Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
panorama Woli
Dziś jest: 28.09.2020   
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Restrukturyzacja zadłużenia

Miasto Stołeczne Warszawa, zgodnie z uchwałą radnych, oferuje dłużnikom czynszowym nowe narzędzie pomocy. Warszawiacy i warszawianki mają 18 miesięcy na przystąpienie do programu i elastycznie dobrane raty – miesięczne czy kwartalne oraz nawet do 10 lat na spłatę zadłużenia. Nowe narzędzie umarzania długów ma pomóc mieszkańcom w wydostaniu się z trudnej sytuacji życiowej.

Od 1 lipca 2019 roku można składać wnioski o restrukturyzację zadłużenia w sprawach dotyczących mieszkań komunalnych. Elastycznie dobrane raty – miesięczne czy kwartalne, dogodny okres spłaty sięgający nawet 10 lat oraz możliwość częściowego umorzenia powstałego zadłużenia to nowe propozycje, które pomogą mieszkańcom.

Program polega na restrukturyzacji długu. Obowiązuje do 30 grudnia 2030 r. Wnioski można składać do 18 miesięcy od wejścia w życie uchwały, czyli najpóźniej do 29 grudnia 2020 r. Wnioski mogą być składane na załączonym wniosku lub w innej formie.

Osoby zainteresowane restrukturyzacją mogą skorzystać z pomocy i doradztwa w dzielnicy lub ZGN w zakresie wyboru wariantu.

Kto może skorzystać z programu

 • Pełnoletnia osoba, która ma trudności ze spłatą zadłużenia za zajmowane mieszkanie gminne (w tym socjalne),
 • pełnoletnia osoba, która już nie mieszka w mieszkaniu komunalnym, ale ciągle ma niespłacone zadłużenie za to mieszkanie,
 • pełnoletnia osoba, która odpowiada solidarnie za długi na przykład po dziadkach, rodzicach, partnerach.

Warunki przystąpienia do restrukturyzacji

 • Posiadanie zadłużenia na dzień składania wniosku oraz na 31.12.2018 r. (jeżeli obecnie osoba posiada zadłużenie, ale nie miała go na 31.12.2018 r. wówczas nie może skorzystać z programu),
 • dopuszcza się restrukturyzację długu w przypadku, gdy osoba zadłużona ma zarejestrowaną działalność gospodarczą w mieszkaniu gminnym, ale pod warunkiem że nie prowadzi jej w tym mieszkaniu,
 • prawidłowe korzystanie z mieszkania (brak interwencji za zakłócanie porządku i bezpieczeństwa w budynku, itp.),
 • złożenie wniosku w terminie do 18 miesięcy od wejścia w życie uchwały, czyli najpóźniej do 29.12.2020 r. (do burmistrza dzielnicy lub dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN) w dzielnicy),
 • zawarcie umowy.

Formy restrukturyzacji - do wyboru

Podstawowa jednorazowa

 • Spłata 40% zadłużenia w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy,
 • terminowe płacenie bieżących opłat przez 4 lata od podpisania umowy,
 • umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy.

Podstawowa ratalna

 • Spłata 60% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych),
 • wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy,
 • kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny),
 • terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy,
 • umorzenie 40% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy.

Specjalna dla osób ogrzewających mieszkania energią elektryczną

 • Spłata 40% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych),
 • wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy,
 • kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny),
 • terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy,
 • umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy. Istnieje możliwość łączenia tego wariantu z wariantem podstawowym w przypadku, gdy dług dotyczy zarówno okresu w którym mieszkanie ogrzewane było energią elektryczną oraz okresu, gdy mieszkanie ogrzewane było w innej formie np. centralne ogrzewanie.

Specjalna dla osób solidarnie odpowiedzialnych za długi

 • Spłata 60% „swojej” części zadłużenia (wyliczenie kwoty wg. wzoru) w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych),
 • wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy,
 • kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny),
 • terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy,
 • zwolnienie z 40% zadłużenia od „swojej” części po wywiązaniu się z warunków umowy.

Pomoc przy wyborze wariantów i realizacji umowy

 • Dłużnik wstępnie deklaruje wariant we wniosku,
 • wspólnie wypracowuje się najkorzystniejsze rozwiązanie po analizie możliwości finansowych dłużnika, tak aby dostosować optymalnie czas umowy do wysokości rat możliwych do wpłaty przez dłużnika,
 • stały kontakt z dłużnikiem i szybka interwencja w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających czasowo kontynuowanie umowy.

Dodatkowe korzyści i możliwości

 • Dopuszcza się dwukrotną zwłokę w opłatach bieżących lub ratach w każdym roku kalendarzowym ale nie dłuższą niż 21 dni,
 • gdy nastąpi zwłoka w opłatach w związku ze zdarzeniami losowymi, umowa będzie mogła być kontynuowana pod warunkiem, że w ciągu 2 miesięcy od wystąpienia zwłoki, dłużnik wystąpi o udzielenie pomocy,
 • przywilej do kontynuowania umowy, gdy dłużnik solidarny wpłaci niższą kwotę opłat bieżących niż należne, ale po uzyskaniu zgody,
 • w przypadku śmierci dłużnika, który zawarł umowę, spadkobiercy mogą zawrzeć umowę o kontynuowaniu tej umowy, jeżeli złożą stosowny wniosek w terminie do 12 m-cy od daty śmierci,
 • możliwość ubiegania się o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu po zawarciu umowy (o ile powodem wypowiedzenia umowy był dług).
 
 
« powrót
 • Utworzył(a): Dariusz Nowak-Nova, 2019-07-17 11:02:33
 • Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak-Nova, 2019-08-13 08:41:05