Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 23.10.2019   
Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna

eBOK

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy informuje, że uruchomione zostało Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK) umożliwiające najemcom dostęp do elektronicznych informacji dotyczących zajmowanych przez nich lokali. Regulamin serwisu e-BOK został zamieszczony na stronie Zakładu.

W pierwszej fazie wdrożenia, która nastąpiła dnia 01.04.2018 r., uruchomiona została funkcjonalność obsługi faktur elektronicznych (e-faktur) dla najemców lokali użytkowych.
Dnia 17.07.2018 r. ruszyła druga faza dająca możliwość dostępu do kartoteki konta lokalu dla najemców lokali mieszkalnych. Od tej chwili najemcy mają możliwość wglądu w operacje dokonywane na koncie lokalu oraz sprawdzenia aktualnego salda wzajemnych rozliczeń.
Kolejnym ułatwiem, działającym od 29.11.2018 r., jest przekazywanie e-faktur także w postaci PDF załączonego do maila informującego najemcę o fakturze.

W związku z powyższym, osoby i firmy chcące skorzystać z możliwości dostępu elektronicznego do swojego konta proszone są o wypełnienie i dostarczenie do Zakładu niezbędnego oświadczenia (Zał. Nr 1 do Regulaminu e-BOK). Zarówno dla najemców lokali użytkowych, dla których Zakład dotychczas wystawiał faktury VAT w formie papierowej i zainteresowanych otrzymywaniem e-faktur, jak i dla najemcow lokali mieszkanych obowiązuje jeden wzór oświadczenia. Wypełnione oświadczenie należy osobiście złożyć w najbliższym TZOM.

Logowanie do systemu: https://ebok.zgnwola.waw.pl/euslugi

 
  • Utworzył(a): Dariusz Mazur, 2018-02-01 15:25:26
  • Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak-Nova, 2018-11-29 11:27:49
A D M I N I S T R A C J E

TERENOWY ZESPÓŁ
OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW KOŁO

ul. Ciołka 33, 01-445 Warszawa​

(22) 836-64-73; (22) 836-06-13; (22) 836-43-84

P O L E C A M Y

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Wola

JAKOŚĆ POWIETRZA
A D M I N I S T R A C J E

TERENOWY ZESPÓŁ
OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW MŁYNÓW

ul. Wawelberga 15, 01-118 Warszawa​

(22) 632-10-60; (22) 632-77-59; (22) 632-36-29

P O L E C A M Y

Wolskie Centrum Kultury

JAKOŚĆ POWIETRZA
A D M I N I S T R A C J E

TERENOWY ZESPÓŁ
OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NOWOLIPKI

ul. Nowolipki 16, 01-019 Warszawa​

(22) 838-49-75, (22) 838-36-24, (22) 838-40-55​

P O L E C A M Y

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

JAKOŚĆ POWIETRZA
A D M I N I S T R A C J E

TERENOWY ZESPÓŁ
OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW OGRODOWA

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

(22) 620-93-11, (22) 620-71-78, (22) 624-28-22​

P O L E C A M Y

Zielone wizytówki dzielnicy

JAKOŚĆ POWIETRZA
JAKOŚĆ POWIETRZA