Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 21.10.2018   
Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza

Erazma Ciołka 30 - 74,82 m2

 • Erazma Ciołka 30
 • Erazma Ciołka 30
 • Erazma Ciołka 30
 • Erazma Ciołka 30
 • Erazma Ciołka 30
 • Erazma Ciołka 30
 • Erazma Ciołka 30
 • Erazma Ciołka 30
Erazma Ciołka 30 Erazma Ciołka 30 Erazma Ciołka 30 Erazma Ciołka 30 Erazma Ciołka 30 Erazma Ciołka 30 Erazma Ciołka 30 Erazma Ciołka 30
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 30,00 zł
Wadium 2245,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Konkurs na najem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
 • Biurowe
 • Handlowe
 • Usługowe
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Koło, ul. Ciołka 33, tel. 22 836 06 13 wew. 122
Lokal przeznaczony do wynaęjcia w drodze konkursu ofert. Przeznaczenie lokalu: biuro, handel, usługi, brak zgody Wspólnoty Mieszkaniowej na działalność gastronomiczną i sprzedaż alkoholu.
Opis lokalu
Adres Erazma Ciołka 30
Obręb / działka 6-06-08/4
Usytuowanie front, parter, wejście z ulicy
Wejście
 • z ulicy
Kondygnacja
 • Parter
Powierzchnia całkowita 74,82 m2
Powierzchnia podstawowa 74,82 m2

brak informacji o roszczeniach, z zastrzeżeniem § 12 Regulaminu Konkursu ofert na najem lokali użytkowych; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności;  Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu - zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności;

Wspólnota Mieszkaniowa planuje doposażenie budynku w centralnie ciepłą wodę. Budynek znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania - uchwała nr LX/1840/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ulrychowa w rejonie ul. Księcia Janusza, na terenie oznaczonym symbolem 14 MW(U); zgodnie z § 72 uchwały m.in: strefa wymaganego lokowania usług w parterach budynków, dostępnych z poziomu terenu od strony przestrzeni publicznej; zakazuje się lokalizacji usług i obiektów uciążliwych; dopuszcza się umieszczanie nośników reklamy zgodnie z § 5 pkt 16 lit. a tiret pierwsze, trzecie, ósme lit. b, c, e, g, h, i;  parkowanie pojazdów wg § 12 pkt 15 lit. a, b, c; ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 7 pkt 1 lit. a, pkt 2, 3, 4, 5, 9, 10 (strefa ochrony wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego o granicach oznaczonych symbolem KZ-C). ZGN Wola wystąpi do Stołecznego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie zaleceń konserwatorskich wobec lokalu. Lokal w budynku wspólnotowym 4 kondygnacyjnym o konstrukcji murowanej. Tynki cementowo wapienne stan dobry. Posadzki z terakoty stan dobry (małe ubytki w 2 pomieszczeniach). Witryny aluminiowe i okna PCV stan dobry. Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne stan dobry. Rolety antywłamaniowe w drzwiach wejściowych. Instalacja elektryczna w lokalu posiada indywidualne zasilanie, deska licznikowa do wymiany, instalacja wraz z osprzętem do uzupełnienia i sprawdzenia. Instalacja wodno-kanalizacyjna: podejście odpływowe sprawne, można zamontować miskę ustępową i zlew, ciepła woda z termy elektrycznej. Grzejniki blaszane stan dobry. Instalacji gazowej - brak. Lokal posiada sprawną wentylację grawitacyjną.

Lokalizacja
 • Utworzył(a): Eliza Miszewska, 2018-01-09 11:12:32
 • Ostatnia modyfikacja: Eliza Miszewska, 2018-01-09 12:03:44
WYSZUKIWARKA
ulica
tryb wynajmu
pow. całkowita
-
m2
okres najmu
wejście
kondygnacja
przeznaczenie
lokalu