ZGN Wola
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 632-32-15, fax.(22) 632-72-42

Praktyki i staże

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Organizuje bezpłatne praktyki dla absolwentów szkół średnich oraz studentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia, gdy kierunek nauczania jest merytorycznie powiązany z zadaniami realizowanymi w Zakładzie. W przypadku praktyk zawodowych, są one realizowane na podstawie programu nauczania dla danego zawodu.

 

 

Ogłoszenie

Procedury

Podanie

 
  • Utworzył(a): , 2016-09-21 08:08:42
  • Ostatnia modyfikacja: Anna Rajska, 2018-02-13 13:35:40