Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 17.12.2018   
Imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii

Wawelberga 1 - 17,85 m2

  • Wawelberga 1
  • Wawelberga 1
  • Wawelberga 1
Wawelberga 1 Wawelberga 1 Wawelberga 1
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 8,00 zł
Wadium 142,80 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Oferta poza konkursem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
  • Usługowe
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu ZGN Wola tel. 22/49-58-170; adm. Młynów tel. 22/632-10-60 wew. 118, 133; http://www.zgnwola.waw.pl/lokale-uzytkowe/lokale-uzytkowe/konkursy-przetargi/394-oferta-poza-konkursem-1-2016

Lokal do wynajęcia poza  konkursem ofert - http://www.zgnwola.waw.pl/lokale-uzytkowe/lokale-uzytkowe/konkursy-przetargi/394-oferta-poza-konkursem-1-2016

Przeznaczenie lokalu –  usługi, magazyn.

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Opis lokalu
Adres Wawelberga 1
Obręb / działka 6-03-19/31
Usytuowanie piwnica, wejście z podwórza, klatki schodowej
Wejście
  • z klatki schodowej
  • z podwórza
Kondygnacja
  • Piwnica
Powierzchnia całkowita 17,85 m2
Powierzchnia podstawowa 17,82 m2
brak informacji o roszczeniach; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności;  Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu -zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności; Budynek znajduje się w obszarze terenów nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków; Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków wydało zalecenia konserwatorskie (pismo KZ-IIAU.4120.446.2016.MMU/BMA z dn. 15.07.2016 r.; 1.TYNKI: -cementowo-wapienne -cały lokal st.dobry 2.POWŁOKI MALARSKIE: -Emulsyjne -cały lokal st.dobry 3.DRZWI: -Wejściowe płytowe pełne 1szt -st.dost. 4.STOLARKA: OKNA: Okno PCV piwniczne trójdzielne 1szt. -st.dobry 5.PODŁOGI: Deski w całym lokalu st.dost. /miejscowo spróchniałe/ 6.INSTALACJA ELEKTRYCZNA: Zasilanie jedno fazowe, instalacja wewnętrzna do wymiany  7.INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA: -brak 8.INSTALACJA GRZEWCZA: -brak 9.INSTALACJA GAZOWA: -brak w wyposażeniu 10.WYPOSAŻENIE: -brak; wspólnota mieszkaniowa planuje remont kominów ponad dachem, remont klatek schodowych; Instalacja elektryczna do sprawdzenia i dostosowania do indywidualnych potrzeb najemcy, który zobowiązany jest do zawarcia indywidualnej umowy z dostawcą energii elektrycznej.
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Ewa Szaniewska, 2017-01-20 13:18:01
  • Ostatnia modyfikacja: Ewa Szaniewska, 2017-03-16 08:36:31
WYSZUKIWARKA
ulica
tryb wynajmu
pow. całkowita
-
m2
okres najmu
wejście
kondygnacja
przeznaczenie
lokalu