Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
panorama Woli
Dziś jest: 12.07.2020   
Imieniny: Brunona, Jana, Wery

Chłodna 2/18 - 87,62 m2

 • Chłodna 2/18
 • Chłodna 2/18
 • Chłodna 2/18
 • Chłodna 2/18
 • Chłodna 2/18
 • Chłodna 2/18
 • Chłodna 2/18
 • Chłodna 2/18
 • Chłodna 2/18
 • Chłodna 2/18
 • Chłodna 2/18
 • Chłodna 2/18
 • Chłodna 2/18
Chłodna 2/18      Chłodna 2/18      Chłodna 2/18      Chłodna 2/18      Chłodna 2/18      Chłodna 2/18      Chłodna 2/18      Chłodna 2/18      Chłodna 2/18      Chłodna 2/18      Chłodna 2/18      Chłodna 2/18      Chłodna 2/18
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 8,00 zł
Wadium 701,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Oferta poza konkursem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
 • Nieuciążliwa działalność dla mieszkańców
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa, ul. Ogrodowa 28/30, tel. 22 49 58 100

Lokal do wynajęcia poza konkursem ofert - http://www.zgnwola.waw.pl/lokale-uzytkowe/lokale-uzytkowe/konkursy-przetargi/394-oferta-poza-konkursem ;

Przeznaczenie lokalu – nieuciążliwa działalność dla mieszkańców.

 

Opis lokalu
Adres Chłodna 2/18
Obręb / działka 6-01-02/119
Usytuowanie piwnica, suterena, wejście z podwórza, z IV klatki schodowej
Wejście
 • z klatki schodowej
 • z podwórza
Kondygnacja
 • Piwnica
 • Suterena
Powierzchnia całkowita 87,62 m2
Powierzchnia podstawowa 87,62 m2
Brak informacji o roszczeniach; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności;  Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu - zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności; Wspólnota Mieszkaniowa planuje doposażenie lokalu w instalację c.c.w. Budynek znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania - uchwała nr LXXXV/2214/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  rejonu ulicy Żelaznej – część północna A, na terenie oznaczonym symbolem 4A UMW; zgodnie z § 26 uchwały m.in.:  lokalizacja usług, dostępnych od strony przestrzeni publicznej, w parterach budynków, zasady rozmieszczania nośników reklamy oraz szyldów wg § 9 pkt 4, budynek usytuowany na terenie który jest częścią założenia urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych wymienionego w § 7 pkt 1 lit. n uchwały, wskazanego na rysunku planu, podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków, dla którego wszelkie działania wymagają uzyskania pozwolenia właściwego konserwatora zabytków, strefa i zasady ochrony konserwatorskiej wg § 7 pkt 2, 3 uchwały – z wyłączeniem lit. c, 4 i 5 lit. d, f  uchwały; pismem KZ-IIAU.4120.1980.2015.ASZ z dnia 22.12.2015 r. Stołeczny Konserwator Zabytków wydał zalecenia konserwatorskie wobec lokalu;  Lokal usytuowany w piwnicy. Drzwi wejściowe stalowe zamykane na kłódki, stan dostateczny. Drzwi wewnętrzne płycinowe, częściowo brak - stan dostateczny. Tynki cementowo wapienne stan dobry, na części ścian okładziny z płyt gipsowo - kartonowych stan dobry, na części ścian tynki skute - odsłonięta cegła. Malowanie stan dostateczny. W łazienkach na części ścian glazura w stanie dostatecznym. Na podłodze gres stan dostateczny. Instalacja elektryczna 1-faz. n/t w rurkach PCV – stan dostateczny. Instalacja elektryczna 1-faz. n/t w rurkach PCV – stan dostateczny.Tablica bezpiecznikowa w lokalu.  Istnieje możliwość zawarcia indywidualnej umowy na dostawę energii elektrycznej (wznowienie zasilania - tablica licznikowa na kl. schodowej). Instalacja wod - kan do dalszego użytkowania WC 2 szt.,umywalka  2 szt. brodzik bez kabiny  C O. grzejniki PURMO 2 szt.
Lokalizacja
 • Utworzył(a): Ewa Szaniewska, 2019-05-28 12:02:09
 • Ostatnia modyfikacja: Maciej Perczyński, 2020-01-24 13:20:00
WYSZUKIWARKA
ulica
tryb wynajmu
pow. całkowita
-
m2
okres najmu
wejście
kondygnacja
przeznaczenie
lokalu