ZGN Wola
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133

Pilotażowy program altany

Zapraszamy do udziału w pilotażowym programie zbierania odpadów komunalnych i docelowego określania oraz utrzymywania miejsc do zbierania odpadów stałych na terenach stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Program skierowany jest do Wspólnot Mieszkaniowych, które posiadają działkę gruntu wchodzącą w skład nieruchomości wspólnej wydzieloną po obrysie budynku lub w inny niefunkcjonalny sposób, które użytkują miejsca do zbierania odpadów komunalnych położone na terenie stanowiącym własność m.st. Warszawy, bez uregulowanego stanu prawnego. Szczegóły programu zostały zawarte w broszurze informacyjnej. (pobierz)

 

Zakup nieruchomości

Dzierżawa gruntu

Udostępnienie pomieszczenia

Budowa altany śmietnikowej przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

 

Załączniki:

  • Utworzył(a): Michał Szczęśniak, 2016-06-07 14:07:12
  • Ostatnia modyfikacja: , 2016-09-29 09:45:55