Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 21.02.2019   
Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Ogłoszenie | Jana Krysta, Parking społeczny

Szczegóły
Adres nieruchomości Jana Krysta
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działekew. nr 182 z obrębu 6-07-03
Powierzchnia nieruchomości 850,00 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący parking społeczny
Okres dzierżawy od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r.
Wysokość czynszu 2278,00 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i suług VAT
Termin wnoszenia czynszu Pierwsza płatnośc w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, kolejne w terminie do 10 tego dnia każdego miesiąca
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 
Dodatkowe informacje

Dokumenty do pobrania

  jana-krysta.pdf
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Łukasz Jagliński, 2018-07-05 11:33:42
  • Ostatnia modyfikacja: Łukasz Jagliński, 2018-07-30 09:13:12