Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 632-32-15, fax.(22) 632-72-42
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 23.06.2018   
Imieniny: Albina, Wandy, Zenona

Żelazna 75A - 69,95 m2

 • Żelazna 75A
 • Żelazna 75A
 • Żelazna 75A
 • Żelazna 75A
 • Żelazna 75A
 • Żelazna 75A
Żelazna 75A Żelazna 75A Żelazna 75A Żelazna 75A Żelazna 75A Żelazna 75A
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 56,00 zł
Wadium 3917,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Oferta poza konkursem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
 • Biurowe
 • Handlowe
 • Usługowe
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu ZGN Wola tel. 22/49-58-136, 151, 170; adm. Ogrodowa tel. 22/620-93-11 wew. 101; http://www.zgnwola.waw.pl/lokale-uzytkowe/lokale-uzytkowe/konkursy-przetargi/394-oferta-poza-konkursem-1-2016

Lokal do wynajęcia poza  konkursem ofert http://www.zgnwola.waw.pl/lokale-uzytkowe/lokale-uzytkowe/konkursy-przetargi/394-oferta-poza-konkursem-1-2016

Przeznaczenie lokalu – biuro, handel (brak zgody na sprzedaż alkoholu), usługi.

Opis lokalu
Adres Żelazna 75A
Obręb / działka 6-01-04/7
Usytuowanie front, parter, wejście z ulicy
Wejście
 • z ulicy
Kondygnacja
 • Parter
Powierzchnia całkowita 69,95 m2
Powierzchnia podstawowa 69,95 m2
brak informacji o roszczeniach; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności;  oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy; w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności; brak zgody Wspólnoty Mieszkaniowej na prowadzenie działalności rozrywkowo-gastronomicznej. Preferowana nieuciążliwa działalność dla mieszkańców. Budynek znajduje się w obszarze terenów objętych miejscowym planem zagospodaroania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej- część północna A- uchwała nr LXXXV/2214/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3.07.2014 r., na terenie oznaczonym 18D UMW; ustalenia szczegółowe wg § 36; kolorystyka elewacji wg § 9 pkt 2; zasady rozmieszczania nośników reklamy oraz szyldów wg § 9 pkt 4, budynek wpisany do rejestru zabytków, budynek podlega ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków, dla których wszelkie działania wymagają uzyskania pozwolenia właściwego konserwatora zabytków.  ZGN Wola wystąpi do Stołecznego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie zaleceń konserwatorskich wobec lokalu; lokal w dostatecznym stanie technicznym, składa się z dwóch pomieszczeń i wc. Tynki ścian i sufitów - stan dostateczny. Powłoki malarskie - do malowania. Drzwi witrynowe i okna oraz stolarka drzwiowa wewnątrzlokalowa drewniana - do wymiany. Posadzki - wykładzina PCV i terakota - do wymiany . Lokal posiada wentylację grawitacyjną. Osprzęt sanitarny do wymiany. Zasilanie elektryczne jednofazowe - do dalszego użytku. Instalacja elektryczna wewnątrzlokalowa do dalszego użytku, wymaga naprawy. Oprawy oświetleniowe jarzeniowo-żarowe do dalszego użytku. Osprzęt elektryczny do wymiany; instalacja elektryczna do sprawdzenia i dostosowania do indywidualnych potrzeb najemcy, który zobowiązany jest do zawarcia indywidualnej umowy z dostawcą energii elektrycznej.
Lokalizacja
 • Utworzył(a): Ewa Szaniewska, 2017-05-24 11:20:55
WYSZUKIWARKA
ulica
tryb wynajmu
pow. całkowita
-
m2
okres najmu
wejście
kondygnacja
przeznaczenie
lokalu