Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 632-32-15, fax.(22) 632-72-42
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 19.08.2017   
Imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji

Polityka Mieszkaniowa - Mieszkania 2030

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Polityki mieszkaniowej – Mieszkania2030, w które odbędzie się

 

29 sierpnia (wtorek), g. 17:30-20:00

Centrum Kreatywności

ul. Targowa 56

 

 

Polityka mieszkaniowa – Mieszkania2030 wyznacza kierunki rozwoju mieszkalnictwa w Warszawie. Jej celem jest podniesienie jakości zamieszkiwania obecnych i przyszłych warszawianek i warszawiaków. Dotyczy zarówno mieszkań komunalnych, zasobu stołecznych Towarzystw Budownictwa Społecznego, jak i inwestycji na rynku prywatnym. Mieszkania2030 to odpowiedź na widoczne w skali światowej tendencje, takie jak: starzenie się społeczeństwa, zmiany klimatyczne oraz konieczność odpowiedzialnego zarządzania zasobami.

 

Współpraca Miasta Stołecznego Warszawy ze wspólnotami będzie koncentrować się na pełnym wykorzystaniu ich potencjału w obszarze modernizacji budynków, głównie w podnoszeniu ich efektywności energetycznej, modernizacji oraz wprowadzaniu innowacji technologicznych, które podwyższą jakość zamieszkiwania. Miasto jako właściciel i zarządca ponad 2000 podwórek, których duża część stanowi ogólnodostępną przestrzeń publiczną, zlokalizowaną bezpośrednio przy budynkach mieszkaniowych, nawiąże współpracę ze wspólnotami, aby w przyjazny społecznie sposób zagospodarować tę przestrzeń.

 

Najważniejsze cele i wyzwania:

 

stworzenie doradczej platformy edukacji i innowacji dla zarządów wspólnot mieszkaniowych w celu promowania i pomocy we wdrażaniu Warszawskiego Standardu Mieszkaniowego w swoich zasobach;  

aktywna i proinnowacyjna rola pełnomocników m.st. Warszawy, gdy jest ono współwłaścicielem we wspólnotach mieszkaniowych. Pełnomocnicy będą profesjonalnymi promotorami dobrych rozwiązań w zakresie poprawy jakości zarządzania, efektywności energetycznej, standardu technicznego, zastosowania nowoczesnych technologii eksploatacyjnych i budowlanych oraz obniżania kosztów;

aktywne włączanie wspólnot w realizację programów społecznych integrujących społeczności lokalne (partnerstwa społeczne, programy integracyjne, kulturalne i edukacyjne);

stworzenie narzędzi współzarządzania przestrzenią publiczną przez partnerstwa obejmujące społeczność lokalną, instytucje, organizacje pozarządowe i przedstawicieli samorządu;

zbudowanie przez wspólnoty mieszkaniowe skutecznego kanału przekazu informacji do mieszkańców dot. ważnych dla nich spraw oraz programów realizowanych przez Miasto i organizacje pozarządowe;

wsparcie samoorganizowania się w sytuacji zagrożenia lub klęski żywiołowej oraz dla budowania zrozumienia roli, jaką pełni pomoc międzysąsiedzka;

uregulowanie kwestii spornych pomiędzy wspólnotami a jednostkami miasta, m.in. poprzez program atrakcyjnych dzierżaw i nabywania terenów służących wyłącznie do obsługi danych budynków;

realizacja programu wspólnego zagospodarowania terenów międzybudynkowych, stanowiących otwartą przestrzeń publiczną.

 

Liczymy, że przyjmą Państwo zaproszenie na spotkanie. Projekt Polityki mieszkaniowej – Mieszkania2030 jest dostępny pod adresem: http://bit.ly/konsultacje_Mieszkania2030

 
 
« powrót
  • Utworzył(a): Milena Różaniewicz, 2017-08-11 12:34:41