Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
panorama Woli
Dziś jest: 28.09.2020   
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Główna siedziba Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. J. Bema 70 dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Usunięto podstawowe bariery architektoniczne:

 • przebudowano wejście i schody od strony ul. Szymczaka, zainstalowano platformę windową, która ułatwia dostęp do budynku,
 • na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami,
 • wprowadzono udogodnienia dla osób słabowidzących i niewidomych, m.in. specjalne oznaczenia przed wejściem do budynku oraz wewnątrz – linie naprowadzające, wypukłe elementy umieszczone powyżej poziomu posadzki,
 • wewnętrzne szklane drzwi oznakowano poziomymi pasami w kolorze kontrastującym z tłem,
 • z myślą o osobach słabowidzących strona internetowa wzbogacona została o dodatkowe rozwiązania. Wprowadzono wersję z wysokim kontrastem pomiędzy tekstem a tłem, co sprawia, że tekst jest dobrze widoczny.

W przypadkach, kiedy osoby mające problemy z poruszaniem potrzebują załatwić jakąś sprawę w działach merytorycznych znajdujących się na piętrach, pracownicy schodzą do nich na parter do Punktu Obsługi Mieszkańców.

Informacja dla osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy informuje, iż realizuje także wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). W związku z tym osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, przy kontaktach z naszą jednostką mają w szczególności prawo do:

 1. korzystania z pomocy osoby przybranej, tj. osoby, która ułatwi porozumieni z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie,
 2. usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się, tj. m.in.:
  1. korzystanie z poczty elektronicznej,
  2. przesyłanie faksów,
  3. korzystanie ze strony internetowej danej instytucji;
 3. skorzystania z pomocy tłumacza:
  1. polskiego języka migowego (PJM),
  2. systemu językowo-migowego (SJM)
  3. sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa certyfikowanego tłumacza języka migowego on-line, zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Zakładzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) na wniosku zamieszczonym poniżej. Zgłoszenie można przesłać pocztą elektroniczną, faksem lub złożyć osobiście w kancelarii Zakładu. Informujemy także, że również w siedzibach Terenowych Zespołów Obsługi Mieszkańców można skorzystać z takich usług.
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Dostępny budynek

Specjalne oznaczenie przed wejściem do budynku
Platforma windowa
Wewnętrzne szklane drzwi oznakowano poziomymi pasami w kolorze kontrastującym z tłem
Wypukłe elementy powyżej poziomu posadzki

 
 • Utworzył(a): Dariusz Nowak-Nova, 2017-11-07 09:32:54
 • Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak-Nova, 2019-03-22 12:39:14