Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 21.02.2019   
Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Ogłoszenie | Żytnia 32A, Altana śmietnikowa

Szczegóły
Adres nieruchomości Żytnia 32A
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 43 z obrębu 6-03-13
Powierzchnia nieruchomości 49,00 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miesjce do zbierania odpadów - istniejąca altana smietnikowa
Okres dzierżawy od 1 sieprnia 2018 r. do 31 lipca 2021 r.
Wysokość czynszu 4,90 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy ( za rok 2018 ), do 10 stycznia 2019 r. ( za rok 2019), do 10 stycznia 2020 roku ( za rok 2020) do 10 stycznia 2021 roku (za rok 2021)
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 
Dodatkowe informacje

Dokumenty do pobrania

  zytnia-32a.pdf
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Łukasz Jagliński, 2018-07-09 09:12:58
  • Ostatnia modyfikacja: Łukasz Jagliński, 2018-08-01 11:33:54