Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
panorama Woli
Dziś jest: 04.04.2020   
Imieniny: Benedykta, Izodory, Wacławy

E. Ciołka 33 - 20,26 m2

  • E. Ciołka 33
  • E. Ciołka 33
  • E. Ciołka 33
  • E. Ciołka 33
E. Ciołka 33 E. Ciołka 33 E. Ciołka 33 E. Ciołka 33
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 10,00 zł
Wadium 203,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Oferta poza konkursem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
  • Magazyn
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Koło, ul. E. Ciołka 33, tel. 22 836 64 73 wew. 122
Lokal do wynajęcia poza konkursem ofert. Przeznaczenie lokalu: magazyn.
Opis lokalu
Adres E. Ciołka 33
Obręb / działka 6-06-07/40
Usytuowanie piwnica, wejście z klatki schodowej od strony podwórza
Wejście
  • z klatki schodowej
  • z podwórza
Kondygnacja
  • Piwnica
Powierzchnia całkowita 20,26 m2
Powierzchnia podstawowa 20,26 m2
Do nieruchomości zgłoszono roszczenia. Wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa. Stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności. Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy - zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności. Budynek znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania - uchwała nr  LX/1830/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ulrychowa w rejonie ul. Księcia Janusza, na terenie oznaczonym symbolem 9A MW(U); zgodnie z § 49 uchwały m.in.: zakazuje się lokalizacji usług i obiektów uciążliwych, dopuszcza się umieszczanie nośników reklamy zgodnie z § 5 pkt 16 lit. a tiret pierwsze, drugie, trzecie, ósme lit. b, c, d, e, g, h, i. Brak planów remontowych ZGN Wola wobec lokalu. Lokal usytuowany w ciągu piwnic lokatorskich z wejściem z klatki schodowej. Lokal w stanie dostatecznym.Tynki cementowo-wapienne w stanie dostatecznym. Cały lokal kwalifikuje się do malowania. Drzwi zewnętrzne w stanie dobrym. Okno w pomieszczeniu kwalifikuje się do wymiany. Posadzka betonowa w stanie dostatecznym. Niewielkie ubytki w posadzce betonowej do naprawy. Wysokość pomieszczenia 2,09 m. Lokal posiada wentylację grawitacyjną. Lokal nie posiada instalacji wod.-kan., gazowej, grzewczej. Instalacja elektryczna - stan dostateczny. Instalacja wewnętrzna do dostosowania stosownie do potrzeb przez Najemcę. Zasilanie jednofazowe z instalacji wspólnej oświetlenia administracyjnego. Brak możliwości zawarcia indywidualnej umowy z dostawcą energii elektrycznej. Za energię rozliczenie ryczałtowe z Wynajmującym.
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Eliza Miszewska, 2018-12-05 15:14:12
WYSZUKIWARKA
ulica
tryb wynajmu
pow. całkowita
-
m2
okres najmu
wejście
kondygnacja
przeznaczenie
lokalu