ZGN Wola
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133

Zasady zamiany

Aby przystąpić do programu zamiany lokali między stronami w zasobie mieszkaniowym Dzielnicy Wola należy złożyć ofertę zamiany lokalu w Dziale Windykacji ZGN Wola, pokój nr3. Formularz wniosku o zamianę wraz ze sposobem jego uzupełnienia znajduje się w zakładce „Wzór wniosku”.

Ofertę zamiany należy złożyć osobiście, a jej dostarczenie jest równoznaczne z jej umieszczeniem w elektronicznej bazie ofert oraz na stronie internetowej ZGN Wola. Wyjątek stanowią mieszkańcy innych dzielnic m.st. Warszawy oraz osoby niezamieszkujące w lokalach komunalnych, poszukujący chętnych do zamiany w Dzielnicy Wola. Osoby takie mogą złożyć wniosek o zamianę, jednak ich oferta nie będzie upubliczniona na witrynie ZGN Wola.

Po złożeniu wniosku o zamianę lokalu pracownik Działu Windykacji przeszuka elektroniczną bazę ofert pod kątem zgodności z możliwościami i oczekiwaniami wnioskodawcy. Osoby, które są zainteresowane konkretnymi ogłoszeniami z bazy ofert, dostępnej na stronie internetowej ZGN Wola, proszone są o poinformowanie o tym fakcie pracownika.

Następnie petent otrzyma listę numerów kontaktowych do lokatorów, których oferty były kompatybilne ze złożonym wnioskiem. Zainteresowany zamianą osobiście kontaktuje się z tymi osobami i umawia na oględziny lokalu.

W momencie, kiedy strony dojdą do porozumienia o zamianie, a na jednym z lokali występuje zadłużenie, należy razem zgłosić się do ZGN Wola celem ustalenia dokładnej wysokości zadłużenia. Najemca danego lokalu bieżący stan konta może uzyskać w Dziale Rozliczeń, pokój nr6, natomiast informacje o ewentualnych kosztach sądowych i egzekucyjnych dostępne są w Dziale Windykacji, pokój nr3. Łączną kwotę zadłużenia strona spłacająca wpłaca na konto depozytowe ZGN Wola. Dopiero po uregulowaniu tej wpłaty można przejść do następnego kroku.

Strony zainteresowane zamianą lokali składają wniosek o zamianę między stronami w Wydziale Zasobów Lokalowych w Urzędzie Dzielnicy Wola przy Al. Solidarności 90. Wnioski po dokonanej analizie poddane zostają opinii Komisji Mieszkaniowej, a następnie rozstrzygane są przez Zarząd Dzielnicy w formie uchwały.

Istotnym jest, aby do czasu zwołania Komisji Mieszkaniowej na kontach obu lokali nie występowały jakiekolwiek zaległości w opłatach! Stwierdzenie zadłużenia skutkuje bowiem automatyczną odmową do zamiany.

W przypadku, jeśli Zarząd Dzielnicy rozstrzygnie wnioski negatywnie o zamianie lokali (np.: z powodu zaległości na koncie lokalu lub nieodpowiedniego metrażu w stosunku do ilości osób) kwota zadłużenia, wpłacona na konto depozytowe ZGN, powraca do osoby wpłacającej.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

  • Dział Windykacji ZGN Wola, tel. (22) 49-58-155, (22) 49-58-123, fax (22) 49-58-115 oraz
  • Wydział Zasobów Lokalowych Dzielnicy Wola, tel. (22) 44-35-866, (22) 44-35-861, (22) 44-35-862
 
  • Utworzył(a): Administrator , 2015-12-01 08:22:00
  • Ostatnia modyfikacja: Patrycja Kowalik, 2016-06-29 13:52:02