Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 21.10.2018   
Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza

Jana Olbrachta 19 - 8,46 m2

  • Jana Olbrachta 19
  • Jana Olbrachta 19
  • Jana Olbrachta 19
  • Jana Olbrachta 19
  • Jana Olbrachta 19
Jana Olbrachta 19 Jana Olbrachta 19 Jana Olbrachta 19 Jana Olbrachta 19 Jana Olbrachta 19
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 6,76 zł
Wadium 57,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Oferta poza konkursem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
  • Magazyn
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Koło, ul. Ciołka 33, tel. 22 836 06 13 wew. 104
Lokal do wynajęcia poza konkursem ofert. Przeznaczenie lokalu: magazyn
Opis lokalu
Adres Jana Olbrachta 19
Obręb / działka 6-07-08/28
Usytuowanie piwnica, wejście z klatki schodowej
Wejście
  • z klatki schodowej
Kondygnacja
  • Piwnica
Powierzchnia całkowita 8,46 m2
Powierzchnia podstawowa 8,46 m2
Brak informacji o roszczeniach. Wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa. Stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności.  Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy - zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności. Wspólnota Mieszkaniowa planuje wymianę wodomierzy. Budynek znajduje się w obszarze terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Olbrachta - uchwała nr LVI/1669/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r., na terenie oznaczonym symbolem 41a MW(U); ustalenia szczegółowe wg § 58 uchwały; budynek nieujęty w gminnej ewidencji zabytków i niewpisany do Rejestru Zabytków.  Lokal w budynku wspólnotowym 4 kondygnacyjnym o konstrukcji murowanej, tynki cementowo-wapienne w stanie dostatecznym-do malowania, posadzka betonowa w stanie dostatecznym, okno PCV-1 szt. w stanie dostatecznym, drzwi zewnętrzne 1 szt. w stanie dostatecznym,  instalacja co w stanie dostatecznym. Brak instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. 
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Eliza Miszewska, 2017-11-21 09:32:07
WYSZUKIWARKA
ulica
tryb wynajmu
pow. całkowita
-
m2
okres najmu
wejście
kondygnacja
przeznaczenie
lokalu