Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
panorama Woli
Dziś jest: 01.10.2020   
Imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza

Zasady zamiany

Aby przystąpić do programu zamiany lokali między stronami w zasobie mieszkaniowym Dzielnicy Wola należy złożyć ofertę zamiany lokalu w Dziale Windykacji ZGN Wola, pokój nr 9. Formularz wniosku o zamianę wraz ze sposobem jego uzupełnienia znajduje się w zakładce „Wzór wniosku”.

Ofertę zamiany należy złożyć osobiście. Wyjątek stanowią mieszkańcy innych dzielnic m.st. Warszawy oraz osoby niezamieszkujące w lokalach komunalnych, poszukujący chętnych do zamiany w Dzielnicy Wola.

Po złożeniu wniosku o zamianę lokalu pracownik Działu Windykacji przeszuka bazę ofert pod kątem zgodności z możliwościami i oczekiwaniami wnioskodawcy.

Następnie petent otrzyma listę numerów kontaktowych do lokatorów, których oferty były kompatybilne ze złożonym wnioskiem. Zainteresowany zamianą osobiście kontaktuje się z tymi osobami i umawia na oględziny lokalu.

W momencie, kiedy strony dojdą do porozumienia o zamianie, a na jednym z lokali występuje zadłużenie, należy razem zgłosić się do ZGN Wola celem ustalenia dokładnej wysokości zadłużenia. Najemca danego lokalu bieżący stan konta może uzyskać w Punkcie Obsługi Mieszkańców, natomiast informacje o ewentualnych kosztach sądowych i egzekucyjnych dostępne są w Dziale Windykacji, pokój nr 9. Łączną kwotę zadłużenia strona spłacająca wpłaca na konto depozytowe ZGN Wola. Dopiero po uregulowaniu tej wpłaty można przejść do następnego kroku.

Strony zainteresowane zamianą lokali składają wniosek o zamianę między stronami w Wydziale Zasobów Lokalowych w Urzędzie Dzielnicy Wola przy Al. Solidarności 90. Wnioski po dokonanej analizie poddane zostają opinii Komisji Mieszkaniowej, a następnie rozstrzygane są przez Zarząd Dzielnicy w formie uchwały.

Istotnym jest, aby do czasu zwołania Komisji Mieszkaniowej na kontach obu lokali nie występowały jakiekolwiek zaległości w opłatach! Stwierdzenie zadłużenia skutkuje bowiem automatyczną odmową do zamiany.

W przypadku, jeśli Zarząd Dzielnicy rozstrzygnie wnioski negatywnie o zamianie lokali (np.: z powodu zaległości na koncie lokalu lub nieodpowiedniego metrażu w stosunku do ilości osób) kwota zadłużenia, wpłacona na konto depozytowe ZGN, powraca do osoby wpłacającej.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

  • Dział Windykacji ZGN Wola, tel. (22) 49-58-155, (22) 49-58-123, oraz
  • Wydział Zasobów Lokalowych Dzielnicy Wola, tel. (22) 44-35-866, (22) 44-35-861, (22) 44-35-862
 
  • Utworzył(a): Administrator , 2015-12-01 08:22:00
  • Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak-Nova, 2018-11-23 15:14:08