ZGN Wola
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457

Oferta poza konkursem

Szczegóły
Status W toku
Tryb wynajmu Oferta poza konkursem do 3 lat
Data ogłoszenia 2016-01-05
Termin składania ofert

Lokale do wynajęcia poza konkursem ofert.

Powiązane oferty

 • Utworzył(a): Ewa Szaniewska, 2016-01-05 10:06:07
 • Ostatnia modyfikacja: Maciej Perczyński, 2020-01-23 11:10:47

Płocka 25 - 35,83 m2

Płocka 25
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 10,00 zł
Wadium 358,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Oferta poza konkursem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
 • Magazyn
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu adm. Młynów tel. 22/632-10-60 wew. 118, 133

Lokal do wynajęcia poza konkursem ofert - http://www.zgnwola.waw.pl/lokale-uzytkowe/lokale-uzytkowe/konkursy-przetargi/394-oferta-poza-konkursem-1-2016;

Przeznaczenie lokalu – magazyn, dopuszcza się możliwość wynajęcia lokalu osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej na pomieszczenie gospodarcze.

 

Opis lokalu
Adres Płocka 25
Obręb / działka 6-02-04/90
Usytuowanie piwnica, wejście z klatki schodowej
Kondygnacja
 • Piwnica
Powierzchnia całkowita 35,83 m2
do nieruchomości zgłoszono roszczenia, wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin lokalu; tynki - cementowo-wapienne stan dost., drzwi - wejście metalowe, szt.1, -st.dost., okna - brak, podłogi - podłoże betonowe, cały lokal, -st.dost., instalacja elektryczna - instalacja wewnętrzna do dostosowania do potrzeb najemcy, zasilanie 1-fozaowe. Istnieje możliwość zawarcia indywidualnej umowy z dostawcą energii elektrycznej.
Lokalizacja
 • Utworzył(a): Ewa Szaniewska, 2016-01-05 13:25:26
 • Ostatnia modyfikacja: Ewa Szaniewska, 2019-10-10 13:58:10

Rabsztyńska 24 - 400,32 m2

Rabsztyńska 24
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 7,00 zł
Wadium 2802,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Oferta poza konkursem do 3 lat
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu adm. Młynów tel. 22/632-10-60 wew. 118, 133

Lokal do wynajęcia poza konkursem ofert - http://www.zgnwola.waw.pl/lokale-uzytkowe/lokale-uzytkowe/konkursy-przetargi/394-oferta-poza-konkursem-1-2016;

Przeznaczenie lokalu – magazyn lub inna nieuciążliwa działalność dla mieszkańców.

Opis lokalu
Adres Rabsztyńska 24
Obręb / działka 6-03-18/35 i 36
Usytuowanie piwnica, wejście z podwórza z klatki schodowej
Kondygnacja
 • Piwnica
Powierzchnia całkowita 400,32 m2
brak informacji o roszczeniach, z zastrzeżeniem § 14 Regulaminu Konkursu ofert na najem lokali użytkowych; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin lokalu; Ściany ceglane i betonowe pokryte tynkami cementowo-wapiennymi (częściowe ubytki) malowane farbami emulsyjnymi; sufit tynkowany (częściowe ubytki); podłoga betonowa (miejscowe ubytki do remontu); okna pvc stan dobry; drzwi wejściowe metalowe stan dostateczny; pomieszczenia o różnej wysokości, po dawnej kotłowni węglowej, lokal dwupoziomowy składający się z pomieszczeń piwnicznych pod budynkiem oraz pomieszczeń wychodzących poza obrys budynku; instalacja elektryczna do dostosowania wedle potrzeb najemcy, brak niezależnego zasilania; brak instalacji wod-kan, możliwość podłączenia do istniejącej instalacji wspólnej; c.o. w części pomieszczeń;
Lokalizacja
 • Utworzył(a): Ewa Szaniewska, 2016-01-05 13:27:38
 • Ostatnia modyfikacja: Eliza Miszewska, 2018-06-04 08:19:33

Żytnia 79 - 123,75 m2

Żytnia 79
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 7,00 zł
Wadium 866,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Oferta poza konkursem do 3 lat
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu adm. Młynów tel. 22/632-10-60 wew. 118, 133

Lokal do wynajęcia poza konkursem ofert - http://www.zgnwola.waw.pl/lokale-uzytkowe/lokale-uzytkowe/konkursy-przetargi/394-oferta-poza-konkursem-1-2016;

Przeznaczenie lokalu – pracownia artystyczna, magazyn lub inna nieuciążliwa działalność dla mieszkańców; dopuszcza się możliwość wynajęcia lokalu osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej na pomieszczenie gospodarcze.

Opis lokalu
Adres Żytnia 79
Obręb / działka 6-03-14/52
Usytuowanie piwnica, wejście z ulicy, z klatki schodowej
Kondygnacja
 • Piwnica
Powierzchnia całkowita 123,75 m2
ewentualny remont i adaptacja lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności na koszt Najemcy, stan techniczny zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin lokalu; brak możliwości zmiany konstrukcji lokalu.
Lokalizacja
 • Utworzył(a): Ewa Szaniewska, 2016-01-05 14:10:39
 • Ostatnia modyfikacja: Eliza Miszewska, 2018-06-04 08:19:03

Złota 71 - 25,72 m2

Złota 71
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 8,00 zł
Wadium 206,00 zł
Okres najmu
Tryb wynajmu Oferta poza konkursem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
 • Magazyn
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa, ul. Ogrodowa 28/30, tel. 22 620 93 11 wew. 101
Lokal do wynajęcia poza konkursem. Przeznaczenie lokalu: magazyn.
Opis lokalu
Adres Złota 71
Obręb / działka 6-01-10/18
Usytuowanie piwnica, wejście z klatki schodowej od ulicy
Wejście
 • z ulicy
Kondygnacja
 • Piwnica
Powierzchnia całkowita 25,72 m2
Powierzchnia podstawowa 25,72 m2
Brak informacji o roszczeniach. Wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa. Stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności. Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy - zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności; Budynek znajduje się w obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków pod poz. WOL20354. ZGN Wola wystąpi do Stołecznego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie zaleceń konserwatorskich wobec lokalu. Brak planów remontowych ZGN Wola wobec lokalu. Lokal w piwnicy, wejście z klatki schodowej. Drzwi metalowe-stan dostateczny. Tynki cem-wap. stan niedostateczny. Posadzka betonowa stan niedostateczny. Stolarka okienna- drewniana- stan niedostateczny. Brak instalacji wod.-kan. lokalowej. Brak ogrzewania. Przez lokal przebiegają poziomy zw. cw. i cyrkulacji oraz pion kanalizacyjny. Brak wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu. Do lokalu doprowadzona jest wewnętrzna linia zasilająca w energię elektryczną 3-fazowa, zakończona tablicą licznikową. Istnieje możliwość zawarcia indywidualnej umowy na dostawę energii elektrycznej po wykonaniu instalacji odbiorczej wg potrzeb najemcy.
Lokalizacja
 • Utworzył(a): Eliza Miszewska, 2018-06-25 09:59:55

Górczewska 27/35 - 178,12 m2

Górczewska 27/35
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 14,00 zł
Wadium 2494,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Oferta poza konkursem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
 • Biurowe
 • Handlowe
 • Usługowe
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Młynów, ul. Wawelberga 15, tel. 22 632 10 60 wew. 146

Lokal do wynajęcia poza konkursem ofert. Przeznaczenie lokalu: biuro, handel, usługi, brak zgody na sprzedaż alkoholu, z zastrzeżeniem Uchwały Nr XXIX/727/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 02.06.2016 r.

 

Na lokal złożono ofertę - termin składania ofert upływa w dniu 05.03.2020 r.

Opis lokalu
Adres Górczewska 27/35
Obręb / działka 6-03-18/9
Usytuowanie piwnica, wejście od ulicy Syreny
Wejście
 • z ulicy
Kondygnacja
 • Piwnica
Powierzchnia całkowita 178,12 m2
Powierzchnia podstawowa 178,12 m2
Brak informacji o roszczeniach. Wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa. Stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin – najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności. Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy - zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności. Wspólnota Mieszkaniowa planuje wymianę rozdzielni elektrycznych oraz 2 wind. Budynek znajduje się w obszarze terenów nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Budynek nieujęty w gminnej ewidencji zabytków i niewpisany do rejestru zabytków. Wyłączenie z ruchu fragmentu ul. Górczewskiej na czas budowy II linii metra. Tynki w lokalu cementowo-wapienne w stanie dostatecznym, w 4 pomieszczeniach glazura w stanie dostatecznym. Malowanie farbą emulsyjna w całym lokalu w stanie dostatecznym, na zapleczu lamperia w stanie dostatecznym. Drzwi wejściowe metalowe szklone z kratą 1 sztuka w stanie dostatecznym. Drzwi płytowe obite blachą /od podwórza/ 1 sztuka w stanie dostatecznym. Drzwi wewnętrzne płytowe pełne sztuk 8 w stanie dostatecznym. Okna PCV 6 sztuk w stanie dobrym. W jednym pomieszczeniu gres w stanie dostatecznym, w pozostałych terakota w stanie dostatecznym. Zasilanie elektryczne trójfazowe w całym lokalu  w stanie dostatecznym. Instalacja elektryczna w całym lokalu w stanie dostatecznym, wymaga napraw. Oświetlenie częściowozdemontowane do uzupełnienia. Osprzęt w całym lokalu do wymiany. Instalacja wodno-kanalizacyjna: ciepła woda, zimna woda i kanalizacja w całym lokalu w stanie dostatecznym. Brakuje instalacji grzewczej. Brakuje instalacji gazowej. Wyposażenie: Umywalka 1 sztuka w stanie dostatecznym. Bateria umywalkowa 1 sztuka w stanie dostatecznym. Brodzik 1 sztuka w stanie dostatecznym. Bateria prysznicowa 1 sztuka w stanie dostatecznym. Miska klozetowa 1 sztuka w stanie dostatecznym. Deska klozetowa 1 sztuka w stanie dostatecznym. Dolnopłuk 1 sztuka w stanie dostatecznym.
Lokalizacja
 • Utworzył(a): Eliza Miszewska, 2018-10-22 11:45:06
 • Ostatnia modyfikacja: Maciej Perczyński, 2020-02-21 13:19:25

E. Ciołka 33 - 20,26 m2

E. Ciołka 33
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 10,00 zł
Wadium 203,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Oferta poza konkursem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
 • Magazyn
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Koło, ul. E. Ciołka 33, tel. 22 836 64 73 wew. 122
Lokal do wynajęcia poza konkursem ofert. Przeznaczenie lokalu: magazyn.
Opis lokalu
Adres E. Ciołka 33
Obręb / działka 6-06-07/40
Usytuowanie piwnica, wejście z klatki schodowej od strony podwórza
Wejście
 • z klatki schodowej
 • z podwórza
Kondygnacja
 • Piwnica
Powierzchnia całkowita 20,26 m2
Powierzchnia podstawowa 20,26 m2
Do nieruchomości zgłoszono roszczenia. Wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa. Stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności. Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy - zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności. Budynek znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania - uchwała nr  LX/1830/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ulrychowa w rejonie ul. Księcia Janusza, na terenie oznaczonym symbolem 9A MW(U); zgodnie z § 49 uchwały m.in.: zakazuje się lokalizacji usług i obiektów uciążliwych, dopuszcza się umieszczanie nośników reklamy zgodnie z § 5 pkt 16 lit. a tiret pierwsze, drugie, trzecie, ósme lit. b, c, d, e, g, h, i. Brak planów remontowych ZGN Wola wobec lokalu. Lokal usytuowany w ciągu piwnic lokatorskich z wejściem z klatki schodowej. Lokal w stanie dostatecznym.Tynki cementowo-wapienne w stanie dostatecznym. Cały lokal kwalifikuje się do malowania. Drzwi zewnętrzne w stanie dobrym. Okno w pomieszczeniu kwalifikuje się do wymiany. Posadzka betonowa w stanie dostatecznym. Niewielkie ubytki w posadzce betonowej do naprawy. Wysokość pomieszczenia 2,09 m. Lokal posiada wentylację grawitacyjną. Lokal nie posiada instalacji wod.-kan., gazowej, grzewczej. Instalacja elektryczna - stan dostateczny. Instalacja wewnętrzna do dostosowania stosownie do potrzeb przez Najemcę. Zasilanie jednofazowe z instalacji wspólnej oświetlenia administracyjnego. Brak możliwości zawarcia indywidualnej umowy z dostawcą energii elektrycznej. Za energię rozliczenie ryczałtowe z Wynajmującym.
Lokalizacja
 • Utworzył(a): Eliza Miszewska, 2018-12-05 15:14:12

H. Wawelberga 1 - 17,85 m2

H. Wawelberga 1
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 12,00 zł
Wadium 214,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Oferta poza konkursem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
 • Magazyn
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Młynów, ul. H. Wawelberga 15, tel. 22 632 10 60 wew. 126
Lokal do wynajęcia poza konkursem ofert. Przeznaczenie lokalu: magazyn.
Opis lokalu
Adres H. Wawelberga 1
Obręb / działka 6-03-19/31
Usytuowanie suterena, wejście z klatki schodowej
Wejście
 • z klatki schodowej
Kondygnacja
 • Suterena
Powierzchnia całkowita 17,85 m2
Powierzchnia podstawowa 17,85 m2
Do nieruchomości zgłoszono roszczenia. Wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności. Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy - zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności. Budynek znajduje się w obszarze terenów nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków pod poz. WOL20299. Brak planów remontowych ZGN Wola wobec lokalu. Tynki cementowo-wapienne w całym lokalu w stanie niedostatecznym. Malowanie emulsyjne w całym lokalu w stanie niedostatecznym. Drzwi wejściowe drewniane płytowe 1 sztuka w stanie dostatecznym. Okna - PCV piwniczne trójdzielne 1 sztuka w stanie dobrym. Na podłodze deski w całym lokalu w stanie dostatecznym. Zasilanie elektryczne 1 fazowe w całym lokalu w stanie dostatecznym. Instalacja elektryczna i domofonowa w stanie niedostatecznym. Domofon 1 sztuka w stanie dostatecznym.
Lokalizacja
 • Utworzył(a): Eliza Miszewska, 2019-01-02 08:38:53

Chłodna 2/18 - 87,62 m2

Chłodna 2/18
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 8,00 zł
Wadium 701,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Oferta poza konkursem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
 • Nieuciążliwa działalność dla mieszkańców
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa, ul. Ogrodowa 28/30, tel. 22 49 58 100

Lokal do wynajęcia poza konkursem ofert - http://www.zgnwola.waw.pl/lokale-uzytkowe/lokale-uzytkowe/konkursy-przetargi/394-oferta-poza-konkursem ;

Przeznaczenie lokalu – nieuciążliwa działalność dla mieszkańców.

 

Opis lokalu
Adres Chłodna 2/18
Obręb / działka 6-01-02/119
Usytuowanie piwnica, suterena, wejście z podwórza, z IV klatki schodowej
Wejście
 • z klatki schodowej
 • z podwórza
Kondygnacja
 • Piwnica
 • Suterena
Powierzchnia całkowita 87,62 m2
Powierzchnia podstawowa 87,62 m2
Brak informacji o roszczeniach; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności;  Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu - zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności; Wspólnota Mieszkaniowa planuje doposażenie lokalu w instalację c.c.w. Budynek znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania - uchwała nr LXXXV/2214/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  rejonu ulicy Żelaznej – część północna A, na terenie oznaczonym symbolem 4A UMW; zgodnie z § 26 uchwały m.in.:  lokalizacja usług, dostępnych od strony przestrzeni publicznej, w parterach budynków, zasady rozmieszczania nośników reklamy oraz szyldów wg § 9 pkt 4, budynek usytuowany na terenie który jest częścią założenia urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych wymienionego w § 7 pkt 1 lit. n uchwały, wskazanego na rysunku planu, podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków, dla którego wszelkie działania wymagają uzyskania pozwolenia właściwego konserwatora zabytków, strefa i zasady ochrony konserwatorskiej wg § 7 pkt 2, 3 uchwały – z wyłączeniem lit. c, 4 i 5 lit. d, f  uchwały; pismem KZ-IIAU.4120.1980.2015.ASZ z dnia 22.12.2015 r. Stołeczny Konserwator Zabytków wydał zalecenia konserwatorskie wobec lokalu;  Lokal usytuowany w piwnicy. Drzwi wejściowe stalowe zamykane na kłódki, stan dostateczny. Drzwi wewnętrzne płycinowe, częściowo brak - stan dostateczny. Tynki cementowo wapienne stan dobry, na części ścian okładziny z płyt gipsowo - kartonowych stan dobry, na części ścian tynki skute - odsłonięta cegła. Malowanie stan dostateczny. W łazienkach na części ścian glazura w stanie dostatecznym. Na podłodze gres stan dostateczny. Instalacja elektryczna 1-faz. n/t w rurkach PCV – stan dostateczny. Instalacja elektryczna 1-faz. n/t w rurkach PCV – stan dostateczny.Tablica bezpiecznikowa w lokalu.  Istnieje możliwość zawarcia indywidualnej umowy na dostawę energii elektrycznej (wznowienie zasilania - tablica licznikowa na kl. schodowej). Instalacja wod - kan do dalszego użytkowania WC 2 szt.,umywalka  2 szt. brodzik bez kabiny  C O. grzejniki PURMO 2 szt.
Lokalizacja
 • Utworzył(a): Ewa Szaniewska, 2019-05-28 12:02:09
 • Ostatnia modyfikacja: Maciej Perczyński, 2020-01-24 13:20:00

M. Kasprzaka 90 - 90,95 m2

M. Kasprzaka 90
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 8,00 zł
Wadium 728,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Oferta poza konkursem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
 • Nieuciążliwa działalność dla mieszkańców
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Koło, ul. E. Ciołka 33, tel. 22 836 64 73 wew. 122

Lokal do wynajęcia poza konkursem ofert - http://www.zgnwola.waw.pl/lokale-uzytkowe/lokale-uzytkowe/konkursy-przetargi/394-oferta-poza-konkursem ;

Przeznaczenie lokalu – nieuciążliwa działalność dla mieszkańców.

Opis lokalu
Adres M. Kasprzaka 90
Obręb / działka 6-07-13/ 86
Usytuowanie piwnica, wejście z klatki schodowej
Wejście
 • z klatki schodowej
Kondygnacja
 • Piwnica
Powierzchnia całkowita 90,95 m2
Powierzchnia podstawowa 82,46 m2
Powierzchnia dodatkowa 8,49 m2
brak informacji o roszczeniach; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności;  Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu - zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności; Budynek znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Moczydło- uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XCIV/2805/2010 z dnia 09.11.2010 r., na terenie oznaczonym 29 MW(U); ustalenia szczegółowe wg § 34 uchwały; dopuszcza się realizacji reklam i szyldów reklamowych, zgodnie z przepisami w § 5 ust.2., Lokal usytuowany jest w budynku wspólnotowym w piwnicy. Tynki cem.-wapienne.W części pomieszczeń brak tynków. Cegła pomalowana. W części pomieszczeń płyta gipsowo-kartonowa w stanie dobrym. Lokal czysty pomalowany, tapeta w stanie dostatecznym, glazura w wc w stanie dobrym. Drzwi wewnętrzne: drewniane 2 szt. w stanie dobrym, 1szt.drewniane -obite z jednej strony blachą w stanie dostatecznym, 3 szt. płytowe w stanie dobrym, drzwi zewnętrzne schronowe 4 szt. w stanie dostatecznym, drzwi stalowe do czerpni 1 szt. w stanie dostatecznym, Posadzka betonowa w stanie dostatecznym, wykładzina pcv w stanie dostatecznym, terakota w wc. w stanie dobrym. Lokal wyposażony w instalację wod-kan z rurociagów PP-R i PCV, opomiarowaną wodomierzem z.w., stan dobry. Na wyposażeniu pozostaje ustep typu "Compact", podgrzewacz elektryczny c.w., umywalka z baterią, wanna z baterią i zlew z baterią w stanie dobrym. Ponad to elementy wyposażenia dawnego schronu: nieczynne zbiorniki wody, filtry powietrza, reczny wentylator. Pod stropem, zaizolowany wełną mineralną i folią aluminiową rurociag nawiewu powietrza z czerpni poza budynkiem. Brak obiektów chronionych  określonych w Uchwale Rady Miasta st.Warszawy.
Lokalizacja
 • Utworzył(a): Ewa Szaniewska, 2019-05-28 12:08:50
 • Ostatnia modyfikacja: Ewa Szaniewska, 2019-05-28 13:57:58

Nowolipki 22 - 27,16 m2

Nowolipki 22
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 9,00 zł
Wadium 244,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Oferta poza konkursem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
 • Magazyn
 • Nieuciążliwa działalność dla mieszkańców
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Nowolipki, ul. Nowolipki 16, tel. 22 838 49 75 wew. 133

Lokal do wynajęcia poza konkursem ofert - http://www.zgnwola.waw.pl/lokale-uzytkowe/lokale-uzytkowe/konkursy-przetargi/394-oferta-poza-konkursem;

Przeznaczenie lokalu – magazyn, usługi nieuciażliwe dla mieszkańców.

Oferta nieaktualna - na najem lokalu złozono ofertę (termin składania upłynął w dniu 10.01.2020 r.)

Opis lokalu
Adres Nowolipki 22
Obręb / działka 6-02-05/16
Usytuowanie front, piwnica, wejście z klatki schodowej
Wejście
 • z klatki schodowej
Kondygnacja
 • Piwnica
Powierzchnia całkowita 27,16 m2
Powierzchnia podstawowa 27,16 m2
brak informacji o roszczeniach; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności;  Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy - zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności. Wspólnota Mieszkaniowa planuje doposażenie budynku w instalację c. w. - termin uzależniony od Veolii, planowane na lata 2020 - 2022;  Budynek znajduje się w obszarze terenów nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków; Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków wydało zalecenia konserwatorskie (pismo KZ-IIAU.4120.4120.797.2015.JTO z dn. 09.10.2015 r.). Tynki cementowo-wapienne - stan dostateczny. Malowanie emulsyjne stan dostateczny. Drzwi wewnętrzne drewniane 1 szt. -stan dostateczny. Drzwi wejściowe drewniane płytowe 1 szt. - stan dostateczny. Okna piwniczne drewniane 4 szt. Podłogi pom. główne - lastrico - stan dostateczny, przedsionek - PCV - stan dostateczny. Instalacja zw, kanalizacji, co - stan dostateczny. Urządzenia sanitarne odbiorcze (miska ustępowa z dolnopłukiem, zlew z baterią) - do wymiany. Instalacja elektryczna zasilająca do lokalu jednofazowa - stan dostateczny, istnieje możliwość zawarcia indywidualnej umowy na dostawę energii elektrycznej. Zalecany remont. Instalacja elektryczna wewnętrzna, oświetlenie żarowo-jarzeniowe i gniazda wtykowe - stan dostateczny, do remontu.
Lokalizacja
 • Utworzył(a): Ewa Szaniewska, 2019-10-28 13:42:03
 • Ostatnia modyfikacja: Maciej Perczyński, 2020-02-21 13:27:49

Leszno 7 - 67,32 m2

Leszno 7
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 36,00 zł
Wadium 2424,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Oferta poza konkursem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
 • Biurowe
 • Handlowe
 • Usługowe
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Młynów, ul. Wawelberga 15, tel. 22 49 58 100

Lokal do wynajęcia poza konkursem ofert. Przeznaczenie lokalu: biuro, handel, usługi, brak zgody na prowadzenie usług noclegowych.

 

Oferta nieaktualna - na najem lokalu złozono ofertę (termin składania upłynął w dniu 13.02.2020 r.)

Opis lokalu
Adres Leszno 7
Obręb / działka 6-03-17/31
Usytuowanie budynek wspólnotowy, front, parter, wejście z ulicy
Wejście
 • z ulicy
Kondygnacja
 • Parter
Powierzchnia całkowita 67,32 m2
Powierzchnia podstawowa 67,32 m2

brak informacji o roszczeniach; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin – najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności;  Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy - zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności; Wspólnota Mieszkaniowa planuje przeprowadzenie modernizacji poziomów instalacji centralnego ogrzewania; wykonanie wewnętrznej instalacji zimnej wody - zasilenie węzła co i ccw; Budynek znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Towarowej - uchwała nr XCIV/2410/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r., na obszarze oznaczonym symbolem 1.3a MW(U); ustalenia szczegółowe w § 22 uchwały; zasady rozmieszczenia reklam i nośników reklamowych wg  § 15 uchwały; budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków; Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zalecenia konserwatorskie (pismo WZW.5183.1356.2018.KMR z dnia 17.12.2018 r.) dla innego lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku. ZGN Wola wystąpi do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie zaleceń konserwatorskich wobec przedmiotowego lokalu. Stan techniczny- Tynki cementowo-wapienne z gładzią gipsową w stanie dobrym. Malowanie w lokalu farbą emulsyjną w stanie dostatecznym. W pomieszczeniu WC glazura w stanie dostatecznym. Drzwi wewnętrzne płytowe pełne 3 szt. w stanie dostatecznym. Na zapleczu okno drewniane do wymiany, skrzynkowe zaślepione od wewnątrz płytą g-k, zabezpieczone nierozwieralną zewnętrzną kratą metalową w stanie dostatecznym. Witryny aluminiowe 3 sztuki w tym jedna z drzwiami wejściowymi w stanie dostatecznym. Na podłodze płytki ceramiczne w stanie dobrym. Zasilanie trójfazowe w stanie dostatecznym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia i dostosowania do potrzeb przyszłego najemcy. Instalacja wodno-kanalizacyjna sprawna. Instalcja grzewcza (c.o.) sprawna, grzejniki żeliwne 5 szt., 4szt. w stanie dostatecznym, 1 szt. od strony zaplecza do wymiany. Instalacja gazowa nie występuje. Wyposażenie: podgrzewacz wody 1 sztuka w stanie dostatecznym, umywalka 1 sztuka w stanie dostatecznym, bateria 1 sztuka w stanie dostatecznym, WC kompakt 1 sztuka w stanie dostatecznym. Sufit podwieszony z płyt K-G (Sala fronotowa, zaplecze) w stanie dostatecznym. Klimatyzacja oraz instalacja wyciągowa do demontażu lub dalszego użytkowania po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych warunkujacych prawidłowe użytkowanie i uzyskanie pozytywnej opini kominiarskiej w zakresie prawidłowej wentylacji w lokalu. Istnieje możliwość zawarcia inwidualnej umowy na dostawę energi elektrycznej. Lokal posiada wentylację grawitacyjną.

Lokalizacja
 • Utworzył(a): Maciej Perczyński, 2020-01-23 10:39:59
 • Ostatnia modyfikacja: Maciej Perczyński, 2020-02-21 13:22:51

Nowolipki 22 - 54,36 m2

Nowolipki 22
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 9,00 zł
Wadium 489,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Oferta poza konkursem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
 • Magazyn
 • Nieuciążliwa działalność dla mieszkańców
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Nowolipki, ul. Nowolipki 16, tel. 22 49 58 100

Lokal do wynajęcia poza konkursem ofert. Przeznaczenie lokalu: magazyn, działalność nieuciązliwa dla mieszkańców.

 

Na lokal złożono ofertę - termin składania ofert upływa w dniu 06.03.2020 r.

Opis lokalu
Adres Nowolipki 22
Obręb / działka 6-02-05/16
Usytuowanie budynek wspólnotowy, front, piwnica, wejście z ulicy, z podwórza, z klatki schodowej
Wejście
 • z klatki schodowej
 • z podwórza
 • z ulicy
Kondygnacja
 • Piwnica
Powierzchnia całkowita 54,36 m2
Powierzchnia podstawowa 54,36 m2

brak informacji o roszczeniach; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności;  Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy - zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności; Wspólnota Mieszkaniowa planuje podłączenie ciepłej wody w budynku oraz przeprowadzenie prac dotyczących remontu piwnic; Budynek znajduje się w obszarze terenów nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków; Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków wydało zalecenia konserwatorskie (pismo KZ-IIAU.4120.4120.797.2015.JTO z dn. 09.10.2015 r.); Tynki ścian i sufitów cementowo-wapienne - stan dostateczny, powłoki malarskie - emulsyjne - stan dostateczny. Drzwi wewnętrzne - 2 szt. - stan dostateczny. Drzwi zewnętrzne 1 szt - stan dostateczny, okna małe piwniczne - stan dostateczny. Podłogi - lastrico pomalowane - stan dostateczny. Wentylacja grawitacyjna - sprawna. Krata w otworze drzwiowym. Instalacja co - stan dostateczny,  zimna woda - stan dostateczny, wod-kan - stan dostateczny, wc - stan dostateczny. Instalacja elektryczna zasilająca do lokalu  - stan dostateczny. Istnieje możliwość zawarcia indywidualnej umowy na dostawę energii elektrycznej. Instalacja elektryczna wewnętrzna oświetlenia jarzeniowo-żarowa i instalacja gniazd wtykowych  - stan dostateczny. 

Lokalizacja
 • Utworzył(a): Maciej Perczyński, 2020-01-23 10:57:48
 • Ostatnia modyfikacja: Maciej Perczyński, 2020-02-21 13:26:03

Stanisława Staszica 13 - 28,36 m2

Stanisława Staszica 13
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 33,00 zł
Wadium 936,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Oferta poza konkursem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
 • Biurowe
 • Handlowe
 • Usługowe
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Młynów, ul. H. Wawelberga 15, tel. 22 49 58 100

Lokal do wynajęcia poza konkursem ofert. Przeznaczenie lokalu: biuro, handel, usługi, brak zgody na prowadzenie usług noclegowych, brak zgody na sprzedaż alkoholu, z zastrzeżeniem Uchwały Nr XXIX/727/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 02.06.2016 r.

 

Oferta nieaktualna - na najem lokalu złozono ofertę (termin składania upłynął w dniu 13.02.2020 r.)

Opis lokalu
Adres Stanisława Staszica 13
Obręb / działka 6-03-19/91
Usytuowanie budynek stanowi własność 100% m.st. Warszawy, front, parter, wejście z ulicy
Wejście
 • z ulicy
Kondygnacja
 • Parter
Powierzchnia całkowita 28,36 m2
Powierzchnia podstawowa 28,36 m2

brak informacji o roszczeniach; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności;  Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy  - zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności; Budynek znajduje się w obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków; Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków wydało zalecenia konserwatorskie (pismo KZ-IIAU.4120.801.2015.MMU/BMA  z dn. 18.01.2016 r.). 

Stan techniczny- Tynki cementowo-wapienne w całym lokalu w stanie dobrym. Malowanie farbą emulsyjną w stanie dostatecznym. W pomieszczeniu socjalnym oraz w WC glazura w stanie dobrym. Drzwi wewnętrzne plytowe pełne 2 sztuki w stanie dobrym. Drzwi wewnętrzne płytowe z szybką 1 sztuka w stanie dobrym. Drzwi wewnętrzne przesuwne 1 sztuka w stanie dobrym. Drzwi wejściowe aluminiowe jednoskrzydłowe z otwieranym naświetlem 2 sztuki w stanie dobrym (w drzwiach rolety przeciwsłoneczne). Witryny aluminiowe z dodatkowymi roletami przeciwsłonecznymi w szybach dolnych 2 sztuki w stanie dobrym. Na podłodze płytki ceramiczne w stanie dobrym. Instalacja elektryczna 1 fazowa w stanie dobrym. 4 lampy oświetlenia w stanie dobrym. Osprzęt elektryczny w stanie dobrym. Zabezpieczenia elektryczne w lokalu do sprawdzenia przed zawarciem umowy z operatorem. Istnieje możliwość zawarcia inwidualnej umowy na dostawę energi elektrycznej. Instalacja wodno-kanalizacyjna w stanie dobrym. Instalacja centralnego ogrzewania w stanie dobrym, grzejniki płytowe 2 szt. w stanie dobrym. Instalacja gazowa nie występuje. Wyposażenie: podgrzewacz wody 1 sztuka w stanie dobrym, przepływowy podgrzewacz wody 1 sztuka w stanie dobrym, zlew pojedyńczy na blacie 1 sztuka w stanie dobrym, bateria 2 sztuki w stanie dobrym, WC kompakt w stanie dobrym 1 sztuka, umywalka na postumencie 1 sztuka w stanie dobrym, parapety okienne wewnętrzne z konglomeratu 2 sztuki w stanie dobrym. Lokal posiada wentylację grawitacyjną.

Lokalizacja
 • Utworzył(a): Maciej Perczyński, 2020-01-23 11:05:44
 • Ostatnia modyfikacja: Maciej Perczyński, 2020-02-21 13:29:42