Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
panorama Woli
Dziś jest: 04.04.2020   
Imieniny: Benedykta, Izodory, Wacławy

Leszno 7 - 67,32 m2

 • Leszno 7
 • Leszno 7
 • Leszno 7
 • Leszno 7
 • Leszno 7
 • Leszno 7
 • Leszno 7
 • Leszno 7
 • Leszno 7
 • Leszno 7
 • Leszno 7
Leszno 7 Leszno 7 Leszno 7 Leszno 7 Leszno 7 Leszno 7 Leszno 7 Leszno 7 Leszno 7 Leszno 7 Leszno 7
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 36,00 zł
Wadium 2424,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Oferta poza konkursem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
 • Biurowe
 • Handlowe
 • Usługowe
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Młynów, ul. Wawelberga 15, tel. 22 49 58 100

Lokal do wynajęcia poza konkursem ofert. Przeznaczenie lokalu: biuro, handel, usługi, brak zgody na prowadzenie usług noclegowych.

 

Oferta nieaktualna - na najem lokalu złozono ofertę (termin składania upłynął w dniu 13.02.2020 r.)

Opis lokalu
Adres Leszno 7
Obręb / działka 6-03-17/31
Usytuowanie budynek wspólnotowy, front, parter, wejście z ulicy
Wejście
 • z ulicy
Kondygnacja
 • Parter
Powierzchnia całkowita 67,32 m2
Powierzchnia podstawowa 67,32 m2

brak informacji o roszczeniach; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin – najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności;  Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy - zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności; Wspólnota Mieszkaniowa planuje przeprowadzenie modernizacji poziomów instalacji centralnego ogrzewania; wykonanie wewnętrznej instalacji zimnej wody - zasilenie węzła co i ccw; Budynek znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Towarowej - uchwała nr XCIV/2410/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r., na obszarze oznaczonym symbolem 1.3a MW(U); ustalenia szczegółowe w § 22 uchwały; zasady rozmieszczenia reklam i nośników reklamowych wg  § 15 uchwały; budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków; Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zalecenia konserwatorskie (pismo WZW.5183.1356.2018.KMR z dnia 17.12.2018 r.) dla innego lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku. ZGN Wola wystąpi do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie zaleceń konserwatorskich wobec przedmiotowego lokalu. Stan techniczny- Tynki cementowo-wapienne z gładzią gipsową w stanie dobrym. Malowanie w lokalu farbą emulsyjną w stanie dostatecznym. W pomieszczeniu WC glazura w stanie dostatecznym. Drzwi wewnętrzne płytowe pełne 3 szt. w stanie dostatecznym. Na zapleczu okno drewniane do wymiany, skrzynkowe zaślepione od wewnątrz płytą g-k, zabezpieczone nierozwieralną zewnętrzną kratą metalową w stanie dostatecznym. Witryny aluminiowe 3 sztuki w tym jedna z drzwiami wejściowymi w stanie dostatecznym. Na podłodze płytki ceramiczne w stanie dobrym. Zasilanie trójfazowe w stanie dostatecznym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia i dostosowania do potrzeb przyszłego najemcy. Instalacja wodno-kanalizacyjna sprawna. Instalcja grzewcza (c.o.) sprawna, grzejniki żeliwne 5 szt., 4szt. w stanie dostatecznym, 1 szt. od strony zaplecza do wymiany. Instalacja gazowa nie występuje. Wyposażenie: podgrzewacz wody 1 sztuka w stanie dostatecznym, umywalka 1 sztuka w stanie dostatecznym, bateria 1 sztuka w stanie dostatecznym, WC kompakt 1 sztuka w stanie dostatecznym. Sufit podwieszony z płyt K-G (Sala fronotowa, zaplecze) w stanie dostatecznym. Klimatyzacja oraz instalacja wyciągowa do demontażu lub dalszego użytkowania po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych warunkujacych prawidłowe użytkowanie i uzyskanie pozytywnej opini kominiarskiej w zakresie prawidłowej wentylacji w lokalu. Istnieje możliwość zawarcia inwidualnej umowy na dostawę energi elektrycznej. Lokal posiada wentylację grawitacyjną.

Lokalizacja
 • Utworzył(a): Maciej Perczyński, 2020-01-23 10:39:59
 • Ostatnia modyfikacja: Maciej Perczyński, 2020-02-21 13:22:51
WYSZUKIWARKA
ulica
tryb wynajmu
pow. całkowita
-
m2
okres najmu
wejście
kondygnacja
przeznaczenie
lokalu