Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 21.02.2019   
Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Główna siedziba Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. J. Bema 70 została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Usunięto podstawowe bariery architektoniczne:

 • przebudowano wejście i schody od strony ul. Szymczaka, zainstalowano platformę windową, która ułatwia dostęp do budynku,
 • na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami,
 • wprowadzono udogodnienia dla osób słabowidzących i niewidomych, m.in. specjalne oznaczenia przed wejściem do budynku oraz wewnątrz – linie naprowadzające, wypukłe elementy umieszczone powyżej poziomu posadzki. Wewnętrzne szklane drzwi oznakowano poziomymi pasami w kolorze kontrastującym z tłem,
 • z myślą o osobach słabowidzących strona internetowa wzbogacona została o dodatkowe rozwiązania. Wprowadzono wersję z wysokim kontrastem pomiędzy tekstem a tłem, co sprawia, że tekst jest dobrze widoczny,
 • w przypadkach, kiedy osoby mające problemy z poruszaniem potrzebują załatwić jakąś sprawę w działach merytorycznych znajdujących się na piętrach, pracownicy schodzą do nich na parter do Punktu Obsługi Mieszkańców.

Dostępny budynek

Specjalne oznaczenie przed wejściem do budynku
Platforma windowa
Wewnętrzne szklane drzwi oznakowano poziomymi pasami w kolorze kontrastującym z tłem
Wypukłe elementy powyżej poziomu posadzki

 

Informacja dla osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy informuje, iż realizuje także wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). W związku z tym osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, przy kontaktach z naszą jednostką mają w szczególności prawo do:

 1. korzystania z pomocy osoby przybranej, tj. osoby, która ułatwi porozumieni z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie,
 2. usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się, tj. m.in.:
  1. korzystanie z poczty elektronicznej,
  2. przesyłanie faksów,
  3. korzystanie ze strony internetowej danej instytucji;
 3. skorzystania z pomocy tłumacza:
  1. polskiego języka migowego (PJM),
  2. systemu językowo-migowego (SJM)
  3. sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa certyfikowanego tłumacza języka migowego on-line, zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Zakładzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) na wniosku zamieszczonym poniżej. Zgłoszenie można przesłać pocztą elektroniczną, faksem lub złożyć osobiście w kancelarii Zakładu. Informujemy także, że również w siedzibach Terenowych Zespołów Obsługi Mieszkańców można skorzystać z takich usług.
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

 
 • Utworzył(a): Dariusz Nowak-Nova, 2017-11-07 09:32:54
 • Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak-Nova, 2018-12-07 10:35:28