Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 632-32-15, fax.(22) 632-72-42
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 23.06.2018   
Imieniny: Albina, Wandy, Zenona

Obozowa 85 - 18,38 m2

  • Obozowa 85
  • Obozowa 85
  • Obozowa 85
  • Obozowa 85
  • Obozowa 85
Obozowa 85 Obozowa 85 Obozowa 85 Obozowa 85 Obozowa 85
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 9,60 zł
Wadium 176,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Oferta poza konkursem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
  • Nieuciążliwa działalność dla mieszkańców
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu ZGN Wola tel. 22/49-58-136, 151, 170; adm. Koło, tel. 22 836 06 13, w. 124; http://www.zgnwola.waw.pl/lokale-uzytkowe/lokale-uzytkowe/konkursy-przetargi/394-oferta-poza-konkursem-1-2016

Lokal do wynajęcia poza  konkursem ofert - http://www.zgnwola.waw.pl/lokale-uzytkowe/lokale-uzytkowe/konkursy-przetargi/394-oferta-poza-konkursem-1-2016

Przeznaczenie lokalu – nieuciążliwa działalność dla mieszkańców.

Opis lokalu
Adres Obozowa 85
Obręb / działka 6-06-09/3
Usytuowanie front, piwnica, wejście z podwórza, z klatki schodowej
Wejście
  • z klatki schodowej
  • z podwórza
Kondygnacja
  • Piwnica
Powierzchnia całkowita 18,38 m2
Powierzchnia podstawowa 18,38 m2
brak informacji o roszczeniach; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności;  oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy; w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności; Budynek znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Moczydło- uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XCIV/2805/2010 z dnia 09.11.2010 r., na terenie oznaczonym 2 MW(UP); szczegółowe ustalenia wg § 15 uchwały; nie dopuszcza się realizacji nośników reklamowych, dopuszcza się realizację szyldów reklamowych zgodnie z przepisami w § 5 ust. 2; zgodnie z planem ustala się ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym i zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości pola elektromagnetycznego jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska; obszar objety strefą ochrony konserwatorskiej oznaczoną na rysunku planu symbolem KZ-C; dla której ustala się zachowanie funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego i usług społecznych oraz dopuszcza się jako funkcję towarzyszącą usługi nieuciążliwe, dla budynków ustala się zakaz zmian bryły budynku i kompozycji elewacji wraz z otworami okiennymi i drzwiowymi, wyklucza się zmianę podziałów otworów okiennych; budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków; ZGN Wola wystąpi do Stołecznego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie zaleceń konserwatorskich wobec lokalu. Lokal na parterze w bud. wspólnotowym. Tynki cementowo-wapienne, malowanie farba emulsyjna, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne drewniane  stan dostateczny; terakota i glazura w wc i części korytarza, okna PCV stan dobry. Instalacja elektryczna wraz z osprzętem do dalszego użytku. Istnieje możliwość zawarcia indywidualnej umowy na dostawę energii elektrycznej. Lokal posiada indywidualne zasilanie elektryczne. Zlew z baterią naścienną i wc kompakt stan dobry. Lokal posiada wentylację grawitacyjną.
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Ewa Szaniewska, 2017-05-24 11:15:09
WYSZUKIWARKA
ulica
tryb wynajmu
pow. całkowita
-
m2
okres najmu
wejście
kondygnacja
przeznaczenie
lokalu