Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 21.10.2018   
Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza

Żytnia 60 - 28,90 m2

  • Żytnia 60
  • Żytnia 60
  • Żytnia 60
  • Żytnia 60
Żytnia 60 Żytnia 60 Żytnia 60 Żytnia 60
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 25,00 zł
Wadium 723,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Konkurs na najem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
  • Biurowe
  • Handlowe
  • Usługowe
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Młynów, ul. Wawelberga 15, tel. 22 632 10 60 wew. 104
Lokal przeznaczony do najmu w drodze konkursu ofert. Przeznaczenie lokalu: biuro, handel, usługi.
Opis lokalu
Adres Żytnia 60
Obręb / działka 6-03-11/49
Usytuowanie front, parter, wejście z podwórza
Wejście
  • z podwórza
Kondygnacja
  • Parter
Powierzchnia całkowita 28,90 m2
Powierzchnia podstawowa 28,90 m2

brak informacji o roszczeniach, z zastrzeżeniem § 12 Regulaminu Konkursu ofert na najem lokali użytkowych; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności;  Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu - zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności;

Wspólnota Mieszkaniowa planuje naprawę dachu, kominów i wywiewek. Budynek znajduje się w obszarze terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Młynowa- uchwała nr LXIII/1953/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8.10.2009 r., na terenie oznaczonym 10B MW(U); ustalenia szczegółowe wg § 45 uchwały. Budynek nieujęty w gminnej ewidencji zabytków i niewpisany do Rejestru Zabytków. Tynki cementowo wapienne w całym lokalu w stanie dobrym. Malowanie emulsyjne w stanie dobrym. Drzwi wejściowe z PCV 1 sztuka w stanie dobrym. Drzwi wewnętrzne 2 sztuki w stanie dobrym. Okno w stanie dobrym. Na podłodze terakota w stanie dobrym. Zasilanie 3-fazowe niezależne. Istnieje możliwość zawarcia inwidualnej umowy z dostawcą energii elektrycznej. Instalacja do dostosowania przez przyszłego najemcę stosownie do jego potrzeb. Zasilanie zimnej wody i centralnie cieplej wody z pionu wspólnego PP-R opomiarowane w stanie dostatecznym. Instalacja grzewcza z rur PP-R. Zawory termostatyczne kompletne w stanie dobrym. Instalacja gazowa nie występuje. Wyposażenie: ustęp typu kompakt 1 sztuka w stanie dobrym, umywalka 1 sztuka w stanie dobrym, bateria umywalkowa 1 sztuka w stanie dobrym, dodatkowe podejście wodno-kanalizacyjne i centralnie ciepłej wody 2 sztuki w stanie dobrym, zlew z ociekaczem 1 sztuka w stanie dobrym, bateria zlewozmywakowa stojąca w stanie dobrym, 2 grzejniki płytowe w stanie dobrym. Istnieje wentylacja grawitacyjna.

Lokalizacja
  • Utworzył(a): Eliza Miszewska, 2018-01-09 11:47:27
WYSZUKIWARKA
ulica
tryb wynajmu
pow. całkowita
-
m2
okres najmu
wejście
kondygnacja
przeznaczenie
lokalu