Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
panorama Woli
Dziś jest: 20.10.2020   
Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

REMONTY INWESTYCJE

Remonty i inwestycje w budynkach

W ramach działalności remontowej ZGN Wola prowadzi prace mające na celu zachowanie w dobrym stanie administrowanych nieruchomości. Prace te związane są z przeglądami, naprawami i pracami konserwacyjnymi. Remontowane są zewnętrzne i wewnętrzne elementy konstrukcyjne i izolacyjne obiektów mające bezpośredni wpływ na ich stan techniczny więcej »

Modernizacje terenów zewnętrznych

W ramach działań mających na celu poprawę stanu technicznego terenów zewnętrznych administrowanych przez ZGN Wola, przeprowadzane są ich remonty oraz opracowywana jest dokumentacja techniczna planowanych modernizacji więcej »

Budżet Partycypacyjny

Budżet Partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. Mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań/projektów, które następnie zostają poddane pod głosowanie. W efekcie mieszkańcy współtworzą budżet miasta współdecydując o określonej puli środków publicznych. ZGN Wola realizuje projekty zlokalizowane na terenach administrowanych przez Zakład więcej »

Tereny zieleni

W ramach realizacji bieżących zadań dotyczących eksploatacji oraz poprawy stanu terenów zewnętrznych, ZGN Wola prowadzi na szeroką skalę działania służące zwiększeniu obecności roślinności w przestrzeni publicznej. Są to głównie prace polegające na zakładaniu i pielęgnacji drzewostanu oraz terenów zieleni, w tym także terenów wpisanych do rejestru zabytków więcej »

 
  • Utworzył(a): Dariusz Nowak-Nova, 2018-08-06 14:48:53
  • Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak-Nova, 2018-08-09 15:03:36