ZGN Wola
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457

Modernizacje terenów zewnętrznych

W ramach działań mających na celu poprawę stanu technicznego terenów zewnętrznych administrowanych przez ZGN Wola, przeprowadzane są ich remonty oraz opracowywana jest dokumentacja techniczna planowanych modernizacji. Mapa zawiera ich szczegółową lokalizację.


Wg stanu na 31.12.2018 r.

Legenda
inwestycjezadania inwestycyjne
remonty terenów zewnętrznychremonty terenów zewnętrznych

 

 
  • Utworzył(a): Dariusz Nowak-Nova, 2018-08-06 14:53:17
  • Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak-Nova, 2019-03-27 10:23:41