Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 17.12.2018   
Imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii

Karolkowa 60 - 118,32 m2

 • Karolkowa 60
 • Karolkowa 60
 • Karolkowa 60
 • Karolkowa 60
 • Karolkowa 60
 • Karolkowa 60
 • Karolkowa 60
 • Karolkowa 60
Karolkowa 60 Karolkowa 60 Karolkowa 60 Karolkowa 60 Karolkowa 60 Karolkowa 60 Karolkowa 60 Karolkowa 60
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 10,00 zł
Stawka minimalna za m2 pow. dodatkowej 7,00 zł
Wadium 926,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Oferta poza konkursem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
 • Biurowe
 • Magazyn
 • Usługowe
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Młynów, ul. Wawelberga 15, tel. 22 632 10 60 wew. 104
UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT. Lokal przeznaczony do najmu poza konkursem ofert. Przeznaczenie lokalu: biuro, usługi, magazyn.
Opis lokalu
Adres Karolkowa 60
Obręb / działka 6-03-17/28
Usytuowanie front, parter, piwnica, wejście z ulicy
Wejście
 • z ulicy
Kondygnacja
 • Parter
 • Piwnica
Powierzchnia całkowita 118,32 m2
Powierzchnia podstawowa 32,59 m2
Powierzchnia dodatkowa 85,73 m2
Brak informacji o roszczeniach. Wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa. Stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności. Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy. Zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności. Wspólnota Mieszkaniowa planuje wzmocnienie belki stropu w piwnicy. Budynej znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Towarowej - uchwała nr XCIV/2410/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r., na terenie oznaczonym  1.3a MW(U), ustalenia szczegółowe wg § 22 uchwały: zasady rozmieszczenia reklam i nośników reklamowych wg  § 15 uchwały. Budynek nieujęty w gminnej ewidencji zabytków i niewpisany do Rejestru Zabytków. Układ urbanistyczny ul. Leszno wpisany do rejestru zabytków, obowiazek uzgodnienia z konserwatorem zabytków, działań ingerujących w wygląd zabytku. ZGN Wola wystąpi do Stołecznego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie zaleceń konserwatorskich wobec lokalu. Tynki cementowo-wapienne w całym lokalu, w pomieszczeniu frontowym w stanie dobrym, w pomieszczeniu piwnic w stanie dostatecznym /ściany miejscowo: z ubytkami, odspojone i zmurszałe/, glazura /do sufitu/ w pomieszczeniu socjalnym i w WC w stanie dostatecznym. Malowanie emulsyjne w pomieszczeniu frontowym w stanie dostatecznym, malowanie emulsyjne w pomieszczeniu piwnicy w stanie dostatecznym (miejscowe braki). Drzwi zewnętrzne do holu wejściowego PCV z nawiewnikiem 1 sztuka w stanie dobrym. Drzwi wewnętrzene: wejście do lokalu i piwnicy blaszane 2 sztuki w stanie dobrym, drzwi do pomieszczenia socjalnego i WC płytowe 3 sztuki w stanie dostatecznym (drzwi do WC z kratką nawiewną), drzwi w piwnicy płytowe w stanie dostatecznym. Okna PCV z nawiewnikiem 1 sztuka w stanie dobrym i kratą zwijaną zewnętrzną 1 sztuka w stanie dostatecznym (pomieszczenie frontowe). Witryny PCV (w pomieszczeniu socjalnym z nawiewnikiem) 2 sztuki w stanie dobrym (witryny w pomieszczeniu socjalnym i w pomieszczeniu frontowym). Panele podłogowe w pomieszczeniu frontowym w stanie dostatecznym, terakota w pomieszczeniu socjalnym w stanie dostatecznym, wykładzina PCV w pomieszczeniu WC w stanie dostatecznym, lastryko /beton w piwnicy w stanie dostatecznym (w piwnicy są dwa stare bloki fundamentowe). Zasilanie 3-fazowe niezależne. Instalacja wewnętrzna do dostosowania przez przyszłego najemcę stosownie do jego potrzeb. Istnieje możliwość zawarcia inwidualnej umowy na dostawę energii elektrycznej. Instalacja wodno-kanalizacyjna wykonana z rur stalowych i PVC opomiarowana lokalowym wodomierzem ZW. Wymieniona na PP-R i PVC (piony,poziomy,instalacja lokalowa,podejścia) w stanie dobrym. Instalacja grzewcza wykonana z rur stalowych spawanych z grzejnikami żeliwnymi i zaworami prostymi (piony, poziomy, rury przyłączne) w stanie dostatecznym. Przez piwnice lokalu przechodzi tradycyjna sieć ciepłownicza 2x150 z odrzutem 2x65 wyposażonym w zawory kulowe 2x65. Instalacja gazowa wykonana z rur stalowych spawanych (pion, poziom, instalacja lokalowa) w stanie dostatecznym. Wyposażenie: Sufit podwieszony (dekoracyjny) w pomieszczeniu frontowym w stanie dobrym (wysokość pomieszczenia przy istniejącym suficie podwieszanym z płyty G-K wynosi 2,11 m). Sufit podwieszany z z płyty G-K  w pomieszczeniu socjalnym w stanie dostatecznym. Schody do piwnicy w bez balustrady. W pomieszczeniu socjalnym i w wc: Umywalka z baterią 1 sztuka w stanie dostatecznym, zlewozmywak dwu komorowy z baterią 1 sztuka w stanie dostatecznym, grzejniki żeliwne 3 sztuki w stanie dostatecznym, piec gazowy wody przepływowej 1 sztuka w stanie niedostatecznym, brodzik z kabiną prysznicową 1 sztuka w stanie dostatecznym, ustęp typu kompakt 1 sztuka w stanie dostatecznym. W lokalu jest wentylacja grawitacyjna.
Lokalizacja
 • Utworzył(a): Eliza Miszewska, 2018-01-09 14:31:04
 • Ostatnia modyfikacja: Eliza Miszewska, 2018-09-13 10:54:42
WYSZUKIWARKA
ulica
tryb wynajmu
pow. całkowita
-
m2
okres najmu
wejście
kondygnacja
przeznaczenie
lokalu