Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 24.03.2019   
Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna

Parkowanie z identyfikatorem

 • Od 19 grudnia 2018 r. ZGN Wola, na mocy Uchwały Nr 4/2018 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów wjazdu, zatrzymywania i korzystania z miejsc postojowych na wyznaczonych obszarach Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, rozpoczął wydawanie identyfikatorów w ramach pilotażowego programu ograniczających wjazd i zatrzymywanie się na części wolskich podwórek.
 • Od 1 marca 2019 r. na terenie wewnętrznym ograniczonym ulicami: Żelazną, Nowolipie, al. Jana Pawła II oraz al. „Solidarności” wjazd i zatrzymywanie się zastrzeżone jest tylko dla osób ze specjalnym identyfikatorem.
 • W kolejnych etapach programu, którego celem jest likwidacja zjawiska zamieniania wolskich podwórek w bezpłatne parkingi, nowe zasady parkowania wprowadzone zostaną w trzech wewnątrzosiedlowych obszarach.
 • Od 15 marca 2019 r. zmiana organizacji ruchu kołowego wprowadzona zostanie na terenie wewnętrznym ograniczonym nieruchomościami: Dzielna 15, 15A – ul. Nowolipki 26, 28, 28A, 28B, 30, 32, 34. oraz nieruchomościami Piaskowa 7, 9 i 11.
 • Od 29 marca 2019 r. parkowanie wyłącznie z identyfikatorami możliwe będzie na terenie wewnętrznym ograniczonym ulicami: Elektoralną, Białą, Ogrodową i al. Jana Pawła II.

Gdzie składać wnioski o wydanie identyfikatorów?

 • Wnioski o wydanie identyfikatorów można składać we właściwych terytorialnie Ternowych Zespołach Obsługi Mieszkańców: Ogrodowa, ul. Ogrodowa 28/30 oraz Nowolipki, ul. Nowolipki 16 lub w siedzibie ZGN Wola, ul. Gen. J. Bema 70.
 • Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Zakładu
 • Przy jego wypełnieniu pomagają pracownicy.
 • Przed złożeniem wniosku o wydanie identyfikatora warto zapoznać się z Uchwałą Nr 4/2018 Zarządu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2018 r. wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami, stanowiącymi Regulaminy, znajdujące się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Ważne

 • Identyfikatory wydawane przez Zakład nie uprawniają do zajmowania miejsc w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego Zarządu Dróg Miejskich.
 • Na kierowców niemających identyfikatorów funkcjonariusze właściwych służb miejskich mogą nakładać mandaty karne.

Dokumenty do pobrania

 
 • Utworzył(a): Dariusz Nowak-Nova, 2019-03-07 11:48:28
 • Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak-Nova, 2019-03-07 12:08:46