ZGN Wola
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133

Remonty i inwestycje w budynkach

W ramach działalności remontowej ZGN Wola prowadzi prace mające na celu zachowanie w dobrym stanie administrowanych nieruchomości. Prace te związane są z przeglądami, naprawami i pracami konserwacyjnymi. Remontowane są zewnętrzne i wewnętrzne elementy konstrukcyjne i izolacyjne obiektów mające bezpośredni wpływ na ich stan techniczny. Prowadzona jest wymiana wyeksploatowanych instalacji elektrycznych i teletechnicznych, obiekty wyposażane są w nowe instalacje zapewniające kontrolę dostępu. W celu poprawy estetyki oraz bezpieczeństwa remontowane są klatki schodowe. Mapa zawiera ich dokładną lokalizację.


Wg stanu na 31.12.2017 r.

Legenda
inwestycjezadania inwestycyjne
remonty budynkówremonty budynków

W 2017 roku na działalność związaną z utrzymaniem administrowanego zasobu w dobrym stanie technicznym oraz zadania inwestycyjne w budynkach wydatkowano blisko 13 573 680 zł, z podziałem na:

 • Remonty pustostanów lokali mieszkalnych – 5 819 484 zł;
 • Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej – 610 169 zł;
 • Remonty – zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych oraz poprawa komfortu użytkowania – 1 123 106 zł;
 • Remonty wewnątrz budynków – 1 074 168 zł;
 • Remonty instalacji wewnętrznych i przyłączy – 578 906 zł;
 • Rozbiórki obiektów budowlanych – 53 092 zł;
 • Opracowania projektowe – 178 194 zł;
 • Opinie, ekspertyzy techniczne – 155 788 zł;
 • Zabezpieczenia wykwaterowanych budynków – 688 838 zł;
 • Bieżące naprawy, konserwacje, przeglądy – 2 234 491 zł;
 • Zadania inwestycyjne – 1 057 444 zł.
Dane wg stanu na 31.12.2017 r.
 
 • Utworzył(a): Dariusz Nowak-Nova, 2018-08-06 14:52:04
 • Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak-Nova, 2018-08-08 09:57:13