Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 632-32-15, fax.(22) 632-72-42
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 26.04.2018   
Imieniny: Marii, Marzeny, Ryszarda

Wolska 46/48 - 103,22 m2

 • Wolska 46/48
 • Wolska 46/48
 • Wolska 46/48
 • Wolska 46/48
 • Wolska 46/48
 • Wolska 46/48
 • Wolska 46/48
 • Wolska 46/48
 • Wolska 46/48
 • Wolska 46/48
Wolska 46/48 Wolska 46/48 Wolska 46/48 Wolska 46/48 Wolska 46/48 Wolska 46/48 Wolska 46/48 Wolska 46/48 Wolska 46/48 Wolska 46/48
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 35,00 zł
Wadium 3613,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Konkurs na najem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
 • Biurowe
 • Handlowe
 • Usługowe
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu adm. Młynów, ul. Wawelberga 15 (tel. 632 10 60 wew. 118)
Lokal do wynajęcia w drodze konkursu ofert; Przeznaczenie lokalu – handel, biuro, usługi (brak zgody na sprzedaz alkoholu).
Opis lokalu
Adres Wolska 46/48
Obręb / działka 6-03-19/70
Usytuowanie front, parter, antresola, wejście z ulicy i z zabudowanego prześwitu bramy
Wejście
 • z prześwitu bramowego
 • z ulicy
Kondygnacja
 • Parter
Powierzchnia całkowita 103,22 m2
Powierzchnia podstawowa 103,22 m2

brak informacji o roszczeniach, z zastrzeżeniem § 12 Regulaminu Konkursu ofert na najem lokali użytkowych; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności;  Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu -zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności;

Budynek znajduje się w obszarze, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest w opracowaniu; budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków. ZGN Wola wystąpi do Stołecznego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie zaleceń konserwatorskich wobec lokalu.  Tynki cementowo-wapienne w całym lokalu -st.dost., w pomieszczeniu nr 5 tynki na ścianie są częściowo zmurszczałe Powłoki malarskie w całym lokalu emulsyjne -st.dost., w pomieszczeniu nr 6 miejsowe zacieki na suficie. Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe 3 szt., w pomieszczeniu 3, 4 i 8 -st.dost., drzwi drewniane płytowe obite blachą +krata stalowa otwierana 1szt. -st.dost. Drzwi zewnętrzne wejściowe od frontu auliminiowe 1.5 skrzydła ze zwijaną kratą wewnętrzną 1szt. -st.dost., Drzwi wejściowe z prześwitu bramowego stalowe 1szt w pomieszczeniu 5 -st.dost. Witryny aluminiowe ze zwijanymi kratami wewnętrznymi +parapety lastrykowe 2szt w pomieszczeniu 1 -st.dost., Okna drewniane zespolone +kraty zewnętrzne stalowe 2szt w pomieszczeniu 7 -st.dost. Podłoga terakota w pom. 4, 5, 8 -st.dost., płytki lastryko w pom.1, 2, 3 -st.dost., klepka w pom. 6, 7 -st.dost. Zasilanie 3-fazowe, czterożyłowe. Moc umowna 15 kW w całym lokalu -st.dost. -instalacja wewnętrzna do dostosowania przez przez przyszłego najemce, lokal posiada własne niezależne zasilanie. Instalacja wodno-kanalizacyjna sprawna w pom.4 i 8 -st.dost. Instalacja grzewcza sprawna w całym lokalu -st.dost. pomieszczenie 5 i 8 bez CO, grzejnik drabinkowy 1 szt. w WC -st.dost., grzejnik płytowy PURMO 7szt w pomieszczeniu 1 i 2 -st.dost. Instalacja gazowa nie występuje. Lokal posiada wentylację grawitacyjną. WYPOSAŻENIE: ANTRESOLA o pow. 85.37 m2 o wys. 2.58 m pom. 6, 7, 8 -st.dost. -schody na antresolę metalowe ze stopniamiwyłożonymi płytkami lastryko +balustrada schodowa 1szt -st.dost., balustrady okienne 4szt. -st.dost. Pomieszczenie 4 - łazienka: brodzik +kabina prysznicowa 1szt. -st.dost., bateria brodzikowa 1szt. -st.dost., WC kompakt 1szt. -st.dost., umywalka 1szt. -st.dost., bateria umywalkowa 1szt. -st.dost. Pomieszczenie 8 -pomieszczenie socjalne: zlewozmywak dwukomorowy 1szt -st.dost., bateria zlewozmywakowa 1szt. -st.niedostateczny. Wspólnota Mieszkaniowa planuje wymianę instalacji gazowej.

Lokalizacja
 • Utworzył(a): Eliza Miszewska, 2017-05-31 09:26:52
WYSZUKIWARKA
ulica
tryb wynajmu
pow. całkowita
-
m2
okres najmu
wejście
kondygnacja
przeznaczenie
lokalu