Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 632-32-15, fax.(22) 632-72-42
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 23.06.2018   
Imieniny: Albina, Wandy, Zenona

Burakowska 11 - 540,04 m2

 • Burakowska 11
 • Burakowska 11
 • Burakowska 11
 • Burakowska 11
 • Burakowska 11
 • Burakowska 11
 • Burakowska 11
 • Burakowska 11
 • Burakowska 11
 • Burakowska 11
 • Burakowska 11
 • Burakowska 11
 • Burakowska 11
 • Burakowska 11
Burakowska 11 Burakowska 11 Burakowska 11 Burakowska 11 Burakowska 11 Burakowska 11 Burakowska 11 Burakowska 11 Burakowska 11 Burakowska 11 Burakowska 11 Burakowska 11 Burakowska 11 Burakowska 11
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 10,00 zł
Stawka minimalna za m2 pow. dodatkowej 10,00 zł
Wadium 5400,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Konkurs na najem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
 • Biurowe
 • Magazyn
 • Usługowe
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu adm. Nowolipki, ul. Nowolipki 16 (tel. 22 838 49 75, w. 134)
Lokal do wynajęcia w drodze konkursu ofert; Przeznaczenie lokalu – biuro, usługi, magazyn
Opis lokalu
Adres Burakowska 11
Obręb / działka 6-03-01/63/5
Usytuowanie wolnostojący budynek użytkowy, parter, piwnica, wejście z podwórza
Wejście
 • z podwórza
Kondygnacja
 • Parter
 • Piwnica
Powierzchnia całkowita 540,04 m2
Powierzchnia podstawowa 385,73 m2
Powierzchnia dodatkowa 154,31 m2

brak informacji o roszczeniach, z zastrzeżeniem § 12 Regulaminu Konkursu ofert na najem lokali użytkowych; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności;  Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu -zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności;

Budynek zlokalizowany na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; budynek niewpisany do rejestru zabytków i nieujęty w gminnej ewidencji zabytków.  Tynki wewnętrzne ścian i sufitów cementowo-wapienne-stan niedostateczny, malowane f.emulsyjną -stan niedostateczny, drzwi wejściowe drewniane stan - dostateczny,  stalowe -stan dostateczny, Okna drewniane - stan dostateczny, Podłogi -deski podłogowe + wylewka betonowa- stan dostateczny. Stolarka wewnętrzna drzwiowa - stan dostateczny, Tynki zewnętrzne - stan niedostateczny, pokrycie dachowe - stan dostateczny. Instalacja wody zimnej z rur stalowych,kanalizacja sanitarna z rur żeliwnych-stan niedostateczny.Urządzenia sanitarne stan niedostateczny. Instalacja elektryczna wykonana jest  n/t i  p/t z miejscowymi uszkodzeniami . Osprzęt elektryczny niekompletny uszkodzony. Instalacja istniejąca była zasilana z  2-ch liczników 3 fazowych -stan instalacji niedostateczny. W celu zawarcia indywidualnej umowy na dostawę energii elektrycznej, należy wymienić WLZ wraz z wewnętrzną instalacją. W pobliżu lokalu użytkowego Burakowska 11 w odległości mniejszej niz 50m brak usytuowanych obiektów chronionych.  Przyszły najemca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt bez jego zwrotu do wykonania wszelkich prac remontowych i adaptacyjnych w lokalu niezbędnych do prowadzenia w nim własnej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obejmujących między innymi wymianę lub wykonanie instalacji wraz z urządzeniami i zasileniami zapewniając ich sprawne działanie w tym umożliwiający zawarcie indywidualnych umów z dostawcami mediów, naprawy stolarki okiennej i drzwiowej, przegród zewnętrznych i wewnętrznych wraz z warstwami nośnymi i wykończeniowymi podłóg.

Lokalizacja
 • Utworzył(a): Eliza Miszewska, 2017-05-31 08:15:42
WYSZUKIWARKA
ulica
tryb wynajmu
pow. całkowita
-
m2
okres najmu
wejście
kondygnacja
przeznaczenie
lokalu