Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
panorama Woli
Dziś jest: 25.10.2020   
Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora

Program identyfikatorów dla Mieszkańców

 • Od 19 grudnia 2018 r. ZGN Wola, na mocy Uchwały Nr 4/2018 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów wjazdu, zatrzymywania i korzystania z miejsc postojowych na wyznaczonych obszarach Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, rozpoczął wydawanie identyfikatorów w ramach pilotażowego programu ograniczających wjazd i zatrzymywanie się na części wolskich podwórek.
 • Od 1 marca 2019 r. na terenie wewnętrznym ograniczonym ulicami: Żelazną, Nowolipie, al. Jana Pawła II oraz al. „Solidarności” wjazd i zatrzymywanie się zastrzeżone jest tylko dla osób ze specjalnym identyfikatorem.
 • Od 15 marca 2019 r.  wprowadzona została zmiana organizacji ruchu kołowego na terenie wewnętrznym ograniczonym nieruchomościami: Dzielna 15, 15A – ul. Nowolipki 26, 28, 28A, 28B, 30, 32, 34. oraz nieruchomościami Piaskowa 7, 9 i 11.
 • Od 29 marca 2019 r. parkowanie wyłącznie z identyfikatorami możliwe jest na terenie wewnętrznym ograniczonym ulicami: Elektoralną, Białą, Ogrodową i al. Jana Pawła II.
 • 2 kwietnia 2019 r. nastąpiła nowelizacja zapisów regulaminów wjazdu, zatrzymywania i korzystania z miejsc postojowych na wyznaczonych obszarach Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Nowe regulaminy przyjęte zostały Uchwałą Nr 1325 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 2 kwietnia 2019 r.
 • 10 lipca 2019 r. wprowadzone zostały zmiany oraz zatwierdzony ujednolicony tekst regulaminu wjazdu, zatrzymywania i korzystania z miejsc postojowych Uchwałą Nr 2077 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2019 r.
 • 8 sierpnia 2019 r. Uchwałą Nr 2321 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 08.08.2019 r. zatwierdzono harmonogram wprowadzania nowych organizacji ruchu na kolejnych obszarach.
 • 20 sierpnia 2019 r. Uchwałą Nr 2389 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 20.08.2019 r. znowelizowano załącznik zawierający harmonogram.
 • 22 września 2020 r. Uchwałą Nr 4684/2020 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 22 września 2020 r. rozszerzono obszar objęty Programem identyfikatorów dla Mieszkańców o nowe podwórka i znowelizowano regulamin.

Gdzie składać wnioski o wydanie identyfikatorów?

 • Wnioski o wydanie identyfikatorów można składać we właściwych terytorialnie Ternowych Zespołach Obsługi Mieszkańców:
  • TZOM Koło, ul. Ciołka 33,
  • TZOM Ogrodowa ul. Ogrodowa 28/30,
  • TZOM Nowolipki ul. Nowolipki 16,
  • TZOM Młynów ul. Wawelberga 15,
  • lub w siedzibie ZGN Wola, ul. Gen. J. Bema 70.
 • Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Zakładu
 • Przy jego wypełnieniu pomagają pracownicy.
 • Przed złożeniem wniosku o wydanie identyfikatora warto zapoznać się z obowiązującym Regulaminem wjazdu, zatrzymywania i korzystania z miejsc postojowych na wyznaczonych obszarach Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Ważne

 • Identyfikatory wydawane przez Zakład nie uprawniają do zajmowania miejsc w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego Zarządu Dróg Miejskich.
 • Na kierowców niemających identyfikatorów funkcjonariusze właściwych służb miejskich mogą nakładać mandaty karne.

Dokumenty do pobrania

 
 • Utworzył(a): Dariusz Nowak-Nova, 2019-03-07 11:48:28
 • Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak-Nova, 2020-10-01 10:14:19