi na coraz częściej występujące nad Polską anomalia pogodowe tj. silne podmuchy wiatru oraz nawałnice, które mogą w sposób niekontrolowany doprowadzić do wywrotu lub złamania drzew, stanowiąc bezpośrednio zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-03-25. nasadzenia drzew
12 Grabowska 6 Wniosek z dnia 2019-02-21. Wniosek dotyczy 8 drzew gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis). Drzewa rosną w bliskiej odległości od zespołów garażowych, są w złym stanie fitosanitarnym oraz odchylone od pionu. System korzeniowy na wierzchu, powodujący również spękania ścian garaży. W koronie widoczny posusz i jemioła. Drzewa mogą ulec w sposób niekontrolowany wywrotowi lub złamaniu z uwagi na coraz częściej występujące nad Polską anomalia pogodowe tj. silne podmuchy wiatru oraz nawałnice stanowiąc bezpośrednio zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planowane są nasadzenia zastępcze. Postanowienie z dnia 2019-04-02. Postępowanie zostało zawieszone z uwagi na siedlisko na 2 drzewach ptaka objetego ochroną. Został przygotowany wniosek do RDOŚ o odstępstwo. W jego wyniki zapadła decyzja z dnia 209-06-05 zezwalająca na wycinkę. nasadzenia drzew
13 Grabowska 6 Wniosek z dnia 2019-03-04. Wniosek dotyczy 6 drzew gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis). Drzewa rosną w bliskiej odległości od zespołów garażowych, są w złym stanie fitosanitarnym, odchylone od pionu, system korzeniowy na wierzchu, korzenie niszczą nawierzchnię asfaltową, w koronie posusz i jemioła. Drzewa stanowią niską wartość przyrodniczą, mogą również ulec niekontrolowanemu wywrotowi lub złamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planowane są nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-04-08 nasadzenia drzew
14 Batalionu AK "Zośka" 2 Wniosek z dnia 2019-03-12. Drzewo gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis) rośnie w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego oraz ciągu pieszego. Korona drzewa jest w dużym stopniu porażona jemiołą oraz posiada widoczne ślady wyłamań konarów po silnych wiatrach. System korzeniowy na wierzchu z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi oraz ubytkami wgłębnymi z wypróchnieniami. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-04-17 nasadzenia drzew
15 Pustola 30A Wniosek z dnia 2019-03-12. Wniosek dotyczy dwóch drzewa gautnku kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum) oraz drzewa gatunek śliwa wiśniowa (Prunus cerasifera). Drzewo 1 rośnie w bliskiej odległości od ciągu pieszego. Na pniu widoczny ubytek wgłębny z wypróchnieniem oraz patogeny. Drzewo 2 posiada ubytek wgłębny z wypróchnieniem w konarze. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-04-17 nasadzenia drzew
16 Pustola 32A Wniosek z dnia 2019-03-12. Wniosek dotyczy trzech drzew. Drzewo gatunku śliwa wiśniowa (Prunus cerasifera) rośnie w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego. Na pniu posiada widoczny ubytek wgłębny z wypróchnieniem oraz patogenami. U podstawy pnia widoczny system korzeniowy. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie w bliskiej odległości od ciągu pieszego oraz budynku mieszkalnego. System korzeniowy z uszkodzeniami mechanicznymi. W koronie widoczny podłużny ślad pęknięcia konaru. Drugie drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie w bliskiej odległości od ciągu pieszego oraz budynku mieszkalnego. System korzeniowy z uszkodzeniami mechanicznymi. Planuje się nasadzenia zastępcze. Postanowienie z dnia 2019-04-09. Postępowanie było zawieszone z uwagi na siedlisko ptaka objetego ochroną. Został przygotowany wniosek do RDOŚ o odstępstwo. W jego wyniku została wydana decyzja z dnia 2019-05-17 nasadzenia drzew
17 Wschowska 10 Wniosek z dnia 2019-03-14. Wniosek dotyczy drzew i krzewów w liczbie 13 szt. w tym lilak pospolity (Syringa vulgaris), dąb szypułkowy (Quercus robur) oraz orzech włoski (Juglans regia). Stare krzewy lilaka w formie drzewiastej rosną w bliskiej odległości od ogrodzenia, są w znacznym stopniu pochylone. Pnie esowato wygięte. Posiadają odrosty i wypróchnienia u podstawy pnia. Jedno z drzew rośnie w bliskiej odległości od ogrodzenia. Inne, także rosnące w bliskiej odległości od ogrodzenia, posiada wypróchnienie u podstawy pnia na wysokości ok. 30 cm. Nie planuje się nasadzeń zastępczych. Decyzja z dnia 2019-04-15 nasadzenia drzew
18 Ogrodowa 4 Wniosek z dnia 2019-04-29. Wniosek dotyczy dwóch drzew. Drzewo gatunku klon jawor (Acer pseudoplatanus) o obwodzie 65 cm, samosiejka, rośnie w wąskiej szczelinie pomiędzy garażem a stacją trafo. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum)  jest znacznie odchylone w stronę ciągu pieszego, posiada obecność próchnicy. Stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-05-31 nasadzenia drzew
19 Wronia 33 Wniosek z dnia 2019-05-28. Drzewo gatunku brzoza brodawkowata (Betula verrucosa), całkowicie obumarłe. Stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-07-03 nasadzenia drzew
20 al. Solidarności 129/132 Wniosek z dnia 2019-05-28. Drzewo gatunku klon srebrzysty, wypróchniałe, na wys. ok. 2 m dziupla, konar drzewa na wys. ok. 30 cm wypróchniały, skręcony, widoczne pęknięcie wzdłuż. Drzewo jak również konar w sposób niekontrolowany może ulec wywrotowi lub złamaniu. Stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. nasadzenia drzew
21 Czorsztyńska 12 Wniosek z dnia 2019-05-22. Drzewo gatunku topola, w złym stanie fitosanitarnym. W koronie widoczna jemioła. Od strony północnej ubytek z rozkładem tkanki. Od strony południowo-zachodniej ubytek wgłębny ze zgnilizną. Planuje się nasadzenia zastępcze. nasadzenia drzew
22 Prymasa Tysiąclecia 137 Wniosek z dnia 2019-05-22. Wniosek dotyczy trzech drzew. Drzewo gatunku klon srebrzysty, w złym stanie fitosanitarnym. Odchylone od pionu, na pniu pniu widoczne zrakowacenia. Grupa krzewów gatunku karagana syberyjska rośnie blisko opaski budynku i jest w całości obumarła. Drzewo gatunku klon pospolity jest zamierające. Planuje się nasadzenia zastępcze. nasadzenia drzew
23 Deotymy 58 Wniosek z dnia 2019-05-22. Drzewo gatunku klon negundo, w złym stanie fitosanitarnym. Odchylone od pionu w kierunku budynku mieszkalnego. Posiada widoczne garby na pniu raz wypróchnienia u podstawy. Planuje się nasadzenia zastępcze. nasadzenia drzew
24 Czorsztyńska 2,2A Wniosek z dnia 2019-05-22. Wniosek dotyczy trzech drzew gatunku topola. Dwa drzewa rosną w bliskiej odległości od ciągu pieszego, są odchylone od pionu. System korzeniowy wybrzusza chodnik. Drzewo trzecie przewyższa czterokondygnacyjny budynek. Planuje się nasadzenia zastępcze. nasadzenia drzew
25 Pustola 30A Wniosek z dnia 2019-05-20. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie na lekkim wzniesieniu, przy ciągu pieszym. Jest odchylone od pionu. Posiada posusz w koronie oraz odsłonięty system korzeniowy z widocznymi ubytkami wgłębnymi. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-06-25 nasadzenia drzew
26 Monte Cassino 1 Wniosek z dnia 2019-05-20. Drzewo gatunku jarząb mączny (Sorbus aria) rośnie ok. 1 m od altany śmietnikowej. Jest odchylone od pionu w stronę północną. Na pniu jak i w koronie drzewa widoczne są ubytki wgłębne z próchnicą. Od strony wschodniej jeden konar ma widoczny podłużny ślad pęknięcia. U podstawy pnia od strony altany na pniu widoczny podłużny ubytek wgłębny z wypróchnieniem. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-07-03 nasadzenia drzew
27 Ożarowska 77 Wniosek z dnia 2019-05-20. Wniosek dotyczy dziewięciu drzew gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum). Drzewo 1 rośnie ok 1 m od fundamentu ogrodzenia, u podstawy pnia od strony wschodniej niewielki ubytek wgłębny z wypróchnieniem. Drzewo 2 rośnie ok 0,6 m od ogrodzenia żłobka dla dzieci. Korona w większości porażona jest jemiołą. Na pniu oraz w konarach widoczne są ubytki wgłębne. Drzewo 3 rośnie ok 1 m od ogrodzenia żłóbka dla dzieci. Korona drzewa jest porażona jemiołą oraz wychylona w stronę wschodnią. Na wysokości ok 3 m w pniu widoczny ubytek wgłębny z próchnicą. Drzewo 4 jest odchylone od pionu i w złym stanie fitosanitarnym. Na pniu oraz na konarach w koronie widoczne narośla. Na śladzie po obciętym konarze widoczne patogeny. Drzewo 5 jest w złym stanie fitosanitarnym. Od strony północnej na pniu widoczne patogeny. U odziomka ślady próchnicy. Drzewo 6 jest w złym stanie fitosanitarnym. W koronie widoczne suchoczuby oraz jemioła. Drzewo 7 jest w złym stanie fitosanitarnym. W koronie widoczne ubytki wgłębne oraz jemioła. Drzewo 8 posiada w koronie widoczną jemiołę oraz posusz. Od strony zachodniej widoczny ubytek wgłębny z wypróchnieniem. Ślady po wyłamanych konarach. Drzewo 9 ma na pniu odrosty pniowe. W koronie widoczna jemioła. Na konarach występują narośla. Planuje się nasadzenia zastępcze. Postanowienie z dnia 2019-06-18. Został przygotowany wniosek do RDOŚ o odstępstwo. Postępowanie zawieszone z uwagi na to, że na dwóch drzewach znajdują się dziuple zasiedlone przez szpaka - ptaka objetego ochroną. nasadzenia drzew
28 Grabowska 6 Wniosek z dnia 2019-05-20. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie przy ciągu pieszym. Posiada posusz w koronie, całkowicie uschnięty jeden konar oraz widoczne patogeny. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-07-03 nasadzenia drzew
29 Obozowa 91 Wniosek z dnia 2019-05-20. Drzewo gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) rośnie bardzo blisko ogrodzenia na terenie zamkniętym. Pomimo przeprowadzania prac pielęgnacyjnych w miarę wzrostu drzewa ponownie występuje kolizja gałęzi z elewacją budynku. Korona drzewa jest odchylona w kierunku placu zabaw dla dzieci. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 209-07-02 nasadzenia drzew
30 Batalionu AK "Parasol" 4 Wniosek z dnia 2019-05-20. Wniosek dotyczy trzech drzew gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis). Dwa drzewa rosną w odległości ok 0,6 m od ogrodzenia. Korona w większości porażona jest jemiołą. Drzewa posiadają oznaki zamierania. Drzewo trzecie rośnie ok 0,6 m od budynku gospodarczego znajdującego się na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej. Jest lekko odchylone od pionu. W koronie widoczna jemioła. System korzeniowy może doprowadzić do naruszenia konstrukcji budynku. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-07-03 nasadzenia drzew
31 Olbrachta 7 Wniosek z dnia 2019-05-20. Wniosek dotyczy dwóch drzew gatunku klon jesionolistny (Acer negundo). Drzewa rosną w pobliżu ciągu pieszego oraz budynku mieszkalnego. Są odchylone od pionu. Jedno z nich posiada widoczny system korzeniowy na wierzchu oraz patogeny u podstawy pnia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Postępowanie zawieszone do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych, z uwagi na występowanie na drzewach gniazda wrony siwej. nasadzenia drzew
32 Olbrachta 60 Wniosek z dnia 2019-05-20. Drzewo gatunku topola szara (Populus canescens) rośnie w bliskiej odległości od ciągu pieszo-jezdnego. Odchylone od pionu. W koronie widoczna jemioła. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-06-26 nasadzenia drzew
33 Wawelberga 5 Wniosek z dnia 2019-06-07. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie przy ciągu komunikacyjnym, częściowo spróchniałe. System korzeniowy drzewa uszkodził uzbrojenie podziemne kanalizacji. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-07-31 nasadzenia drzew
 
  • Utworzył(a): Dariusz Nowak-Nova, 2019-01-14 13:00:57
  • Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak-Nova, 2019-08-09 12:02:31