Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 14.12.2019   
Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

Wiem o wycince

Legenda
nasadzenia drzewzłożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
wniosek do RDOŚ o odstępstwo

postępowanie zawieszone
nasadzenia drzewuzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa
decyzja odmowna

Decyzje dotyczące wycinki drzew w postępowaniach rozpoczętych w 2019 roku
Lp. Adres Przyczyna konieczności usunięcia status sprawy
1 Batalionu AK "Zośka" 4a Wniosek z dnia 2019-01-14. Drzewo gatunku topola czarna odmiana włoska (Populus nigra „Italica”) rośnie w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego. Od strony wschodniej posiada widoczny ubytek wgłębny z wypróchnieniem. Drzewo podczas nawałnic może w sposób niekontrolowany ulec wywrotowi lub złamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-02-14 nasadzenia drzew
2 Ciołka 28 Wniosek z dnia 2019-01-14. Drzewo gatunku wierzba biała (Salix alba) rośnie w bliskiej odległości od ogrodzenia oraz ciągu pieszego, jest odchylone od pionu. Na pniu posiada widoczne ubytki wgłębne z wypróchnieniami oraz ślad po złamanym głównym konarze w latach ubiegłych podczas nawałnicy. W koronie widoczny jest posusz. Z uwagi, że teren nieruchomości nie jest publicznie dostępny wnioskowane jest odstąpienie od nasadzeń zastępczych. Decyzja z dnia 2019-02-18 nasadzenia drzew
3 Olbrachta 3 Wniosek z dnia 2019-01-14. Drzewo gatunku korkowiec amurski (Phellodendron amurense) rośnie w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego oraz ciągu pieszego, u podstawy pnia widoczne wypróchnienia. Drzewo ma odsłonięty system korzeniowy z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi. Korzenie wybrzuszają kostkę Bauma, która może stwarzać zagrożenie dla przechodniów. Korkowiec posiada ślad po odciętym konarze, widoczny ubytek wgłębny, odstającą korę oraz próchnicę. Drzewo podczas nawałnic może w sposób niekontrolowany ulec wywrotowi lub złamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-02-18 nasadzenia drzew
4 Olbrachta 15A Wniosek z dnia 2019-01-14. Drzewo gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) rośnie ok. 6 m od budynku mieszkalnego, jest odchylone od pionu. Przy odziomku widoczne ślady próchnicy. Drzewo podczas nawałnic może w sposób niekontrolowany ulec wywrotowi lub złamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-02-15
5 Pustola 30 Wniosek z dnia 2019-01-14. Dwa drzewa gatunku topola chińska (Populus simonii) rosną w bliskiej odległości od ciągu pieszo-jezdnego. Na pniu widoczne ubytki wgłębne z wypróchnieniem. Planowane są nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-02-20 nasadzenia drzew
6 Pustola 30B Wniosek z dnia 2019-01-14. Wniosek dotyczy 5 drzew gatunku topola chińska (Populus simonii) rosnących w bliskiej odległości od ciągu pieszego oraz ogrodzenia terenu Hali Sportowej, gdzie utworzone są miejsca parkingowe. Odległość drzew od ogrodzenia wynosi od 0,60-0,90 m. Są to stare, ogromne topole, niektóre z nich posiadają na pniach widoczne ubytki wgłębne z wypróchnieniem, system korzeniowy na wierzchu, jak również są odchylone do przodu. Planowane są nasadzenia następcze. Decyzja z dnia 2019-02-20 nasadzenia drzew
7 Płocka 42 Wniosek z dnia 2019-02-05. Drzewo gatunku jarzab pospolity (Sorbus aucuparia) jest całkowicie uschnięte. Rozległa martwica na pniu, widocznie odsłonięte wnętrze części pnia prowadzi do rozkładu. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-03-01 nasadzenia drzew
8 Płocka 51 Wniosek z dnia 2019-02-05. Drzewo gatunku topola biała (Populus alba) jest bardzo wysokie, pozbawione jednego przewodnika w wyniku rozłamania. Decyzja z dnia 2019-03-01. nasadzenia drzew
9 Płocka 51 Wniosek z dnia 2019-02-05. Drzewo gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) rośnie ok. 2 m od budynku, odchylone od pionu, ma liczne ubytki pniowe, może ulec wywrotowi lub złamaniu. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-03-01. W zakresie jednego z drzew postępowanie umorzone z uwagi na gniazdo wrony siwej. Został przygotowany wniosek do RDOŚ o odstępstwo. nasadzenia drzew
10 Sokołowska 22 Wniosek z dnia 2019-02-12. Wniosek dotyczy 3 drzew gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum). Wszystkie drzewa rosną ok. 1,5-2 m od budynku mieszkalnego, pochylone nad ciąg pieszych stwarzają zagrożenie wywrotem. Jedno z drzew jest bardzo wysokie, odchylone od pionu, posiada V-kształtne rozwidlenie, które w przyszłości spowodować może rozczepienie sie korony. Dwa pozostałe drzewa posiadają braki lub ubytki w koronie w wyniku wcześniejszych nawałnic. Na korze drzew widoczne są także owocniki grzybów. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-03-30. nasadzenia drzew
11 Garbińskiego 5 Wniosek z dnia 2019-02-21. Drzewo klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie w bliskiej odległości od zespołów garażowych oraz ogrodzenia terenu żłobka. Jest w złym stanie fitosanitarnym oraz odchylone od pionu. System korzeniowy na wierzchu. W koronie widoczny posusz i jemioła. Drzewo może ulec wywrotowi lub złamaniu z uwagi na coraz częściej występujące nad Polską anomalia pogodowe tj. silne podmuchy wiatru oraz nawałnice, które mogą w sposób niekontrolowany doprowadzić do wywrotu lub złamania drzew, stanowiąc bezpośrednio zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planowane jest nasadzenie zastępcze. Decyzja z dnia 2019-03-25. nasadzenia drzew
12 Grabowska 6 Wniosek z dnia 2019-02-21. Wniosek dotyczy 8 drzew gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis). Drzewa rosną w bliskiej odległości od zespołów garażowych, są w złym stanie fitosanitarnym oraz odchylone od pionu. System korzeniowy na wierzchu, powodujący również spękania ścian garaży. W koronie widoczny posusz i jemioła. Drzewa mogą ulec w sposób niekontrolowany wywrotowi lub złamaniu z uwagi na coraz częściej występujące nad Polską anomalia pogodowe tj. silne podmuchy wiatru oraz nawałnice stanowiąc bezpośrednio zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planowane są nasadzenia zastępcze. Postanowienie z dnia 2019-04-02. Postępowanie zostało zawieszone z uwagi na siedlisko na 2 drzewach ptaka objetego ochroną. Został przygotowany wniosek do RDOŚ o odstępstwo. W jego wyniki zapadła decyzja z dnia 209-06-05 zezwalająca na wycinkę. nasadzenia drzew
13 Grabowska 6 Wniosek z dnia 2019-03-04. Wniosek dotyczy 6 drzew gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis). Drzewa rosną w bliskiej odległości od zespołów garażowych, są w złym stanie fitosanitarnym, odchylone od pionu, system korzeniowy na wierzchu, korzenie niszczą nawierzchnię asfaltową, w koronie posusz i jemioła. Drzewa stanowią niską wartość przyrodniczą, mogą również ulec niekontrolowanemu wywrotowi lub złamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planowane są nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-04-08 nasadzenia drzew
14 Batalionu AK "Zośka" 2 Wniosek z dnia 2019-03-12. Drzewo gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis) rośnie w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego oraz ciągu pieszego. Korona drzewa jest w dużym stopniu porażona jemiołą oraz posiada widoczne ślady wyłamań konarów po silnych wiatrach. System korzeniowy na wierzchu z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi oraz ubytkami wgłębnymi z wypróchnieniami. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-04-17 nasadzenia drzew
15 Pustola 30A Wniosek z dnia 2019-03-12. Wniosek dotyczy dwóch drzewa gautnku kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum) oraz drzewa gatunek śliwa wiśniowa (Prunus cerasifera). Drzewo 1 rośnie w bliskiej odległości od ciągu pieszego. Na pniu widoczny ubytek wgłębny z wypróchnieniem oraz patogeny. Drzewo 2 posiada ubytek wgłębny z wypróchnieniem w konarze. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-04-17 nasadzenia drzew
16 Pustola 32A Wniosek z dnia 2019-03-12. Wniosek dotyczy trzech drzew. Drzewo gatunku śliwa wiśniowa (Prunus cerasifera) rośnie w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego. Na pniu posiada widoczny ubytek wgłębny z wypróchnieniem oraz patogenami. U podstawy pnia widoczny system korzeniowy. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie w bliskiej odległości od ciągu pieszego oraz budynku mieszkalnego. System korzeniowy z uszkodzeniami mechanicznymi. W koronie widoczny podłużny ślad pęknięcia konaru. Drugie drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie w bliskiej odległości od ciągu pieszego oraz budynku mieszkalnego. System korzeniowy z uszkodzeniami mechanicznymi. Planuje się nasadzenia zastępcze. Postanowienie z dnia 2019-04-09. Postępowanie było zawieszone z uwagi na siedlisko ptaka objetego ochroną. Został przygotowany wniosek do RDOŚ o odstępstwo. W jego wyniku została wydana decyzja z dnia 2019-05-17 nasadzenia drzew
17 Wschowska 10 Wniosek z dnia 2019-03-14. Wniosek dotyczy drzew i krzewów w liczbie 13 szt. w tym lilak pospolity (Syringa vulgaris), dąb szypułkowy (Quercus robur) oraz orzech włoski (Juglans regia). Stare krzewy lilaka w formie drzewiastej rosną w bliskiej odległości od ogrodzenia, są w znacznym stopniu pochylone. Pnie esowato wygięte. Posiadają odrosty i wypróchnienia u podstawy pnia. Jedno z drzew rośnie w bliskiej odległości od ogrodzenia. Inne, także rosnące w bliskiej odległości od ogrodzenia, posiada wypróchnienie u podstawy pnia na wysokości ok. 30 cm. Nie planuje się nasadzeń zastępczych. Decyzja z dnia 2019-04-15 nasadzenia drzew
18 Ogrodowa 4 Wniosek z dnia 2019-04-29. Wniosek dotyczy dwóch drzew. Drzewo gatunku klon jawor (Acer pseudoplatanus) o obwodzie 65 cm, samosiejka, rośnie w wąskiej szczelinie pomiędzy garażem a stacją trafo. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum)  jest znacznie odchylone w stronę ciągu pieszego, posiada obecność próchnicy. Stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-05-31 nasadzenia drzew
19 Wronia 33 Wniosek z dnia 2019-05-28. Drzewo gatunku brzoza brodawkowata (Betula verrucosa), całkowicie obumarłe. Stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-07-03. Podczas realizacji zlecenia na usunięcie drzewa, stwierdzono obecność gniazda, którego nie było przy wydawaniu decyzji. Zgodnie z procedurą, przez TZOM Ogrodowa złożony został wniosek do RDOŚ o odstępstwo. nasadzenia drzew
20 al. Solidarności 129/131 Wniosek z dnia 2019-05-28. Drzewo gatunku klon srebrzysty, wypróchniałe, na wys. ok. 2 m dziupla, konar drzewa na wys. ok. 30 cm wypróchniały, skręcony, widoczne pęknięcie wzdłuż. Drzewo jak również konar w sposób niekontrolowany może ulec wywrotowi lub złamaniu. Stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Podczas oględzin komisyjnych przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski, stwierdzono obecność gniazda. Zgodnie z procedurą, przez TZOM Ogrodowa złożony został wniosek do RDOŚ o odstępstwo. nasadzenia drzew
21 Czorsztyńska 12 Wniosek z dnia 2019-05-22. Drzewo gatunku topola czarna (Populus nigra), w złym stanie fitosanitarnym. W koronie widoczna jemioła. Od strony północnej ubytek z rozkładem tkanki. Od strony południowo-zachodniej ubytek wgłębny ze zgnilizną. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-09-16 nasadzenia drzew
22 Prymasa Tysiąclecia 137 Wniosek z dnia 2019-05-22. Wniosek dotyczy trzech drzew. Drzewo gatunku klon srebrzysty, w złym stanie fitosanitarnym. Odchylone od pionu, na pniu pniu widoczne zrakowacenia. Grupa krzewów gatunku karagana syberyjska rośnie blisko opaski budynku i jest w całości obumarła. Drzewo gatunku klon pospolity jest zamierające. Planuje się nasadzenia zastępcze. nasadzenia drzew
23 Deotymy 58 Wniosek z dnia 2019-05-22. Drzewo gatunku klon negundo, w złym stanie fitosanitarnym. Odchylone od pionu w kierunku budynku mieszkalnego. Posiada widoczne garby na pniu raz wypróchnienia u podstawy. Planuje się nasadzenia zastępcze. nasadzenia drzew
24 Czorsztyńska 2,2A Wniosek z dnia 2019-05-22. Wniosek dotyczy trzech drzew gatunku topola. Dwa drzewa rosną w bliskiej odległości od ciągu pieszego, są odchylone od pionu. System korzeniowy wybrzusza chodnik. Drzewo trzecie przewyższa czterokondygnacyjny budynek. Planuje się nasadzenia zastępcze. nasadzenia drzew
25 Pustola 30A Wniosek z dnia 2019-05-20. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie na lekkim wzniesieniu, przy ciągu pieszym. Jest odchylone od pionu. Posiada posusz w koronie oraz odsłonięty system korzeniowy z widocznymi ubytkami wgłębnymi. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-06-25 nasadzenia drzew
26 Monte Cassino 1 Wniosek z dnia 2019-05-20. Drzewo gatunku jarząb mączny (Sorbus aria) rośnie ok. 1 m od altany śmietnikowej. Jest odchylone od pionu w stronę północną. Na pniu jak i w koronie drzewa widoczne są ubytki wgłębne z próchnicą. Od strony wschodniej jeden konar ma widoczny podłużny ślad pęknięcia. U podstawy pnia od strony altany na pniu widoczny podłużny ubytek wgłębny z wypróchnieniem. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-07-03 nasadzenia drzew
27 Ożarowska 77 Wniosek z dnia 2019-05-20. Wniosek dotyczy dziewięciu drzew gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum). Drzewo 1 rośnie ok 1 m od fundamentu ogrodzenia, u podstawy pnia od strony wschodniej niewielki ubytek wgłębny z wypróchnieniem. Drzewo 2 rośnie ok 0,6 m od ogrodzenia żłobka dla dzieci. Korona w większości porażona jest jemiołą. Na pniu oraz w konarach widoczne są ubytki wgłębne. Drzewo 3 rośnie ok 1 m od ogrodzenia żłóbka dla dzieci. Korona drzewa jest porażona jemiołą oraz wychylona w stronę wschodnią. Na wysokości ok 3 m w pniu widoczny ubytek wgłębny z próchnicą. Drzewo 4 jest odchylone od pionu i w złym stanie fitosanitarnym. Na pniu oraz na konarach w koronie widoczne narośla. Na śladzie po obciętym konarze widoczne patogeny. Drzewo 5 jest w złym stanie fitosanitarnym. Od strony północnej na pniu widoczne patogeny. U odziomka ślady próchnicy. Drzewo 6 jest w złym stanie fitosanitarnym. W koronie widoczne suchoczuby oraz jemioła. Drzewo 7 jest w złym stanie fitosanitarnym. W koronie widoczne ubytki wgłębne oraz jemioła. Drzewo 8 posiada w koronie widoczną jemiołę oraz posusz. Od strony zachodniej widoczny ubytek wgłębny z wypróchnieniem. Ślady po wyłamanych konarach. Drzewo 9 ma na pniu odrosty pniowe. W koronie widoczna jemioła. Na konarach występują narośla. Planuje się nasadzenia zastępcze. Postanowienie z dnia 2019-06-18. Został przygotowany wniosek do RDOŚ o odstępstwo. Postępowanie zawieszone z uwagi na to, że na dwóch drzewach znajdują się dziuple zasiedlone przez szpaka - ptaka objetego ochroną. Decyza z dnia 2019-09-12. Decyzja z dnia 2019-10-31. .nasadzenia drzew
28 Grabowska 6 Wniosek z dnia 2019-05-20. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie przy ciągu pieszym. Posiada posusz w koronie, całkowicie uschnięty jeden konar oraz widoczne patogeny. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-07-03 nasadzenia drzew
29 Obozowa 91 Wniosek z dnia 2019-05-20. Drzewo gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) rośnie bardzo blisko ogrodzenia na terenie zamkniętym. Pomimo przeprowadzania prac pielęgnacyjnych w miarę wzrostu drzewa ponownie występuje kolizja gałęzi z elewacją budynku. Korona drzewa jest odchylona w kierunku placu zabaw dla dzieci. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 209-07-02 nasadzenia drzew
30 Batalionu AK "Parasol" 4 Wniosek z dnia 2019-05-20. Wniosek dotyczy trzech drzew gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis). Dwa drzewa rosną w odległości ok 0,6 m od ogrodzenia. Korona w większości porażona jest jemiołą. Drzewa posiadają oznaki zamierania. Drzewo trzecie rośnie ok 0,6 m od budynku gospodarczego znajdującego się na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej. Jest lekko odchylone od pionu. W koronie widoczna jemioła. System korzeniowy może doprowadzić do naruszenia konstrukcji budynku. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-07-03 nasadzenia drzew
31 Olbrachta 7 Wniosek z dnia 2019-05-20. Wniosek dotyczy dwóch drzew z gatunku klon jesionolistny (Acer negundo). Drzewa rosną w pobliżu ciągu pieszego oraz budynku mieszkalnego. Są odchylone od pionu. Jedno z nich posiada widoczny system korzeniowy na wierzchu oraz patogeny u podstawy pnia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Postępowanie zawieszone do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych, z uwagi na występowanie na drzewach gniazda wrony siwej. Decyzja z dnia 2019-11-05. nasadzenia drzew
32 Olbrachta 60 Wniosek z dnia 2019-05-20. Drzewo gatunku topola szara (Populus canescens) rośnie w bliskiej odległości od ciągu pieszo-jezdnego. Odchylone od pionu. W koronie widoczna jemioła. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-06-26 nasadzenia drzew
33 Wawelberga 5 Wniosek z dnia 2019-06-07. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie przy ciągu komunikacyjnym, częściowo spróchniałe. System korzeniowy drzewa uszkodził uzbrojenie podziemne kanalizacji. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-07-31 nasadzenia drzew
34 Rabsztyńska 4 Wniosek z dnia 2019-09-10. Drzewo rośnie w miejscu gdzie wchodzi w kolizję z planowaną inwestycją budowy altany śmietnikowej na potrzeby mieszkańców. Planuje się zasadzenia następcze. Decyzja z dnia 2019-11-07. nasadzenia drzew
35 Ciołka 24 Wniosek z dnia 2019-09-20. Wniosek dotyczy 2 drzew z gatunku topola chińska (Populus simonii) i topola kanadyjska (Populus x canadensis). Drzewo nr 1 rośnie w narożu czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego. U podstawy odziomka niewielki ubytek wgłębny. Wniosek składany na pisemny wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej o usunięcie drzewa z uwagi na możliwość wywrotu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Drzewo nr 2 jest w całości obumarłe. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-25. nasadzenia drzew
36 Deotymy 43 Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo z gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis) rośnie w pobliżu ciągu pieszego. Jest odchylone od pionu w kierunku altany śmietnikowej i ciągu pieszego. Na pniu posiada narośla (garby). Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-31. nasadzenia drzew
37 Górczewska 90-92 Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo z gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) rośnie 60 cm od lokalu użytkowego oraz bezpośrednio przy ogrodzeniu domu mieszkalnego. Drzewo posiada odrosty pionowe oraz widoczny posusz w koronie. Nie planuje się nasadzeń zastępczych. Decyzja z dnia 2019-10-31. nasadzenia drzew
38 Monte Cassino 6 Wniosek z dnia 2019-09-20. Wniosek dotyczy dwóch drzew z gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis). Drzewa rosną w pobliżu czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, ciągu pieszego oraz altany śmietnikowej. W koronie widoczny posusz oraz jemioła. Z uwagi na otrzymanie decyzji odmownej nr 675/2018/PE-ZD-II z dnia 09.07.2018 r. na usunięcie drzew, jak również, z uwagi na liczne telefoniczne interwencje mieszkańców a dotyczące ich obaw (o bezpieczeństwo osób oraz mienia) związanych ze spadającymi na trawnik podczas występowania silnych wiatrów konarach, wniosek jest wnoszony ponownie. Planuje się nasadzenia zastępcze. Na jednym z drzew stwierdzono siedlisko z budką Sokołowskiego typu B dla szpaka/sikory. Postanowienia z dnia 2019-10-22. nasadzenia drzew
39 Obozowa 81 Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo rośnie w pobliżu ciągu pieszego. Posiada grzyby na pniu. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-31. nasadzenia drzew
40 Obozowa 93 Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo z gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie w pobliżu placu zabaw. Posiada posusz w koronie, widoczne ślady po odłamanych konarach oraz patogeny. Planuje się nasadzenia zastępcze. Deczyja z dnia 2019-10-31. nasadzenia drzew
41 Olbrachta 15 Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo rosne w pobliżu budynku mieszkalnego. Po ostatniej nawałnicy, która miała miejsce w maju 2019 r. Uległ obłamaniu duży konar. Miało to miejsce również rok wcześniej. Drzewo jest w złym stanie fitosanitarnym i podczas kolejnej nawałnicy może w sposób niekontrolowany ulec złamaniu korona drzewa, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-25. nasadzenia drzew
42 Olbrachta 19 Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo z gatunku głóg pośredni (Crataegus x media) rośnie w pobliżu ciągu pieszego. Po ostatniej nawałnicy, która miała miejsce w maju 2019 r. Uległ obłamaniu duży konar. Drzewo jest w złym stanie fitosanitarnym i podczas kolejnej nawałnicy może w sposób niekontrolowany ulec złamaniu korona drzewa, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-22. nasadzenia drzew
43 Ożarowska 77 Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo rośnie na lekkim wzniesieniu, ok. 2,5 m od budynku mieszkalnego. Jest odchylone od pionu. Na pniu widoczny niewielki ubytaek wgłębny. Planuje się nasadzenia zastępcze. nasadzenia drzew
44 Prymasa Tysiąclecia 85 Wniosek z dnia 2019-09-20. Wniosek dotyczy dwóch drzew z gatunku topola chińska (Populus simonii). Podczas silnego wiatru na terenie uległa wywrotowi topola, która przewróciła się na budynek mieszkalny. Podczas oględzin pozostałego drzewostanu, przy dwóch drzewach (topolach) rosnących w pobliżu wywrotu stwierdzono spękany grunt, co wskazuje, że mogło dojść do naruszenia i naderwania ich systemu korzeniowego. Drzewa mogą w sposób niekontrolowany ulec wywrotowi, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-31. nasadzenia drzew
45 Pustola 12 Wniosek z dnia 2019-09-20. Wniosek dotyczy czterech drzew rosnących w pobliżu ciągu pieszego. Drzewa posiadają widoczny system korzeniowy z ubytkami wgłębnymi. W koronach widoczny posusz oraz jemioła. Planuje się nasadzenia zastępcze. nasadzenia drzew
46 Redutowa 41 Wniosek z dnia 2019-09-20. Wniosek dotyczy trzech drzew z gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) i robinia biała (Robinia pseudoacacia). Drzewo nr 1 jest odchylone od pionu, na pniu widoczne patogeny. Drzewo nr 2 jest odchylone od pionu, na pniu posiada podłużny ubytek z próchnicą. Drzewo nr 3 jest odchylone od pionu, u podstawy widoczny ślad rozłamania pnia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-31. nasadzenia drzew
47 Redutowa 43 Wniosek z dnia 2019-09-20. Wniosek dotyczy dwóch drzew. Drzewa z gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rosną w bliskiej odległości od ciągu pieszego. Sa odchylone od pionu. W koronie liczne ślady wyłamań gałęzi. Korony w dużym stopniu porażone jemiołą. Drzewa są zamierające. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-25. nasadzenia drzew
48 Redutowa 43 Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo z gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) posiada pień esowato wygięty oraz podczas ostatniej nawałnicy wyłamaniu uległ duży konar. Drzewo może w sposób niekontrolowany ulec złamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-25. nasadzenia drzew
49 Wolska 117 Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo z gatunku kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum) rośnie w bliskiej odległości od terenu utwardzonego oraz ogrodzenia. Podczas ostatniej nawałnicy wyłamaniu uległ duży konar, który uszkodził zaparkowany samochód. Drzewo posiada zachwianą statykę, może w sposób niekontrolowany ulec rozłamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Nie planuje się nasadzeń zastępczych. Decyzja z dnia 2019-10-25. nasadzenia drzew
50 Szlenkierów 22/28 Wniosek z dnia 2019-09-20. Krzew z gatunku lilak pospolity (Syringa vulgaris) - forma drzewiasta krzewu o dwóch pniac,  rośnie w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego. Posiada liczne zgrubienia na pniu. Korona krzewu znacznie przechylona w kierunku ciągu pieszego. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-22. nasadzenia drzew
51 Okopowa 22 Wniosek z dnia 2019-09-20. Wniosek dotyczy trzech drzew gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) oraz drzewa gatunu śliwa wiśniowa (Prunus cerasifera) drzew. Drzewa rosną w bliskim sąsiedztwie budynku mieszkalnego i ciągu pieszego. Na pniu 2 drzew widoczne liczne ubytki wgłębne. Jedno drzewo jest zamierające, a jedno całkowicie suche. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-11-19. nasadzenia drzew
52 Okopowa 20 Wniosek z dnia 2019-09-20. Wniosek dotyczy dwóch drzew. Drzewa z gatunku klon zwyczajny (Acer platanoides) i klon jesionolistny (Acer negundo) rosną w bliskim sąsiedztwie altany śmietnikowej i ciągu pieszego. Biorąc pod uwagę zagrożenie jakie drzewa stanowią dla życia i mienia wnioskowane jest ich usunięcie. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-11-05. nasadzenia drzew
53 Młynarska 64 Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) rośnie w bliskim sąsiedztwie budynku mieszkalnego. Korona drzewa jest zamierająca. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-31. nasadzenia drzew
54 Anielewicza 47B Wniosek z dnia 2019-09-20. Wniosek dotyczy trzech drzew. Drzewa gatunku jarząb mączny (Sorbus aria) oraz topola szara (Populus canescens) rosną w bliskim sąsiedztwie budynku mieszkalnego i ciągu pieszego. Drzewa rosną w znacznym odchyleniu od pionu. Posiadają odsłonięte częściowo spróchniałe korzenie. Na pniu widoczne wykwity grzybów. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-31. nasadzenia drzew
55 Anielewicza 45 Wniosek z dnia 2019-09-20. Wniosek dotyczy dwóch drzew. Drzewa jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) rosną w bliskim sąsiedztwie budynku mieszkalnego i ciągu pieszego. Jarzębiny mają w 70% zamierającą koronę. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-31. nasadzenia drzew
56 Anielewicza 35 Wniosek z dnia 2019-09-20. Wniosek dotyczy dwóch drzew. Drzewa z gatunku jarząb szwedzki (Sorbus intermedia) i klon jesionolistny (Acer negundo) rosną w bliskim sąsiedztwie budynku mieszkalnego i ciągu pieszego. Rosną w znacznym odchyleniu od pionu. Drzewo o obw. 78 cm jest całkowicie suche. Nie planuje się nasadzeń zastępczych. Decyzja z dnia 2019-11-05. nasadzenia drzew
57 Żytnia 48 Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo z gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) rośnie na terenie trawnika w pobliżu ciągu pieszego. Posiada rozległy ubytek u podstawy pnia. Korona ukształtowana jednostronnie, silnie rozbudowana w kierunku południowym. Nie planuje się nasadzeń zastępczych. Postępowanie zawieszone do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych, z uwagi na występowanie gniazda sierpówki (Streptopelia decaocto). nasadzenia drzew
58 skwer W.Bartoszewskiego Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo z gatunku jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) całkowicie obumarłe. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-22. nasadzenia drzew
59 Siedmiogrodzka 5 Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo mocno odchylone w stronę ciągu pieszego. Drzewo w sposób niekontrolowany może ulec złamaniu. Stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-22. nasadzenia drzew
60 Hrubieszowska 4/6 Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo pochylone w stronę budynku, jeden z przewodników obumarły. Drzewo, jak również konar może ulec wywrotowi lub złamaniu. Stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. nasadzenia drzew
61 Antka Rozpylacza 3 Wniosek z dnia 2019-10-01. Drzewo z gatunku oliwnik wąskolistny (Eleagnus angustifolia) rośnie w pobliżu ciągu pieszego, jest odchylone od pionu. U podstawy pnia posiada ubytek wgłębny. Planuje się nasadzenia zastępcze. Decyzja z dnia 2019-10-25. nasadzenia drzew
62 Nowolipie 26B Wniosek z dnia 2019-11-14. Drzewo rośnie w bliskiej odległości od ciągu pieszego. Jest częściowo suche. Z uwagi na coraz częściej występujące na Polska anomalia pogodowe tj. silne podmuchy wiatru oraz nawałnice, które mogą w sposób niekontrolowany doprowadzić do wywrotu lub złamania drzewa, stanowiąc bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia, wnioskuje się o wydanie zgody na jego usunięcie. Planuje się wykonie nasadzeń zastępczych. nasadzenia drzew
63 Młynarska 33/Szlenkieów 17 Wniosek z dnia 2019-11-14. Drzewo 1 rośnie bezpośrednio przy murze w pobliżu ciągu pieszo-jezdnego. Drzewo wyrosło jako samosiew. U podstawy widoczna dziupla. Drzewo 2 jest odchylone od pionu w kierunku południowym. U podstawy pnia widoczny ubytek z symptomami zgnilizny. Korona rozbudowana po południowej stronie, widoczny posusz. Planuje się wykonie nasadzeń zastępczych. nasadzenia drzew
64 Leszno 32 Wniosek z dnia 2019-11-14. Drzewo rośnie w bliskiej odległości od altany śmietnikowej i ciągu pieszo-jezdnego, w którego kierunku jest odchylone. Swoimi korzeniami niszczy fundamenty nieruchomości. Planuje się wykonie nasadzeń zastępczych. nasadzenia drzew
65 Anielewicza 47B Wniosek z dnia 2019-11-14. Stare, zdrewniałe, połamane, krzewy ligustra odchylone od pionu. W związku z planowanym zastąpieniem ich nowymi nasadzeniami, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 8 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Wnioskuje się o wydanie zgody na ich usunięcie. Planuje się wykonie nasadzeń zastępczych. nasadzenia drzew
66 Smocza 24 Wniosek z dnia 2019-11-14. Wniosek dotyczy 18 drzew. Piętnaście drzew rośnie na terenie trawnika w pobliżu ciągu pieszego. Posiadają ubytki u podstawy pnia, są znacznie odchylone od pionu. Jabłoń rośnie w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego, na pniu widoczne zgrubienia oraz odstająca. Kora. Mirabelka rośnie w pobliżu ciągu pieszego, w którego kierunku jest pochylona, posiada odsłonięty system korzeniowy z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi. Jedno drzewo jest całołkowicie suche. Planuje się wykonie nasadzeń zastępczych. nasadzenia drzew
67 Rabsztyńska 6 Wniosek z dnia 2019-11-07. Drzewo rośnie w miejscu gdzie wchodzi w kolizję z planowana inwestycją budowy altanki śmietnikowej dla mieszkańców. Planuje się wykonie nasadzeń zastępczych. nasadzenia drzew
68 Staszica 7/9 Wniosek z dnia 2019-11-07. Wniosek dotyczy 10 drzew. Jedno drzewo drzewo całkowicie suche. Klony mocno pochylone nad ciąg pieszy, rosną bezpośrednio przy budynku. Akacje posiadają wypróchnienia oraz pęknięcia w pniu, dodatkowo jedna z nich uległa nadpaleniu do wys. ok. 1,70 m. Nie planuje się wykonania nasadzeń zastępczych. nasadzenia drzew
69 Platynowa 10 Wniosek z dnia 2019-11-29. Wniosek dotyczy 3 drzew. Topola mocno odchylona w stronę ogrodzenia stacji benzynowej. Brzoza to drzewo całkowicie obumarłe. Topola mocno odchylona w stronę ciągu pieszego. Drzewa w sposób niekontrolowany mogą ulec wywrotowi lub złamaniu. Stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. nasadzenia drzew
70 Ogrodowa 4 Wniosek z dnia 2019-12-10. Wniosek dotyczy dwóch drzew. Topole mocno odchylone w stronę placu zabaw. Drzewa w sposób niekontrolowany mogą ulec wywrotowi lub złamaniu. Stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. nasadzenia drzew
 
  • Utworzył(a): Dariusz Nowak-Nova, 2019-01-14 13:00:57
  • Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak-Nova, 2019-12-13 11:23:35