ZGN Wola
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133

Modernizacje terenów zewnętrznych

W ramach działań mających na celu poprawę stanu technicznego terenów zewnętrznych administrowanych przez ZGN Wola, przeprowadzane są ich remonty oraz opracowywana jest dokumentacja techniczna planowanych modernizacji. Mapa zawiera ich szczegółową lokalizację.


Wg stanu na 31.12.2017 r.

Legenda
inwestycjezadania inwestycyjne
remonty terenów zewnętrznychremonty terenów zewnętrznych

 

W roku 2017 na bieżącą działalność remontowo-inwestycyjną poprawiającą jakość i bezpieczeństwo użytkowników oraz estetykę terenów zewnętrznych administrowanych przez ZGN Wola wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 332 559 zł, w tym 1 218 271 zł na działalność remontową oraz 114 289 zł na roboty inwestycyjne.
Ponadto, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, wyznaczane są oraz dostosowane miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W roku 2017 przygotowano 63 takie miejsca.
Dane wg stanu na 31.12.2017 r.

 
  • Utworzył(a): Dariusz Nowak-Nova, 2018-08-06 14:53:17
  • Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak-Nova, 2018-08-08 09:03:18