Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 21.04.2019   
Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Ogłoszenie o zamiarze zbycia urządzeń drukująco-kopiujących stanowiących własność m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa – Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul.
J. Bema 70, 01-225 Warszawa

 

informuje,

o ogłoszeniu o zamiarze zbycia urządzeń drukująco-kopiujących stanowiących własność m.st. Warszawy. Zbycie urządzeń nastąpi w formie pisemnego przetargu nieograniczonego. Udział mogą brać w nim osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które spełniają warunki określone w niżej zamieszczonym ogłoszeniu (ogłoszenie 1,2).

Oferty należy składać w formie pisemnej wraz z dowodem wpłaty wadium oraz wymaganymi załącznikami na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa – Kancelaria (parter, stanowisko nr 1) do dnia 14 września 2018 r. do g. 15: 00 (decyduje data złożenia/wpływu) w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup urządzeń drukująco – kopiujących nr porządkowy z listy (załącznik 1)". 

Zbywane urządzenia kopiująco-drukujące można obejrzeć w siedzibach Sprzedającego zgodnie z miejscem ich lokalizacji wykazanym w załączniku nr 1 do Ogłoszenia, w dniach 27 – 29.08.2018 r. w godzinach 8:00 – 14:00 przy ul. Bema 70, ul. Ciołka 33, ul. Wawelberga 15, ul. Nowolipki 16, ul. Ogrodowej 28/30.

Posiedzenie komisji przetargowej, odbędzie się w dniu 19 września 2018 r. (środa) o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. J. Bema 70 w Warszawie, parter, sala konferencyjna. O wyniku Przetargu lub o zamknięciu Przetargu bez dokonania wyboru oferty, Komisja poinformuje na stronie internetowej, www.zgnwola.waw.pl, w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia Przetargu.

Wszystkie złożone w Przetargu oferty przechowuje Sekretarz Komisji w sposób gwarantujący ich nienaruszalność i zachowanie poufności treści – Pan Dariusz Siborenko – tel. 22 4958231.

Ogłoszenie

Informacja

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 2a

Załącznik 3

Przykłady urządzeń drukująco-kopiujących do zbycia

DSC00555
DSC00551
DSC00550
DSC00549
DSC00544
DSC00543
DSC00542
DSC00541
DSC00531
DSC00530
DSC00529
DSC00525
DSC00520
DSC00519
DSC00515
DSC00511
DSC00509
DSC00494
DSC00491
DSC00485
DSC00484
DSC00480

 
 
« powrót
  • Utworzył(a): Kamilla Gębska, 2018-08-21 11:12:11
  • Ostatnia modyfikacja: Kamilla Gębska, 2018-08-30 12:06:39