Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
panorama Woli
Dziś jest: 14.08.2020   
Imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy

Program Restrukturyzacji zadłużenia

Jeżeli masz zadłużenie  w lokalu komunalnym na Woli - skorzystaj z wyjątkowej szansy umorzenia części Twojego zadłużenia!!!

Do Programu Restrukturyzacji 2019 mogą przystąpić osoby, które:

 1. posiadały zadłużenie na dzień 31.12.2018 r.;
 2. złożą w ZGN Wola wniosek o restrukturyzację zadłużenia w terminie do dnia 29.12.2020 r.;
 3. podpiszą z ZGN Wola umowę restrukturyzacji zadłużenia.

Do restrukturyzacji mogą przystąpić również osoby, których zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. jest objęte umową ratalną lub umową o odroczeniu terminu płatności, a wówczas w zależności od wyboru wariantu restrukturyzacji uzyskają umorzenie 40% lub 60% dotychczas niespłaconej wartości tych umów.

Formy restrukturyzacji - do wyboru zależnie od sytuacji lub decyzji dłużnika:

 1. spłata 40% zadłużenia i umorzenie 60% zadłużenia, w przypadku:
  1. spłaty jednorazowej 40% wartości zadłużenia,
  2. spłat ratalnych 40% długu przez dłużników ogrzewających mieszkania energią elektryczną.
   W ww. przypadkach spłata 1 zł daje prawo do umorzenia 1,50 zł, co stanowi 150% zysku na transakcji.
 2. spłata 60% zadłużenia i umorzenie 40% zadłużenia, w przypadku:
  1. spłat ratalnych 60% zadłużenia przez innych, niż wskazani w punkcie 1 b), dłużników głównych,
  2. spłat ratalnych 60% zadłużenia przez dłużników solidarnych (współzamieszkujących).
   W ww. przypadkach spłata 1 zł daje prawo do umorzenia 0,67 zł, co stanowi 66,67% zysku.

Dodatkowe korzyści z udziału w Programie Restrukturyzacji 2019:

 1. Już od dnia złożenia wniosku wstrzymanie naliczania odsetek za zwłokę;
 2. po zawarciu umowy zawieszenie prowadzonej przez komornika egzekucji pieniężnej;
 3. po zawarciu umowy zawieszenie postępowania o eksmisję z lokalu - po uprzednim okazaniu w Dziale Windykacji ZGN Wola kopii złożonego wniosku o ponowny najem w Wydziale Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90.
 4. Po zawarciu umowy i realizowaniu jej przez co najmniej 3 miesiące możliwość  ubiegania się w ww. Wydziale Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Wola o przywrócenie umowy najmu lokalu (o ile powodem wypowiedzenia poprzedniej umowy było zadłużenie lokalu).
 5. Dłużnicy solidarni po spłaceniu 60% tzw. swojej części długu uzyskują zwolnienie z pozostałej części długu; Przykład: 1 rodzic i 2 dzieci odpowiadają solidarnie za zadłużenie w wysokości 9.000 zł. Na każde z ww. dzieci przypadać będzie dług 3.000 zł (9.000: 3) i każde po spłaceniu 60% tego swojego długu, tj. 1.800 zł, zostanie zwolnione z konieczności udziału w spłacie reszty długu. Każde z tych dzieci zatem poprzez spłatę 1.800 zł, czyli 20% całości długu, uzyskuje zwolnienie od spłaty reszty długu, tj. 7.200 zł, czyli z 80% ciążącego na nim długu solidarnego w rozumieniu kodeksu cywilnego.
  W ww. przypadku spłata 1 zł daje prawo do zwolnienia z 4,00 zł długu, co stanowi 400,00% zysku.
 6. Dziedziczenie umowy - w przypadku śmierci dłużnika –  jego spadkobiercy w terminie do 12 m-cy od daty śmierci dłużnika mogą złożyć wniosek o kontynuowanie umowy zawartej ze zmarłym dłużnikiem.

Formularz wniosku o restrukturyzację zadłużenia dostępny jest:

 1. Na stronie internetowej Zakładu pod adresem: www.zgnwola.waw.pl,
 2. w siedzibie ZGN Wola pod adresem: ul. J. Bema 70, Dział Windykacji, oraz w siedzibach Terenowych Zespołów Obsługi Mieszkańców ZGN Wola (Ciołka 33, Nowolipki 16, Ogrodowa 28/30, Wawelberga 15).

Dodatkowe informacje można uzyskać oraz wypełniony wniosek można złożyć:

 1. W siedzibie ZGN Wola ul. J. Bema 70 osobiście lub na ten adres wysłać wypełniony wniosek pocztą,
 2. w Terenowych Zespołach Obsługi Mieszkańców ZGN Wola (Ciołka 33, Nowolipki 16, Ogrodowa 28/30, Wawelberga 15),
 3. przesyłając skan wypełnionego wniosku e-mailem na adres: kancelaria@zgnwola.waw.pl.
 
 
« powrót
 • Utworzył(a): Dariusz Nowak-Nova, 2020-02-10 08:57:06
 • Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak-Nova, 2020-02-10 09:00:20