Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 17.12.2018   
Imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii

Wolska 46/48 - 107,79 m2

 • Wolska 46/48
 • Wolska 46/48
 • Wolska 46/48
 • Wolska 46/48
 • Wolska 46/48
 • Wolska 46/48
 • Wolska 46/48
 • Wolska 46/48
 • Wolska 46/48
 • Wolska 46/48
 • Wolska 46/48
Wolska 46/48 Wolska 46/48 Wolska 46/48 Wolska 46/48 Wolska 46/48 Wolska 46/48 Wolska 46/48 Wolska 46/48 Wolska 46/48 Wolska 46/48 Wolska 46/48
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 30,00 zł
Wadium 3234,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Oferta poza konkursem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
 • Biurowe
 • Handlowe
 • Usługowe
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Młynów, ul. Wawelberga 15, tel. 22 632 10 60 wew. 118
Lokal przeznaczony do najmu poza konkursem ofert. Przeznaczenie lokalu: biuro, handel, usługi, brak zgody na sprzedaż alkoholu, z zastrzeżeniem Uchwały Nr XXIX/727/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 02.06.2016 r.
Opis lokalu
Adres Wolska 46/48
Obręb / działka 6-06-19/70
Usytuowanie front, parter, wejście z ulicy
Wejście
 • z ulicy
Kondygnacja
 • Parter
Powierzchnia całkowita 107,79 m2
Powierzchnia podstawowa 107,79 m2
Do nieruchomości zgłoszono roszczenia. Wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa. Stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności. Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy. Zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności. Wspólnota Mieszkaniowa planuje wymianę instalacji gazowej. W założeniach planu na 2018 rok Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej będzie brał pod uwagę wymianę instalacji elektrycznej z wyniesieniem liczników na klatki schodowe. Budynek znajduje się w obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków; Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków wydało zalecenia konserwatorskie wobec loklau (pismo nr KZ-IIAU.4120.446.2017.MMU/BMA z dnia 04.05.2017 r.). Tynki cementowo-wapienne w całym lokalu w stanie dobrym. Malowanie emulsyjne w pomieszczeniu frontowym w stanie dobrym, w pomieszczeniu zaplecza w stanie dostatecznym, glazura w stanie dostatecznym. Drzwi wewnętrzne płytowe pełne 5 sztuk w stanie dostatecznym. Drzwi wejściowe witrynowe z PVC 1 sztuka w stanie dostatecznym, Drzwi metalowe wejściowe od zaplecza 1 sztuka w stanie dostatecznym (wejście z zabudowanego prześwitu bramowego). Witryna PCV 2 sztuki w stanie dostatecznym (pomieszczenie frontowe), okna drewniane zespolone z kratą zewnętrzną 2 sztuki w stanie dostatecznym (pomieszczenie zaplecza). Terakota w całym lokalu w stanie dostatecznym. Zasilanie trójfazowe. Instalacja wenętrzna do dostosowania przez przyszłego najemcę. Istnieje możliwość zawarcia inwidualnej umowy na dostawę energii elektrycznej. Instalacja wodno-kanalizacyjna wykonana z PP-R i PVC, opomiarowana wodomierzami lokalowymi zw. i cw. w stanie dobrym. Instalacja grzewcza wykonana z PP-R z grzejnikami stalowymi i zaworami termostatycznymi w stanie dobrym. Instalacja gazowa nie występuje. Wyposażenie: ustęp typu kompakt 1 sztuka w stanie dostatecznym; umywalka 1 sztuka w stanie dostatecznym; bateria umywalkowa 1 sztuka w stanie dostatecznym; grzejniki stalowe płytowe 5 sztuk w stanie dostatecznym; grzejnik drabinkowy 1 sztuka w stanie dostatecznym. W lokalu znajduje się wentylacja grawitacyjna.
Lokalizacja
 • Utworzył(a): Eliza Miszewska, 2018-01-09 14:37:00
WYSZUKIWARKA
ulica
tryb wynajmu
pow. całkowita
-
m2
okres najmu
wejście
kondygnacja
przeznaczenie
lokalu