Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 21.10.2018   
Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza

Górczewska 95 - 65,03 m2

 • Górczewska 95
 • Górczewska 95
 • Górczewska 95
 • Górczewska 95
 • Górczewska 95
 • Górczewska 95
 • Górczewska 95
 • Górczewska 95
 • Górczewska 95
 • Górczewska 95
Górczewska 95 Górczewska 95 Górczewska 95 Górczewska 95 Górczewska 95 Górczewska 95 Górczewska 95 Górczewska 95 Górczewska 95 Górczewska 95
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 65,00 zł
Wadium 4227,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Konkurs na najem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
 • Biurowe
 • Handlowe
 • Usługowe
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Koło, ul. Ciołka 33, tel. 22 836 06 13 wew. 122
Lokal przeznaczony do wynajęcia w drodze konkursu ofert. Przeznaczenie lokalu: biuro, hadel, usługi.
Opis lokalu
Adres Górczewska 95
Obręb / działka 6-07-03/5/3
Usytuowanie
Powierzchnia całkowita 65,03 m2
Powierzchnia podstawowa 65,03 m2

brak informacji o roszczeniach, z zastrzeżeniem § 12 Regulaminu Konkursu ofert na najem lokali użytkowych; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności;  Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu - zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności;

W latach 2018-2019 w planach remontowych ujęto wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę instalacji wodnokanalizacyjnej oraz wymianę instalacji elektrycznej. Budynek znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania - uchwała nr LVI/1669/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Olbrachta, na terenie oznaczonym symbolem 31 U; zgodnie z § 48 uchwały m.in: podstawowe przeznaczenie terenu: usługi; dostępność komunikacyjna od ulicy Bitwy pod Lenino. Wyłączenie z ruchu fragmentu ul. Górczewskiej na czas budowy II linii metra. Lokal w stanie technicznym dobrym. Tynki cementowo -wapienne w stanie dobrym. Lokal do malowania. Glazura w stanie dobrym. Sufit podwieszony w stanie dostatecznym. Drzwi wewnętrzne płytowe szt. 8 w stanie dobrym. Drzwi zewnętrzne PCV w stanie dobrym, od zaplecza drzwi zewnętrzne dwuczęściowe stalowe w stanie dobrym. Okna szt 2. w stanie dobrym, witryny w stanie dobrym. Kraty od wewnątrz lokalu w stanie dostatecznym. Terakota w stanie dostatecznym. Panele w stanie dostatecznym. Instalacja elektryczna - stan dostateczny, do dalszego użytkowania. Istnieje możliwość zawarcia indywidualnej umowy na dostawę energii elektrycznej. Instalacja wodno-kanalizacyjna do dalszego użytkowania, umywalka i miska ustępowa w stanie dostatecznym. Instalacja c.o w stanie dostatecznym. Lokal posiada sprawną instalację grawitacyjną.

Lokalizacja
 • Utworzył(a): Eliza Miszewska, 2018-01-09 11:20:07
 • Ostatnia modyfikacja: Eliza Miszewska, 2018-01-09 11:38:24
WYSZUKIWARKA
ulica
tryb wynajmu
pow. całkowita
-
m2
okres najmu
wejście
kondygnacja
przeznaczenie
lokalu