Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 22.10.2018   
Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa

Dotacje na prace przy zabytkach

Nabór wniosków odbywa się tylko raz w roku. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. O dotację może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna mająca tytuł prawny do zabytku. Dotacje mogą być udzielane w dwóch formach: dofinansowania prac, które będą wykonywane w roku złożenia wniosku oraz refundacji nakładów poniesionych na prace w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku. W tym przypadku prace muszą być rozpoczęte, zakończone oraz rozliczone pod względem finansowym w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Wnioski należy składać na formularzu, który stanowi załącznik do uchwały dotacyjnej w terminie do 31 stycznia 2018 r. Formularz o udzielenie dotacji oraz tekst uchwały można pobrać ze strony Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków lub w wersji papierowej w siedzibie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

 
 
« powrót
  • Utworzył(a): Kamilla Gębska, 2018-01-08 13:48:25
  • Ostatnia modyfikacja: Kamilla Gębska, 2018-01-08 13:51:31