Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
panorama Woli
Dziś jest: 28.09.2020   
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Obniżenie czynszu z powodu epidemii koronawirusa

Zarząd Dzielnicy Wola, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ustalił zasady jednokrotnego obniżenia czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych usytuowanych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Z obniżki czynszu będą mogli skorzystać najemcy komunalnych lokali użytkowych, których działalność została dotknięta konsekwencjami epidemii, w szczególności najemcy: obiektów gastronomicznych (restauracji, kawiarń, barów itp.), hoteli, ośrodków kulturalnych, obiektów sportowych, salonów fryzjerskich i kosmetycznych oraz handlu detalicznego i sklepów, które z uwagi na wprowadzone ograniczenia nie mogą prowadzić normalnej działalności (wykaz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz.U. 2020 poz. 491).

  • Obniżki mogą być udzielane począwszy od dnia 14 marca 2020 roku do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
  • Obniżki będą udzielane najemcom na ich indywidualny wniosek, w którym powinny zostać przedstawione informacje uzasadniające jego złożenie (w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową danego najemcy).
  • Wnioski organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, będą rozpatrywane indywidualnie przez Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Wysokość stawki czynszu po obniżce może wynieść:

  1. w przypadku najemców zmuszonych do całkowitego zamknięcia działalności prowadzonej w lokalu do wysokości miesięcznych kosztów utrzymania nieruchomości, w której znajduje się dany lokal,
  2. w przypadku pozostałych najemców nadal prowadzących działalność w lokalu obniżka wyniesie 80%, z zastrzeżeniem, że stawka czynszu po obniżce nie może być niższa niż miesięczne koszty utrzymania nieruchomości.

Zmiana czynszu w wyniku dokonanej obniżki nie będzie stanowić zmiany umowy najmu i następować będzie w formie pisemnego powiadomienia najemcy przez wynajmującego.

Wnioski prosimy przesyłać na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. Gen J. Bema 70, 01-225 Warszawa lub e-mail: wnioski.koronawirus@zgnwola.waw.pl.
W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 22 49 58 435

 
 
« powrót
  • Utworzył(a): Dariusz Nowak-Nova, 2020-04-01 10:55:17
  • Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak-Nova, 2020-04-02 10:11:18