Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 632-32-15, fax.(22) 632-72-42
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 26.04.2018   
Imieniny: Marii, Marzeny, Ryszarda

Złota 73 - 26,59 m2

  • Złota 73
  • Złota 73
  • Złota 73
  • Złota 73
Złota 73 Złota 73 Złota 73 Złota 73
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 8,00 zł
Stawka minimalna za m2 pow. dodatkowej 8,00 zł
Wadium 213,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Oferta poza konkursem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
  • Nieuciążliwa działalność dla mieszkańców
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu ZGN Wola tel. 22/49-58-136, 151, 170; adm. Ogrodowa tel. 22/620-93-11 wew. 117; http://www.zgnwola.waw.pl/lokale-uzytkowe/lokale-uzytkowe/konkursy-przetargi/394-oferta-poza-konkursem-1-2016

Lokal do wynajęcia poza  konkursem ofert - http://www.zgnwola.waw.pl/lokale-uzytkowe/lokale-uzytkowe/konkursy-przetargi/394-oferta-poza-konkursem-1-2016

Przeznaczenie lokalu – nieuciążliwa działalność dla mieszkańców.

Opis lokalu
Adres Złota 73
Obręb / działka 6-01-10/15
Usytuowanie piwnica, wejście z podwórza, z klatki schodowej
Wejście
  • z klatki schodowej
  • z podwórza
Kondygnacja
  • Piwnica
Powierzchnia całkowita 26,59 m2
Powierzchnia podstawowa 20,87 m2
Powierzchnia dodatkowa 5,72 m2
do nieruchomości zgłoszono roszczenia; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności;  oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy; w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności; budynek znajduje się w obszarze, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest w opracowaniu; budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Lokal usytuowany w piwnicy, dostęp z korytarza przypisanego do tego lokalu. Lokal do remontu. Tynki ścian i sufitów oraz powłoki malarskie - stan niedostateczny. Drzwi wejściowe - stan dostateczny. Stolarka okienna drewniana, okratowana - stan niedostateczny. Podłoga - deski - stan niedostateczny. Drzwi do korytarza - stan dostateczny. Posadzka w korytarzu szlichta - stan niedostateczny. Lokal nie posiada wentylacji.  Lokal nie posiada wc. Brak grzejników, źródłem ogrzewania są niezaizolowane poziomy inst. c.o. Instalacja z.w. i kanalizacji oraz zlew znajdują się we wspónym korytarzu. Zlew - stan niedostateczny.  Zasilanie elektryczne trójfazowe - stan dostateczny. Instalacja elektryczna wewnątrzlokalowa natynkowa - stan dostateczny, wymaga drobnych napraw. Lampy oświetleniowe i osprzęt elektryczny - stan niedostateczny. Istnieje możliwość zawarcia indywidualnej umowy na dostawę energii elektrycznej.
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Ewa Szaniewska, 2017-05-24 11:18:00
WYSZUKIWARKA
ulica
tryb wynajmu
pow. całkowita
-
m2
okres najmu
wejście
kondygnacja
przeznaczenie
lokalu