Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 632-32-15, fax.(22) 632-72-42
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 23.06.2018   
Imieniny: Albina, Wandy, Zenona

Nakielska 4 - 569,30 m2

 • Nakielska 4
 • Nakielska 4
 • Nakielska 4
 • Nakielska 4
 • Nakielska 4
 • Nakielska 4
 • Nakielska 4
 • Nakielska 4
 • Nakielska 4
 • Nakielska 4
 • Nakielska 4
Nakielska 4 Nakielska 4 Nakielska 4 Nakielska 4 Nakielska 4 Nakielska 4 Nakielska 4 Nakielska 4 Nakielska 4 Nakielska 4 Nakielska 4
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 10,00 zł
Stawka minimalna za m2 pow. dodatkowej 10,00 zł
Wadium 5693,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Konkurs na najem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
 • Biurowe
 • Magazyn
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu adm. Koło, ul. Ciołka 33 (tel. 22 836 64 73, w. 124)
Lokal do wynajęcia w drodze konkursu ofert; Przeznaczenie lokalu – biuro, magazyn.
Opis lokalu
Adres Nakielska 4
Obręb / działka 6-07-08/108
Usytuowanie front, parter, wejście z podwórza
Wejście
 • z podwórza
Kondygnacja
 • Parter
Powierzchnia całkowita 569,30 m2
Powierzchnia podstawowa 418,50 m2
Powierzchnia dodatkowa 150,80 m2

brak informacji o roszczeniach, z zastrzeżeniem § 12 Regulaminu Konkursu ofert na najem lokali użytkowych; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności;  Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu -zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności;

Budynek znajduje się w obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Olbrachta - uchwała nr LVI/1669/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r., na terenie oznaczonym 59 KD-KM; ustalenia szczegółowe wg § 77 uchwały, zgodnie z uchwałą podstawowe przeznaczenie terenu to: tereny obiektów i urządzeń komunikacji miejskiej;  budynek nieujęty w gminnej ewidencji zabytków i niewpisany do rejestru zabytków. Lokal w budynku jednokondygnacyjnym, tynki miejscami spękane-do naprawy, liczne zacieki na suficie (podbitka z desek), sufity i ściany do malowania, lamperie do malowania farbą olejną, drzwi zewnętrzne 1 szt. dwuczęściowe stalowe skorodowane, naświetle nad drzwiami od zewnątrz obite płytą od wewnątrz styropianem, 1 szt. drzwi wew. dwuskrzydłowe obite blachą stan dostateczny, 1 szt. drzwi wew. dwuskrzydłowe drewniane stan dostateczny, terakota w stanie dostatecznym, posadzka betonowa do naprawy -w stanie dostatecznym, posadzka żywiczna do naprawy i uzupełnienia, lastryko w stanie dostatecznym, drzwi wewnętrzne płytowe i drewniane stan dostateczny, 1 szt. drzwi wewnętrznych do wymiany,  okna w lokalu okratowane częściowo zasłonięte styropianem- stan dostateczny, naświetla-okna 3 szt. -stan dostateczny, w jednym z pomieszczeń szyby w oknach zamalowane-okna okratowane, W lokalu znajduje się piwnica, wejście do piwnicy po schodach stalowych spiralnych, okienka piwniczne 3 szt.do wymiany. Instalacja elektryczna częściowo zdemontowana - do dalszego użytkowania. Rozliczenie energii elektrycznej ryczałtem  z wynajmującym do czasu wymiany i rozdzielenia instalacji elektrycznej w lokalu. Instalacja c.o.-stan dostateczny do dalszego użytkowania Lokal posiada wentylację grawitacyjną.

Lokalizacja
 • Utworzył(a): Eliza Miszewska, 2017-05-31 09:18:34
WYSZUKIWARKA
ulica
tryb wynajmu
pow. całkowita
-
m2
okres najmu
wejście
kondygnacja
przeznaczenie
lokalu