Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 632-32-15, fax.(22) 632-72-42
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 26.04.2018   
Imieniny: Marii, Marzeny, Ryszarda

Grzybowska 88 - 91,47 m2

 • Grzybowska 88
 • Grzybowska 88
 • Grzybowska 88
 • Grzybowska 88
 • Grzybowska 88
 • Grzybowska 88
 • Grzybowska 88
 • Grzybowska 88
 • Grzybowska 88
 • Grzybowska 88
 • Grzybowska 88
 • Grzybowska 88
 • Grzybowska 88
 • Grzybowska 88
 • Grzybowska 88
Grzybowska 88 Grzybowska 88 Grzybowska 88 Grzybowska 88 Grzybowska 88 Grzybowska 88 Grzybowska 88 Grzybowska 88 Grzybowska 88 Grzybowska 88 Grzybowska 88 Grzybowska 88 Grzybowska 88 Grzybowska 88 Grzybowska 88
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 10,00 zł
Wadium 915,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Konkurs na najem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
 • Magazyn
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu adm. Ogrodowa, ul. Ogrodowa 28/30 (tel. 22 620 93 11, w. 101)
Lokal do wynajęcia w drodze konkursu ofert; Przeznaczenie lokalu – magazyn
Opis lokalu
Adres Grzybowska 88
Obręb / działka 6-04-03/32
Usytuowanie wolnostojący budynek użytkowy, I piętro wejście z podwórza
Wejście
 • z podwórza
Kondygnacja
 • 1 piętro
Powierzchnia całkowita 91,47 m2
Powierzchnia podstawowa 91,47 m2

brak informacji o roszczeniach, z zastrzeżeniem § 12 Regulaminu Konkursu ofert na najem lokali użytkowych; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności;  Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu -zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności;

Budynek znajduje się w obszrze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Towarowej - uchwała nr XCIV/2410/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r., na terenie oznaczonym 3.4b MW(U); ustalenia szczegółowe wg § 50 uchwały; sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15 uchwały; budynek nie jest ujęty w gminnej ewidencji oraz nie jest wpisany do rejestru zabytków.  Pierwsze piętro oddzielone kratą stalową umieszczoną na schodach parteru. Schody obłożone lastryko - stan dostateczny. Schody prowadzące na piętro mają 107 cm szerokości, na zabiegu 126cm, a już na piętrze występuje przewężenie na 75cm na odcinku około 50 cm. Przewężenie można zlikwidować. Tynki i powłoki malarskie - stan niedostateczny. W lokalu znajdują się drewniane ściany działowe - stan niedostateczny. Stolarka okienna drewniana - stan niedostateczny. Stolarka drzwiowa wejściowa i wewnętrzna stan niedostateczny. Podłogi - płyta pilśniowa - stan niedostateczny. Lokal posiada wentylację grawitacyjną. Instalacja wod-kan i c.o. - stan niedostateczny. Istnieje możliwość zasilenia nowej instalacji c.o. z instalacji na parterze, natomiast inst. wodne - zw i cw można jedynie poprowadzić z piwnicy, poprzez czynny lokal użytkowy na parterze. Brak zasilenia elektrycznego do lokalu. Instalacje elektryczna wewnątrzlokalowa - stan niedostateczny. Nie ma możliwośći zawarcia idywidualnej umowy z dostawcą energii. Przyszły najemca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt bez jego zwrotu do wykonania wszelkich prac remontowych i adaptacyjnych w lokalu niezbędnych do prowadzenia w nim własnej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obejmujących między innymi wymianę lub wykonanie instalacji wraz z urządzeniami i zasileniami oraz wykonanie wewnętrznej linii zasilającej, zapewniając ich sprawne działanie w tym umożliwiający zawarcie indywidualnych umów z dostawcami mediów,

Lokalizacja
 • Utworzył(a): Eliza Miszewska, 2017-05-31 08:22:38
WYSZUKIWARKA
ulica
tryb wynajmu
pow. całkowita
-
m2
okres najmu
wejście
kondygnacja
przeznaczenie
lokalu