Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
panorama Woli
Dziś jest: 20.10.2020   
Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Instrukcja dla subskrybentów Newsletter ZGN Wola

Informacje ogólne

W celu umożliwienia bieżącego informowania o swojej działalności oraz ogłaszanych konkursach i postępowaniach przetargowych Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy uruchomił, w sposób publicznie dostępny, elektroniczną usługę dystrybucyjną „Newsletter ZGN Wola”. Usługa ta za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail umożliwia wszystkim zarejestrowanym osobom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje dotyczące Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 • Korzystanie z usługi „Newsletter ZGN Wola” jest dobrowolne i bezterminowe.
 • W celu świadczenia usługi „Newsletter ZGN Wola” Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
 • Każda zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
 • Informacje polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na link: „Polityka prywatności”.
 • Administratorem danych jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (ZGN Wola) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bema 70. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez ZGN Wola wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter ZGN Wola”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter ZGN Wola”.

Proces rejestracji:

Usługa „Newsletter ZGN Wola” świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych osób. W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:

 1. Wejść na stronę internetową o adresie http://www.zgnwola.waw.pl
 2. Zaznajomić się z dostępną na ww. stronie internetowej dokumentacją: „Instrukcja dla subskrybentów Newsletter ZGN Wola” oraz „Polityką prywatności”.
 3. Wypełnić prawidłowo elektroniczny formularz:
  1. w pole o nazwie „Twój e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści kolejnych edycji newslettera. Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.
  2. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, ul. Bema 70, w celu korzystania z prowadzonej przez ZGN Wola usługi „Newsletter ZGN Wola”. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy potwierdzić poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru i wpisać w nie oznaczenie akceptacji.
  3. potwierdzić fakt zaznajomienia się z treścią „Instrukcja dla subskrybentów Newsletter ZGN Wola” oraz „Polityką prywatności” poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru i wpisać w nie oznaczenie akceptacji.
 4. Kliknąć na przycisk „Zarejestruj się” (po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter ZGN Wola”).
 5. Kliknąć na nadesłany na e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter ZGN Wola”. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter ZGN Wola”. Od tej chwili, na zarejestrowane konto e-mail nadsyłane będą przez ZGN Wola treści kolejnych edycji newslettera zawierającego zamówione informacje.