Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
panorama Woli
Dziś jest: 12.07.2020   
Imieniny: Brunona, Jana, Wery

Złota 71 - 25,72 m2

  • Złota 71
  • Złota 71
  • Złota 71
Złota 71 Złota 71 Złota 71
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 8,00 zł
Wadium 206,00 zł
Okres najmu
Tryb wynajmu Oferta poza konkursem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
  • Magazyn
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa, ul. Ogrodowa 28/30, tel. 22 620 93 11 wew. 101
Lokal do wynajęcia poza konkursem. Przeznaczenie lokalu: magazyn.
Opis lokalu
Adres Złota 71
Obręb / działka 6-01-10/18
Usytuowanie piwnica, wejście z klatki schodowej od ulicy
Wejście
  • z ulicy
Kondygnacja
  • Piwnica
Powierzchnia całkowita 25,72 m2
Powierzchnia podstawowa 25,72 m2
Brak informacji o roszczeniach. Wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa. Stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności. Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy - zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności; Budynek znajduje się w obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków pod poz. WOL20354. ZGN Wola wystąpi do Stołecznego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie zaleceń konserwatorskich wobec lokalu. Brak planów remontowych ZGN Wola wobec lokalu. Lokal w piwnicy, wejście z klatki schodowej. Drzwi metalowe-stan dostateczny. Tynki cem-wap. stan niedostateczny. Posadzka betonowa stan niedostateczny. Stolarka okienna- drewniana- stan niedostateczny. Brak instalacji wod.-kan. lokalowej. Brak ogrzewania. Przez lokal przebiegają poziomy zw. cw. i cyrkulacji oraz pion kanalizacyjny. Brak wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu. Do lokalu doprowadzona jest wewnętrzna linia zasilająca w energię elektryczną 3-fazowa, zakończona tablicą licznikową. Istnieje możliwość zawarcia indywidualnej umowy na dostawę energii elektrycznej po wykonaniu instalacji odbiorczej wg potrzeb najemcy.
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Eliza Miszewska, 2018-06-25 09:59:55
WYSZUKIWARKA
ulica
tryb wynajmu
pow. całkowita
-
m2
okres najmu
wejście
kondygnacja
przeznaczenie
lokalu