Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 17.12.2018   
Imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii

Wolska 54 - 113,43 m2

 • Wolska 54
 • Wolska 54
 • Wolska 54
 • Wolska 54
 • Wolska 54
 • Wolska 54
 • Wolska 54
 • Wolska 54
 • Wolska 54
Wolska 54 Wolska 54 Wolska 54 Wolska 54 Wolska 54 Wolska 54 Wolska 54 Wolska 54 Wolska 54
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 52,00 zł
Wadium 5898,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Oferta poza konkursem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
 • Biurowe
 • Handlowe
 • Usługowe
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Młynów, ul. Wawelberga 15 (tel. 22 632 10 60, w. 146)
Lokal do wynajęcia poza konkursem ofert. Przeznaczenie lokalu: handel, biuro, usługi.
Opis lokalu
Adres Wolska 54
Obręb / działka 6-03-19/20
Usytuowanie front, parter, wejście z ulicy
Wejście
 • z ulicy
Kondygnacja
 • Parter
Powierzchnia całkowita 113,43 m2
Powierzchnia podstawowa 113,43 m2
Do nieruchomości zgłoszono roszczenia. Wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa. Stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności.  Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy - zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności. Wspólnota Mieszkaniowa planuje remont instalacji elektrycznej. Budynek znajduje się w obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków wydało zalecenia konserwatorskie (pismo KZ-IIAU.4120.1050.2016.ANI(2) z dn. 18.07.2017 r.).  Tynki cementowo-wapienne w całym lokalu w stanie dostatecznym. Syfit podwieszany w pomieszczeniu frontowym oraz w pomieszczeniu nr 1 w stanie dostatecznym. Sufit do demontażu lub do wykorzystania przez przyszłego najemcę. Glazura na ścianie w pomieszczeniu frontowym do wysokości 2 m w stanie dostatecznym, glazura w pomieszczeniu WC do wysokości 1.80 m w stanie dostatecznym. Powłoki malarskie w całym lokalu w stanie dostatecznym. Dwie witryny z drzwiami wejściowymi z PCV od strony ulicy Wolskiej w stanie dobrym. Drzwi zewnętrzne od strony podwórza z PCV zabezpieczone metalową kratą zewnętrzną, drzwi w stanie dobrym. Drzwi wewnętrzne płytowe pełne 3 sztuki do pomieszczeń zaplecza, 1 sztuka drzwi płytowych z małą szybką do pomieszczenia WC. Okna w lokalu z PCV z naświetlem 2 sztuki zabezpieczone kratą zewnętrzną w stanie dobrym. Dwie witryny z PCV w stanie dobrym. W lokalu podłoga z gresu w stanie dostatecznym. Zasilanie trójfazowe z tablicy głównej w prześwicie bramowym. Instalacja wewnętrzna do dostosowania przez przyszłego najemcę stosownie do jego potrzeb. Istnieje możliwość zawarcia inwidualnej umowy na dostawę energii elektrycznej. Instalacja wodno kanalizacyjna wymieniona na PP-R i PCV. ZGN Wola dokona opomiarowania przyłaczy z.w i c.w. Instalacja wodno-kanalizacyjna w stanie dobrym. Instalacja grzewcza stalowa z grzejnikami żeliwnymi i zaworami pojedyńczej regulacji w stanie dostatecznym. Instalacja gazowa stalowa o połączeniach spawanych, z zaworem kulowym, zakorkowana. Instalacja gazowa w stanie dobrym. Lokal wyposażony jest: ustęp typu kompakt kpl.1 -stan dobry, umywalkę na szafce 1 szt. -stan dobry, bateria umywalkowa 1 sztuka -stan dobry, grzejniki żeliwne członowe 6 sztuk -stan dostateczny, podejścia wodno-kanalizacyjne i c.w. 3 sztuki w stanie dobrym. W lokalu jest wentylacja grawitacyjna.
Lokalizacja
 • Utworzył(a): Eliza Miszewska, 2017-12-06 12:30:31
WYSZUKIWARKA
ulica
tryb wynajmu
pow. całkowita
-
m2
okres najmu
wejście
kondygnacja
przeznaczenie
lokalu