Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
panorama Woli
Dziś jest: 28.09.2020   
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Tereny zieleni

W ramach realizacji bieżących zadań dotyczących eksploatacji oraz poprawy stanu terenów zewnętrznych, ZGN Wola prowadzi na szeroką skalę działania służące zwiększeniu obecności roślinności w przestrzeni publicznej. Są to głównie prace polegające na zakładaniu i pielęgnacji drzewostanu oraz terenów zieleni, w tym także terenów wpisanych do rejestru zabytków. Wykonywana jest ich bieżąca konserwacja, w tym: koszenie trawy, rekultywacja terenów, pielęgnacja drzew, niezbędne wycinki oraz nasadzenia. Działania wspierane są wynikami zlecanych ekspertyz dendrologicznych, szczególnie jeśli chodzi o wieloletnie drzewa rosnące na terenie dzielnicy. Tereny wzbogacane są także o elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci i inne elementy wyposażenia terenów zewnętrznych.

Zazielenianie terenów opiera się na założeniu wzbogacania miejskiego krajobrazu o takie gatunki drzew i krzewów, które na co dzień nie występują w Warszawie, a nawet w Polsce. Do krajobrazu dzielnicy wprowadza się gatunki pochodzące z Ameryki Północnej i Środkowej, m.in. tulipanowce amerykańskie oraz ambrowce amerykańskie. Ponadto zapoczątkowano sadzenie drzew iglastych, których tak bardzo brakuje w panoramie miejskiej.

Dzięki takim działaniom zwiększa się udział w mikroklimacie miasta drzew, które łagodzą działania wysokiej temperatury i wiatru oraz nawilżają powietrze. Jednocześnie są to gatunki o dużych walorach ozdobnych i unikatowości botanicznej.

 
  • Utworzył(a): Dariusz Nowak-Nova, 2018-08-06 14:54:31
  • Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak-Nova, 2018-08-09 15:05:28