Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 632-32-15, fax.(22) 632-72-42
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 21.06.2018   
Imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwanego dalej „RODO”), informujemy:

 1. Kto jest administratorem danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?
  Administratorem danych osobowych Pani/Pana danych będzie:
  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
  ul. J. Bema 70
  01-225 Warszawa
  (dalej „Administrator”).
  Z Administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, przez adres email: kancelaria@zgnwola.waw.pl, jak również za pośrednictwem ePUAP: /ZGNWola/SkrytkaESP.
   
 2. Jak można skontaktowac się z Inspektorem Ochrony Danych?
  Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod następującym adresem e-mail: iod@zgnwola.waw.pl, albo za pośrednictwem poczty skierowanej na adres Administratora (najlepiej z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych).
   
 3. Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych?
  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia przesłanej do Administratora korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
   
 4. Jak długo dane będą przetwarzane?
  Pani/Pana dane będą przetwarzane w okresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów wchodzących do narodowego zasobu archiwalnego.
   
 5. Komu administrator udostępnia dane?
  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora następującym podmiotom:
  • uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
  • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzają powierzone przez Administratora dane.
    
 6. Jakie są Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych?
  Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem na powyżej podane dane kontaktowe. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 7. W jaki sposób będą przetwarzane dane?
  Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
   
 8. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia korespondencji.
 
 • Utworzył(a): Dariusz Nowak-Nova, 2018-06-14 11:54:18
 • Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak-Nova, 2018-06-14 12:05:30

 

A D M I N I S T R A C J E

TERENOWY ZESPÓŁ
OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW KOŁO

ul. Ciołka 33, 01-162 Warszawa​

(22) 836-64-73; (22) 836-06-13; (22) 836-43-84

 

A D M I N I S T R A C J E

TERENOWY ZESPÓŁ
OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW MŁYNÓW

ul. Wawelberga 15, 01-118 Warszawa​

(22) 632-10-60; (22) 632-77-59; (22) 632-36-29

 

A D M I N I S T R A C J E

TERENOWY ZESPÓŁ
OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NOWOLIPKI

ul. Nowolipki 16, 01-019 Warszawa​

(22) 838-49-75, (22) 838-36-24, (22) 838-40-55​

 

A D M I N I S T R A C J E

TERENOWY ZESPÓŁ
OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW OGRODOWA

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

(22) 620-93-11, (22) 620-71-78, (22) 624-28-22​

Zielone wizytówki dzielnicy