Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 632-32-15, fax.(22) 632-72-42
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 23.06.2018   
Imieniny: Albina, Wandy, Zenona

Miedziana 18 - 31,12 m2

 • Miedziana 18
 • Miedziana 18
 • Miedziana 18
 • Miedziana 18
 • Miedziana 18
 • Miedziana 18
 • Miedziana 18
 • Miedziana 18
 • Miedziana 18
 • Miedziana 18
 • Miedziana 18
 • Miedziana 18
 • Miedziana 18
 • Miedziana 18
Miedziana 18 Miedziana 18 Miedziana 18 Miedziana 18 Miedziana 18 Miedziana 18 Miedziana 18 Miedziana 18 Miedziana 18 Miedziana 18 Miedziana 18 Miedziana 18 Miedziana 18 Miedziana 18
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 9,00 zł
Wadium 280,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Oferta poza konkursem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
 • Nieuciążliwa działalność dla mieszkańców
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu ZGN Wola tel. 22/49-58-136, 151, 170; adm. Ogrodowa tel. 22/620-93-11 wew. 201; http://www.zgnwola.waw.pl/lokale-uzytkowe/lokale-uzytkowe/konkursy-przetargi/394-oferta-poza-konkursem-1-2016

Lokal do wynajęcia poza  konkursem ofert - http://www.zgnwola.waw.pl/lokale-uzytkowe/lokale-uzytkowe/konkursy-przetargi/394-oferta-poza-konkursem-1-2016

Przeznaczenie lokalu – nieuciążliwa działalność dla mieszkańców.

Opis lokalu
Adres Miedziana 18
Obręb / działka 6-01-07/40
Usytuowanie oficyna, suterena, wejście z bramy, z klatki schodowej
Wejście
 • z klatki schodowej
 • z prześwitu bramowego
Kondygnacja
 • Suterena
Powierzchnia całkowita 31,12 m2
Powierzchnia podstawowa 31,12 m2
brak informacji o roszczeniach; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności;  oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy; w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności; budynek znajduje się w obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków; ZGN Wola wystąpi do Stołecznego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie zaleceń konserwatorskich wobec lokalu.  Lokal w dostatecznym stanie technicznym. Tynki ścian - stan dostateczny. Sufity - tynki stan dobry, do malowania. Drzwi wejściowe -stalowe- stan dobry. Stolarka okienna PCV (okratowana) - stan dobry. Podłogi - panele - stan niedostateczny. Lokal nie posiada wentylacji grawitacyjnej. Urządzenia sanitarne - stan niedostateczny. Zasilanie elektryczne trójfazowe  do lokalu - stan dobry. Instalacja elektryczna wewnątrzlokalowa - stan dostateczny, wymaga drobnych napraw. Lampy oświetleniowe i osprzęt elektryczny - stan niedostateczny. Istnieje możliwość zawarcia indywidualnej umowy na dostawę energii elektrycznej.
Lokalizacja
 • Utworzył(a): Ewa Szaniewska, 2017-05-24 11:11:40
WYSZUKIWARKA
ulica
tryb wynajmu
pow. całkowita
-
m2
okres najmu
wejście
kondygnacja
przeznaczenie
lokalu