Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 632-32-15, fax.(22) 632-72-42
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 23.06.2018   
Imieniny: Albina, Wandy, Zenona

Nakielska 4 - 122,29 m2

 • Nakielska 4
 • Nakielska 4
 • Nakielska 4
 • Nakielska 4
 • Nakielska 4
 • Nakielska 4
 • Nakielska 4
 • Nakielska 4
 • Nakielska 4
 • Nakielska 4
 • Nakielska 4
Nakielska 4 Nakielska 4 Nakielska 4 Nakielska 4 Nakielska 4 Nakielska 4 Nakielska 4 Nakielska 4 Nakielska 4 Nakielska 4 Nakielska 4
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 13,00 zł
Stawka minimalna za m2 pow. dodatkowej 10,00 zł
Wadium 1393,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Konkurs na najem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
 • Biurowe
 • Handlowe
 • Magazyn
 • Usługowe
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu adm. Koło, ul. Ciołka 33 (tel. 22 836 64 73, w. 102)
Lokal do wynajęcia w drodze konkursu ofert; Przeznaczenie lokalu – biuro, handel, usługi, magazyn.
Opis lokalu
Adres Nakielska 4
Obręb / działka 6-07-08/108
Usytuowanie front, parter, wejście z podwórza i klatki schodowej
Wejście
 • z klatki schodowej
 • z podwórza
Kondygnacja
 • Parter
Powierzchnia całkowita 122,29 m2
Powierzchnia podstawowa 56,86 m2
Powierzchnia dodatkowa 65,42 m2

brak informacji o roszczeniach, z zastrzeżeniem § 12 Regulaminu Konkursu ofert na najem lokali użytkowych; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności;  Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu -zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności;

Budynek znajduje się w obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Olbrachta - uchwała nr LVI/1669/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r., na terenie oznaczonym 59 KD-KM; ustalenia szczegółowe wg § 77 uchwały, zgodnie z uchwałą podstawowe przeznaczenie terenu to: tereny obiektów i urządzeń komunikacji miejskiej;  budynek nieujęty w gminnej ewidencji zabytków i niewpisany do rejestru zabytków. Lokal na parterze w budynku dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym o konstrukcji tradycyjnej. Lokal obejmuje pięć pomieszczeń z osobnymi wejściami z korytarza w budynku biurowym oraz jednego boksu z kanałem samochodowym z wejściem od podwórza. Okna w budynku biurowym PCV okratowane - stan dobry. Tynki cem.-wapienne w stanie dostatecznym. Ściany i sufity malowane farbą emulsyjną w stanie dobrym. W jednym z pomieszczeń terakota i glazura na części powierzchni ścian w stanie dostatecznym, zlew dwukomorowy stalowy oraz bateria zlewozmywakowa w stanie dostatecznym. Drzwi 5 szt. obite dermą obustronnie- stan dostateczny, 1 szt.drzwi obite dermą jednostronnie- stan dostateczny. Panele podłogowe w lokalach biurowych - stan dobry. W budynku biurowym grzejniki żeberkowe i Purmo w stanie dostatecznym. WC ogólne na korytarzu. W pomieszczeniu boksu ściany i sufity malowane farbą emulsyjną w stanie dostatecznym. Wrota stalowe dwuczęściowe z małymi drzwiami, skorodowane w stanie dostatecznym. W boksie okna drewniane z zewnątrz do połowy zabezpieczone blachą, powyżej rury stalowe w stanie dostatecznym. Posadzka betonowa stan dostateczny. Kanał samochodowy zabezpieczony deskami. Instalacja elektryczn sprawna do dalszego użytkowania. Rozliczenie za energię elektryczną ryczałtem z wynajmującym. Lokal posiada wentylację grawitacyjną.

Lokalizacja
 • Utworzył(a): Eliza Miszewska, 2017-05-31 09:09:14
WYSZUKIWARKA
ulica
tryb wynajmu
pow. całkowita
-
m2
okres najmu
wejście
kondygnacja
przeznaczenie
lokalu